Uitdaging

Weersomstandigheden verschillen wereldwijd van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. Ons klimaat heeft echter in korte tijd nog nooit zulke snelle en drastische veranderingen meegemaakt als in de afgelopen decennia. Onze uitdaging ligt in het begrijpen van de negatieve en positieve aspecten van klimaatverandering en in het bepalen van de best mogelijke manier om op deze veranderingen te reageren en ons aan te passen.

Klimaatverandering kan de hydrologische cyclus op veel manieren veranderen. De temporele en ruimtelijke patronen van regenval zullen veranderen met gevolgen voor, oppervlakte- en grondwaterberging, waterbehoeften voor de landbouw, rivierafvoeren, erosie en naar alle waarschijnlijkheid een grotere kans op extremen – droogtes en overstromingen – in verschillende delen van de wereld. De temperaturen zullen stijgen, waardoor de behoefte aan water voor de voedselproductie zal toenemen, met als gevolg dat de waterbronnen, die nu al onder druk staan, nog verder onder druk komen te staan. Irrigatie, regengevoede landbouw, waterkracht, watervoorziening en sanitaire voorzieningen zullen allemaal worden beïnvloed, wat zal leiden tot veranderingen voor de menselijke gezondheid, welvaart en veiligheid. Aan de vraagzijde zal, naarmate de bevolking groeit en naarmate hun inkomen stijgt, hun vraag naar watervoorraden veranderen, zowel in de ruimte als in de tijd.

Het netto-effect van deze veranderingen aan de vraag- en aanbodzijde zal grote uitdagingen opleveren voor het toekomstige beheer van watervoorraden voor de ontwikkeling van mens en ecosysteem. Vraagbeheer, dat gericht is op het reguleren van duurzaam watergebruik door middel van maatregelen zoals het bevorderen waterbesparende technieken voor de voedselproductie, zal steeds belangrijker worden in gebieden waar de relatieve schaarste en concurrentie tussen sectoren toeneemt. Het leveren van voldoende water komt onder druk te staan wanneer de jaarlijkse beschikbaarheid aanzienlijk zal veranderen en in die delen van de wereld waar de bevolking kwetsbaarder is. Wanneer de vraag naar water toeneemt wordt over het algemeen geprobeerd om de watervoorziening te vergroten, worden opslagcapaciteit vergroot,  wordt er water uit oppervlaktewater onttrokken, wordt regenwater opgevangen en wordt waterbesparing gestimuleerd.

FutureWater-aanpak

FutureWater ontwikkelt en past innovatieve methoden en instrumenten toe voor advies over klimaatverandering en watervoorraden. Een van de belangrijkste sterke punten van FutureWater is dat voor elk project een unieke (bestaande of nieuwe) aanpak worden toegepast en indien nodig ontwikkeld. Vooral voor watergerelateerde klimaatverandering is zo’n doelgerichtheid essentieel. We kijken naar de meest relevante klimaatparameters: b.v. regenval, temperatuur, zeespiegelstijging, water voor landbouw en voor elke parameter wordt de ruimtelijke en temporele dimensie en relevantie geëvalueerd.

FutureWater heeft toegang tot een breed scala aan klimaatgegevens, tools en experts. Experts van FutureWater hebben interne datasets ontwikkeld, maar ook tools en methoden om toegang te krijgen tot andere externe data. Typische voorbeelden zijn scriptingtools om klimaatgegevens van de verschillende CMIP-producten (Climate Model Intercomparing Project) en NASA-NEX-GDDP (Nasa Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections) te openen, te bewerken en te analyseren.

FutureWater is betrokken bij een breed scala aan klimaatverandering gerelateerde projecten in de watersector, waarbij mitigatie en aanpassing aan klimaatverandering belangrijke thema’s zijn. De experts van FutureWater hebben zelfs geholpen bij het ontwikkelen van een GCF-voorstel (Green Climate Fund). We voeren veel projecten uit waarbij de impact en aanpassing van klimaatverandering op bestaande en op toekomstige projecten centraal staat voor klanten zoals de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, nationale en lokale overheden, stroomgebiedorganisaties, wetenschappelijke instellingen, universiteiten en onderzoeksorganisaties.

Gerelateerde projecten

 • Climate Trends and Projections for Olive Production, Andalucia, Spain

  The primary goal of this research is to examine the climatic changes projected for two key regions in Andalucia, Spain, which are deemed crucial for olive production. The study analyzes trends and future projections concerning rainfall, temperature, river flows, and evapotranspiration rates, discussing their potential impacts on both the micro...

 • Monapo Catchment Water Allocation Model in Support of ARA-Norte in Mozambique

  The aim of this project is to advance water system analysis for ARA-Norte, the regional water administration authority in Mozambique, focusing on the Monapo Catchment. In collaboration with ARA-Norte's hydrologists, we're crafting a Water Allocation Model employing the Water Evaluation And Planning (WEAP) system.

 • Climate Change Adaptation Scoping Assessment for Turkmenistan

  The project aims to facilitate the identification and conceptualization of projects focused on climate adaptation, particularly enhancing resilience in Turkmenistan's water and agriculture sectors. This involves creating maps of climate-related hazards to engage with government and development partners. The mapped climate risks will serve as a foundation for discussions on...

 • Model Development and Hydrological Assessments to Inform Ecosystem-based Adaptation Solutions in Lao PDR

  The GCF project “Building resilience of urban populations with ecosystem-based solutions in Lao PDR” aims to test an alternative approach to flood control in urban Laos, moving away from a traditional focus on grey infrastructure, such as dams and concrete drainage systems, and towards Ecosystem-based Adaptation (EbA). A consortium led...

 • Climate Resilient Assessment and Investment Analysis in the Limpopo Basin

  The primary objective of this study is to undertake a review of the water resources development scenarios considered in the Limpopo Scoping Study (2010) and the Limpopo Monograph (2013), to produce updated future development scenarios and evaluate these in terms of social, economic, and environmental benefits, including improved climate resilience...

 • Sustainable Water Resources Management in Mongolia

  In Mongolia, the continental semi-arid to arid climate of most of the territory results in low water availability, with the southern region particularly affected by a lack of perennial rivers and reliance on fossil groundwater reservoirs, where recharge is negligible. Climate change and increasing water demand are further threatening future...

 • Nature-based Solutions in the Black Volta Basin: Pre-Feasibility Study

  In this project, an analysis is being elaborated that will showcase the potential impact and associated costs of (Nature-based Solutions) NbS to enable effective design and implementation and will support the establishment of sustainable funding mechanisms based on leveraging local beneficiaries.

 • Water Evaluation And Planning Training for the Umbeluzi Catchment

  ARA-Sul is improving their decision-making procedures. One component is improved water allocation planning. FutureWater has developed for the Umbeluzi two Water Allocation Models (WAMs) in 2014. A refreshing workshop for water managers and decision makers was held in June 2023.

 • WEAP Ground Water Modelling in Mozambique

  Groundwater availability is critical to the Umbeluzi Catchment. Currently, there is a need for a simple tool that can asses the availability of resources in the ground. This especially to asses the permits for groundwater extractions. It is expected that a simplified modelling approach can provide a trend analysis sufficient...

 • Developing the CAREC Water Pillar: Climate Change Assessment for Georgia

  The Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program has initiated the development of a Water Pillar, an investment mechanism aimed at enhancing water infrastructure and capacity development to generate regional benefits. Expanding from the initial scoping study conducted for the five Central Asian countries in 2021, this project now shifts...

 • Climate Risk and Adaptation Assessment for the Electricity Distribution Infrastructure in Uzbekistan

  Given Uzbekistan’s accelerated economic growth despite the ongoing global challenges, the government aims to maintain the momentum by implementing structural reforms that will stimulate demand and expand the private sector. This includes enhancing the resilience of the power sector with the support of the Asian Development Bank. As part of...

 • GLOW: Global Water Availability Forecasting Service to Support Water Security

  The GLOW project aims to pilot an operational service that provides timely and easy access to current and forecasted water availability and demand across the entire Maputo River and the Black Umbeluzi River Basins.

 • WE-ACT: Water Efficient Allocation in a Central Asian Transboundary River Basin

  The WE-ACT project’s overall goal is to demonstrate a Decision Support System (DSS) for water allocation in a Central Asian transboundary river to increase shared benefits and foster the adaptation of water resources management and planning to climate change.

 • Climate Risk and Adaptation Assessment for Hydropower Project in Nepal

  Climate risk and adaptation (CRA) assessment is required for the 635 MW Dudhkoshi hydroelectric project (DKSHEP) to ensure the project addresses climate change mitigation and adaptation in accordance with ADB’s requirements. The initial Climate Risk Assessment (CRA) by FutureWater in 2021 suggested the project is likely to be affected by...

 • SOSIA+: Climate Smart Irrigation Services in Ghana

  Earlier this year FutureWater finished a very first draft of the irrigation advisory application SOSIA, with promising results in Rwanda and Zambia. The SOSIA Irrigation Advisory Tool was based on satellite data only. For this project, the SOSIA+ tool will be developed. SOSIA+ will also include real-time local ground data...

 • Climate Change Impact Modelling Tana Basin, Kenya

  FutureWater held for knowledge exchange sessions with the Water Resources Authority responsible for the WEAP model of the Tana Basin. The training focused on how to extract Climate Change data, how to interpret this data, and how to set-it up within the WEAP model.

 • MAGDA: Meteorological Assimilation from Galileo and Drones for Agriculture

  The MAGDA project aims at providing an integrated – but modular – system to provide severe weather forecasts and irrigation advisories enhanced by means of various satellite-borne, drone-borne and ground-based weather-observing technologies. The main applications will be in providing both warnings about severe weather that could affect crops and irrigation...

 • Climate Risk and Adaptation Assessment of the Energy Transmission System in Uzbekistan

  The project aims to strengthen the existing power transmission system in Uzbekistan by expanding, rehabilitating, and constructing transmission lines and substations as the country is currently struggling with a weakening and climate-vulnerable grid infrastructure. To address this issue, ADB, in collaboration with FutureWater, is directing its efforts towards enhancing the...

 • Enhancing IWRM and Climate Resilience in Vulnerable Urban Areas of the Mekong River Basin

  This project implements a set of measures that span across three key outputs: 1) Inclusive assessment of water-related climate risks completed in the priority river basins. 2) Enabling environment for gender-responsive climate risk-informed integrated water resources management developed. 3) Funding proposal for priority risk reduction measures developed To accomplish this,...

 • Tailor-made Training on Data-Driven Capacity for Ecosystem Services and Management in Iran

  This tailor-made training, funded by Nuffic as part of the Mena Scholarship Programme and requested by The Center for Conservation and Development of Sustainable Ecosystems (ZIPAK) in Iran, focused on providing participants with relevant hands-on experience in tools and techniques to enhance their capacity to manage (protected) ecosystems in Iran.

 • Strategic Climate Adaptation Planning for the Amu Darya Basin in Uzbekistan

  Uzbekistan's water resources depend to a large extent on those provided by the transboundary Amu Darya river which are fully allocated and highly sensitive to climate change and water demand and management changes. Especially the agricultural sector, but also the energy and urban water supply sector need to transform into...

 • Hydrological Assessment for the Lunyangwa Dam

  The Lunyangwa Dam is prone to overtopping during the wet season. Raising the spillway crest and/or installing gates on the existing crest will allow an increase in the retention level. In order to determine the height of the redesigned spillway, a flood analysis was conducted for several return periods in...

 • Capacity Building on Water Accounting in Pakistan

  The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Pakistan has recently secured Green Climate Fund (GCF) funds for increasing the climate resilience of agriculture and water management in the Indus Basin. Given the region’s climate vulnerability, it is critical to improve information services and build the country’s...

 • SOSIA: Small-Scale Open Source Satellite-based Irrigation Advice

  FutureWater currently furthers the development of the SOSIA tool: an irrigation advice for small-scale food producers. Due to the lack of local weather station data, virtual weather stations derived from open-source satellite data are established, and combined with crop stage, and projected and historical precipitation data. The SOSIA tool allows...

 • Identification of Land Degradation and Climate Change Hotspots

  This projects entails a risk assessment of selected value chains in the context of progressing climate change which is expected to impact on degradation processes in dryland agriculture over the next decades. A global-scale assessment of the potential impact of climate change on land degradation is performed. Per-country estimates of...

 • Integrated Strategic Water Resources Planning and Management for Rwanda

  SRwanda recently published its “Vision 2050” which sets out the national long-term development strategy, stating new objectives for urbanization, energy production, irrigation and water resources development. The Rwanda Green Fund (FONERWA) in collaboration with the Rwanda Water Resources Board (RWB) with financial support from the World Bank undertakes the consultancy...

 • A Climate Resilient Landscape in the Western Part of Nepal

  Nepal, with support from The Asian Development Bank (ADB), is developing a climate change adaptation project in the Karnali and Mahakali Basins in western Nepal. The overall objective is to develop climate resilient landscape and livelihoods in those regions. FutureWater contributes by developing the initial scoping project documents to be...

 • CREATE: Cross-Border Climate Vulnerabilities and Remote Impacts of Food Systems of the EU, Turkey and Africa

  Knowledge and research on cross-border climate vulnerabilities and impacts of a geographic area is still a new topic in scientific literature. Nowadays, climate risk and impact assessments of food-systems focus typically on the production within a geographic area only. Consequently, knowledge and research on the cross-border climate vulnerabilities of food-systems...

 • Training on Real Water Savings for FAO’s Regional Water Scarcity Program

  The Regional Office for Asia and the Pacific (RAP) of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has recently secured funds to continue a program of training on ReWaS, which is a simple tool to estimate the potential for generating real water savings from various agronomic, water...

 • Climate Risk Assessment for ADB’s Sustainable Urban Development Program in India

  The Indian government is developing a new program under the country’s urban flagship programs referred to as Jal Jeevan Mission – Urban. The program is being implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA) and The Asian Development Bank (ADB) is planning to provide support. FutureWater contributed by...

 • Water Risk Assessment for Private Farming in North Spain

  This project aims to support a due diligence processs by reviewing and auditing water-related factors of risk for orchard fruit farming in including availibility and access, climate change impact, water quality, and potential conflicts and competence among water-demand users.

 • Technical Annexes on Nature-based Solutions for Water Security

  The Nature Conservancy (TNC) is producing technical modules and guidance documentation to enable water sector actors and their funders to invest in Nature-based Solutions for Water Security (NbS-WS). Part of the material being developed is a module on technical options, which will include annexes with key information for each of...

 • Climate Risk and Adaptation Assessment for Nepal’s Power Sector

  Nepal’s power sector predominantly relies on hydropower generation. Hydropower is vulnerable to climate change and natural disasters caused by climate change. An understanding of the future impact of climate change on hydropower assets and their performance is important for the successful implementation of hydropower projects. Climate risk and adaptation (CRA)...

 • Climate and Disaster Risk Screening and Assessment Tool

  The Asian Development Bank’s is building a next-generation Climate and Disaster Risk Screening and Assessment tool. This tool aims to provide scientifically credible and context-specific screening of projects for risks associated with climate and geophysical hazards at project concept stage in order to guide subsequent activities, including the design of...

 • Bio-Physical Assessment and Hydrological Analysis for Mukungwa and Akagera Lower catchments in Rwanda

  FutureWater will conduct the bio-physical assessment and hydrological analysis for the Mukungwa and Akagera Lower Catchments in Rwanda. The project will be the basis for two catchment plans to be developed through the “EIWRM Project”, funded by the Government of the Netherlands and implemented by a consortium led by the...

 • Renewable Energy for Climate Resilience in Bhutan

  The goal of the Asian Development Bank project ‘Renewable Energy for Climate Resilience’ in Bhutan is to diversify Bhutan’s energy portfolio. The rationale for diversification is related to the expectation that climate change impacts on the cryosphere and hydrology in Bhutan will lead to less reliable flows, in particular outside...

 • Baseline Assessment for the Identification of Landscape Restoration Options in Kyrgyzstan

  FutureWater's role in this project is to provide remote sensing and GIS services with an aim of highlighting degraded areas of land in Kyrgyzstan and determining where restoration interventions are possible. The identification of highly degraded areas is achieved by analysing a number of remote sensing products, notably including NDVI...

 • Climate Risk Screening: Water Availability Indonesia

  Indonesia is planning to use its water resources more extensively. Drinking water, irrigation and environmental flow requirements should be served and the baseline of how much water is available currently and under climate change should be known. FutureWater has developed a climate risk screening approach, based on a rapid assessment,...

 • WAT4CAM: Mekong-Bassac Hydrological and Hydraulic Study

  The WAT4CAM program aims to apply IWRM and ISWM principles towards achieving the strategies of the government of Cambodia. This project (WAT4CAM subcompoment 3.1) supports this objective by performing a detailed hydraulic and hydrological modelling study, of which the outcomes will be used in the implementation of Prek rehabilitation works....

 • Future Evapotranspiration in the Souss-Massa Basin

  In this project, FutureWater used the outputs of the bias corrected "EuroCordex" RCM ensemble generated for IMWI in a previous work package. Using temperature and precipitation trends from this dataset for both past and future, an application of the Budyko methodology combined with the Modified Hargreaves approach was implemented to...

 • Climate Risk Assessment for the Li River in China

  The Li River basin in China is a basin that is prone to floods because of its mountainous character, narrow floodplains and extreme rainfall events. In 2020, large floods have occurred in this basin when enormous amounts of precipitation were observed in just a few days. A total of 272...

 • Robust Decision Making for Land Use Planning in the Panama Canal River Basin

  A Land Use Plan will be prepared for the river basin that belongs to and provides water for the Panama Canal. The regional plan (PIOTA) will set the framework, vision and direction for strategic planning and land use in the basin. For this purpose, the Panama Canal Authority and stakeholders...

 • Climate Risk Assessment for Kazakhstan’ Urban Infrastructure Modernization Program

  The Government of Kazakhstan is promoting the “Wastewater Treatment Plants Reconstruction and Construction Program” to improve the wastewater treatment facilities in the 53 cities across the Country. During the first phase 11 Wastewater Treatment Plant are to be financed by ADB. FutureWater has undertaken a climate risk and adaptation analysis...

 • Hydrological Assessment for Hydropower in the Lukhra River

  The objective was to develop a hydrological assessment for a planned run-of-river hydropower plant in the Lukhra river basin in Georgia. There is no observed river discharge data available. Hence, the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015) and...

 • CAREC: Developing the Water Pillar for Central Asia

  For the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program, a scoping study was commissioned to develop a framework for the Water Pillar: an investment vehicle for water infrastructure and capacity development that generate regional benefits. The objective of the study is to develop the scope of the Water Pillar Framework...

 • Creating a Bias Corrected, Downscaled Climate Model Ensemble to Provide Future Climate Change Projections for Morocco

  This project involved downloading and bias correcting Regional Climate Model (RCM) outputs from the EuroCordex ensemble. Firstly, RCM outputs were downloaded from the ESGF database and postprocessed to a standardised grid and time representation. Subsequently, bias correction was performed using a quantile mapping approach and ERA5-Land as the reference observational...

 • G3P: Development of a Global Gravity-based Groundwater Product

  Groundwater is one of the most important freshwater resources for mankind and for ecosystems, and has been declared as an Essential Climate Variable (ECV) by GCOS, the Global Climate Observing System. However, the Copernicus Services do not yet deliver data on this fundamental resource, nor is there any other data...

 • eLearning on Hydrology and Climate Change for Hydropower Professionals

  Hydropower production in Indonesia is the main renewable energy source in the country. There is a potential to double the capacity by building new hydropower plants and to optimize current plants. PLN is the main hydropower company in the country. The project aims at enhancing the capacity of its staff...

 • Climate Risk Assessment of Irrigation and Drainage Modernization Projects

  The ADB supports Tajikistan in modernizing tow Irrigation and Drainage projects in the Lower Vaksh river basin in Tajikistan. A holistic feasibility study and project design for the system (38,000 ha), as well as advanced designs and bidding documents for selected works are prepared. FutureWater prepares the Climate Risk and...

 • Toetsing van watersysteem bij toekomstig klimaat ter voorkoming van wateroverlast

  In 2009 is door het voormalig waterschap Velt en Vecht (tegewoordig onderdeel van waterschap Vechtstromen) en in samenspraak met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen een overeenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de omvang en invulling van een wateropgave, genaamd het Lokaal Bestuursakkoord Water (LBW). Vanaf 2015 is...

 • Transboundary water management between Thailand and Cambodia

  Transboundary projects aid the development of effective water resource management (WRM) by helping to limit competition over resources and in creating a dialogue for the transferral of beneficial lessons between the countries. This project takes an integrated approach to support the development of a water resource management plan for a...

 • Climate Adaptive Water Resources Management in Uzbekistan

  The project undertakes a long-term and knowledge-based approach to deliver climate adaptive solutions for water resources management in Uzbekistan. The purpose is to modernize outdated irrigation and drainage systems that are currently highly vulnerable to climate change and to changes in inter-state agreements on water resources sharing. For two areas,...

 • Supporting Ambitious Climate Action in Central Asia

  This project aimed to support Armenia, Georgia and Uzbekistan in targeting their Nationally Determined Contribution (NDC) spending to help adapt to the impacts of Climate Change at three spatial levels: National, Provincial and Urban. This involved performing detailed assessments of past and future climate trends and assessing climate related risk...

 • Climate Risk Assessment East-West Highway Road Project, Georgia

  The government of Georgia has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) to improve the Shorapani–Argveta Road Section F4 of the E60 East-West Highway. The proposed section improvement requires the construction of 12 tunnels (6 double tubes), 14 bridges, 4 interchanges and several deep cuttings and high embankments...

 • Climate Risk Assessment CAREC Road Project, Tajikistan

  The Obigarm–Nurobod road section of the existing M41 highway, which carries about 3000 vehicles per day, will be inundated once the Rogun HPP reservoir has filled to operating levels. The government of Tajikistan has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) to construct a 72 km long road...

 • Climate Risk Assessment Energy Distribution Network Modernization Program, Uzbekistan

  In consultation with ADB and the project engineers, a rapid climate change assessment for the proposed investment program has been carried out so that the findings of the assessment can be integrated in the project design. The climate assessment focuses on the following issues: (i) screening of natural hazards in...

 • Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie bij waterbeheerders

  Als vertegenwoordiger van de watersector wil STOWA een onderzoeksagenda voor de meteorologie opstellen, gestoeld op de kennisbehoefte uit de watersector. FutureWater heeft een inventarisatie uitgevoerd van de behoefte aan meteorologische en klimatologische data en informatie binnen de watersector. Hiertoe zijn kernpersonen geïnterviewd en is een online enquête uitgezet onder een...

 • Feasibility Study for the Development of a ‘Small-hydro Climate Risk Assessment Tool’

  Small hydropower (1 - 20 MW) does not require a Climate Risk Assessments yet, but this will eventually happen in the future. Investors are highly interested in the profitability of these small hydropower stations, especially because of the uncertainty caused by future climate change. Current methods for Climate Risk Assessments...

 • Climate Risk Assessment North-South Corridor Road Project, Georgia

  The government of Georgia has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to progressively improve the North–South Corridor by (i) constructing a 23-km two-lane bypass road, (ii) providing adequate safety features and improving geometric alignment and (iii) providing well-designed...

 • Glacio-hydrological Assessment for Hydropower in the Nakhra River

  The objective was to develop a glacio-hydrological assessment for planned run-of-river hydropower plant locations in the Nakhraa river basin in Georgia. The availability of observed river flow data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015)....

 • Training on Using Open Source Platforms for Hydrological Modelling of Data Sparse Regions in Nepal

  This training was attended by sixteen researchers (seven female and nine male) from IOF, Department of Hydrology and Meteorology (DHM), Central Department of Hydrology and Meteorology (CDHM), Department of Forests and Soil Conservation and the Institute of Engineering (IOE). The overall objective of this training was to ensure the use...

 • Glacio-hydrological assessment for hydropower, Mestiachala river, Georgia

  The objective of this project was to develop a hydrological assessment for two potential hydropower plant locations in the Mestiachala basin in Georgia. The availability of observed river discharge data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et...

 • Application of the Decision Tree Framework in the Chancay-Lambayeque Basin, Peru

  The Chancay-Lambayeque watershed faces the challenges of rapid population growth and economic development in the presence of inadequate water supply, flood risk and environmental degradation. The study applies a step-wise approach, i.e. the World Bank’s Decision Tree Framework (DTF), to identify most important climate and nonclimate vulnerabilities for the system...

 • Thought Leader Convening on Water Towers

  Scientists from around the world have assessed the planet’s 78 mountain glacier–based water systems and, for the first time, ranked them in order of their importance to adjacent lowland communities, as well as their vulnerability to future environmental and socioeconomic changes. These systems, known as mountain water towers, store and...

 • Supporting Adaptation Decision Making for Climate-Resilient Investments in Asia

  The Asian Development Bank (ADB) is planning to scale-up its investments in climate change adaptation in Asia and the Pacific. FutureWater is asked to support this by developing a “Good Practice Guidance” on climate-resilient infrastructure design in the water sector.

 • Improved catchment management for small hydropower

  This study assessed the impacts of various investment portfolios for catchment management activities on the cost-benefits of small hydropower schemes, in two case study catchments in Kenya and Tanzania, and analyzes the return-on-investment for the hydropower developers. Catchment degradation trends, climate change impacts and socio-economic changes increasing competing water use...

 • Pan-TPE: Changes in the Pan-Third Pole Water Tower

  The proposed research targets changes in climate, water supply and demand, and suitable adaptation measures for green development of the Silk Road Economic Belt (SREB) in the river basins crossed by the SREB transect. Given the strong role of large scale hydrology in the proposed research activities, the spatial domain...

 • AgriSeasonal: Seasonal Climate Services for Agriculture

  Future climatic and hydrologic conditions have significant impacts for selecting crops varieties, planning the growing season and ensuring water supply during the irrigation period. To the present day, monthly to yearly decisions in agriculture rely on past climate observations. This practice is going to fail more frequently in the context...

 • Climate Risk Assessment Using the Decision Tree Framework

  The novel methodology that is piloted by the World Bank for assessing climate risks versus other risks on water resource projects, called the Decision Tree Framework (DTF), is applied to two two planned investments: (1) flood protection infrastructure and irrigated cropland expansion on the Nzoia river, Kenya; and (2) the...

 • Climate Risk Assessment: Yanji City China

  Jilin Yanji Low-Carbon Climate-Resilient Urban Development in China is supported by the Asian Development Bank. In the context of this investment project FutureWater will undertake a Climate Risk Assessment (CRA). The CRA will be based on the bottom-up approach where climate models (GCMs) are not the guiding boundary conditions, but...

 • Hydrological and water resources assessment for the Muhazi Dam

  The current infrastructure at the outlet of the large Muhazi Lake in Rwanda is highly unstable and causes a risk to the surrounding and downsteam inhabitants. The authorities want to improve this situation by building a new dyke. A feasibility and detailed designs study was performed for this new structure....

 • SMART-WADI: SMART WAter Decisions for Iran

  The SMART-WADI project (SMART Water Decisions for Iran), carried out by a consortium of FutureWater, IHE-Delft, and local partner EWERI, focuses on farmers who irrigate their crops with groundwater. The aim is to provide up-to-date information and advice on water productivity, irrigation and farm management. The project combines the latest...

 • Climate Projections and Risk Assessment for eThekwini Municipality

  C40 is supporting a small set of pilot cities develop and update their climate action planning (mitigation and adaptation) to ensure it meets 1.5°C Paris agreement level of ambition. The City of Durban (eThekwini Municipality) is one of the cities participating in the pilot. Climate Adapatation Services and FutureWater together...

 • Lower Mekong: Development State of the Basin Report

  The Mekong State of Basin Report is updated every 5 years serving as an important reference for the cyclic updating of the Mekong River Commission (MRC). This consultancy is supporting the development of the 2018 report focusing on the hydrology, environment and climate change chapters. The Mekong River Commission Secretariat...

 • Building Climate Change Resilience in Asia’s Critical Infrastructure

  Critical infrastructure in South Asia and Southeast Asia needs to become more resilient to climate change. A Technical Assistance project, supported by Asian Development Bank (ADB), looks at three key sectors: transportation, transport and water. FutureWater is responsible for the assessment of the water sector which will aim to increase...

 • LAUREL: Land Use Planning for Enhanced Resilience of Landscapes

  Deforestation, population growth, and climate change are only some of the challenges to sustainable landscape management in Madagascar. Severe impacts of land degradation on crop production, water availability and biodiversity are already observed and expected to exacerbate in the future. To address these challenges, the World Bank is supporting the...

 • Climate Risk and Vulnerability Assessment of Irrigation in Kazakhstan

  The government of Kazakhstan with financial support of the Asian Development Bank (ADB) is planning to upgrade and rehabilitate its irrigation sector. A detailed Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA) has been undertaken by a consortium led by FutureWater in 2017. The team collected all available data on the project...

 • Climate Resilient Water Supply System for Uzbekistan

  Uzbekistan is upgrading and further developing its domestic water supply system in the western part of the country (Republic of Karakalpakstan). Tthe water supply system must be full climate proof in design and operations. The Green Climate Fund (through the Asian Development Bank) will be asked to finance the climate...

 • Climate Cascades

  A few years ago project Climate Cascades was initiated by a consortium consisting of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Utrecht University, VITO (Belgium), and ALTERRA. The project aims at gaining an improved understanding on the effects of climate change on contaminants in the hydrological system....

 • Optimalisatie van de waterverdeling binnen Waterschap Hunze en Aa’s

  Tijdens droge zomerperiodes wordt er in de provincies rondom het IJsselmeer water aangevoerd, onder andere voor het op peil houden van de grondwaterstanden en beregening ten behoeve van de landbouw. In de meeste zomers is de buffercapaciteit van het IJsselmeer voldoende om aan alle watervragen te voldoen, maar in extreem droge zomers kan het voorkomen...

 • Capacity Building to Assess Climate Vulnerability and Adaptation Armenia

  This project will build up the capacity of Armenian hydro-meteorological professionals in selecting and using models for analyzing climate change impacts and vulnerability. The focus will be on climate change impacts and vulnerability of water resources, agriculture and natural disasters. The project will enhance the professional’s capacity in i) collecting...

 • Impacts of climate change and sustainable land management investments on the Upper Tana

  As part of the WISE-UP to Climate project FutureWater evaluated the impacts of climate change on investments in sustainable water and land management in the Thika/Chania watershed. The previously built SWAT model for this area was used to assess the impact of land management interventions under six different climate scenarios....

 • Catchment Study: Water Balance and Allocation Modelling in Rwanda

  In an effort to introduce integrated land and water management, the Government of Rwanda, through Water for Growth Rwanda, commenced the development of catchment plans. FutureWater supported this effort by using the WEAP framework to develop catchment models for four selected demonstration catchments. Subsequently, the WEAP framework was used to...

 • Hydrological Evaluation and Ecosystem Valuation of the Lukanga Swamps

  The Lukanga Swamps in Zambia are an important biodiversity area and serve as a major hydrological component of the Kafue basin. FutureWater was contracted to assess the value and contribution of the Lukanga Swamps to the Kafue Basin. FutureWater applied a combined approach of (i) remote sensing, (ii) SWAT hydrological...

 • Training in Water Resources Modelling for ARA-Sul

  A Tailor-Made Training on Water Resources Modelling was required to equip the staff of the water agencies in Mozambique (ARAs) with additional knowledge to have a stronger advisory role towards policy and decision makers, and people living in the area. FutureWater provided this training to ARA-Sul and ARA-Norte. This training...

 • BRIGAID: BRIdging the GAp for Innovations in Disaster resilience

  Researchers, innovators and incubators develop innovative products and services to reduce the increased climate change risks. Many of these innovations, however, hardly arrive at the markets. BRIGAID BRIdges the GAp for Innovations in Disaster resilience. In the frame of BRIGAID, FutureWater contributes in two ways. Firstly, leading the coordination of...

 • Water2Invest Regional Demonstrator

  To adapt to a changing climate governments, regional development banks, international donors and investors require information on where adaptation measures are most effective and most feasible in a specific context. To make information more easily accessible to end users, the Climate-KIC innovation project Water2Invest developed an offline and online tool....

 • Hydropower Development Assessment for the Tamakoshi River Basin

  The overall objective of this project is to improve the understanding of the expected impacts of climate change on water availability in the context of potential hydropower development in the Tamakoshi River Basin. Specifically, the project aims to (i) Understand the current baseline hydrological regime of the Tamakoshi River Basin,...

 • Development of a Water Allocation Model of the Incomati River Basin

  Two water allocation models were developed in this project as a tool to support policy evaluation and improve strategic and operational decision making procedures of ARA-Sul. WEAP (Water Evaluation And Planning) was chosen as modelling framework. Different scenarios were implemented in WEAP to show the impacts of possible changes and...

 • System-Risk: A large-scale systems approach to flood risk assessment and management

  System-Risk is a Marie-Skłodowska-Curie European Training Network which aims on developing and implementing a systems approach for large-scale flood risk assessment and management and provides a framework for training and career development of 15 Early Stage Researchers (ESRs). In collaboration with the Royal Meteorological Institute (KNMI), FutureWater is the hosting...

 • Rainfall input data for hydrological model in the Tana Basin

  The International Water Management Institute (IWMI) carried out hydrological modeling of the Tana Basin and needed improved rainfall datasets for this modeling exercise. FutureWater supported IWMI in preparing improved rainfall forcing based on the CHIRPS dataset.

 • Flying Sensors for Ultra-High Resolution Flood Risk Identification at Local Scales

  The outputs of this project can be summarized as providing real time dike and levee information at local scales (up to 10,000 ha) that is collected, analysed and used at the same local scale. The output is divided into two components. First, the Flying Sensor information will be used for...

 • IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes

  FutureWater leads the coordination of the “Agriculture and Drought” sectoral Work Package of IMPREX. This WP specifically aims to study and evaluate the use of IMPREX weather forecasts and predictions, climate variability, and drought indicators to assess agricultural drought risk and impacts over four case studies and at the pan-European...

 • Preliminary Study for a Payment for Watershed Services Scheme

  This project pilots a Payment for Watershed Services (PWS) scheme in the Rwenzori Mountains National Park (RMNP) in Uganda. The goal of the pilot is to study the feasibility of the PWS scheme in the watersheds of the Mubuku and Nyamwamba rivers and supporting nature conservation and a healthy watershed...

 • Flying Sensors informatie voor een duurzamere water en energie economie

  Zoetwatervoorziening is belangrijk en zal met de toenemende vraag en de gevolgen van klimaatverandering nog belangrijker worden in de toekomst. Een tot nu toe onderbelicht aspect is de energieconsumptie die nodig is om aan de zoetwatervoorziening te voldoen. Gemalen en pompen gebruiken een substantiële hoeveelheid energie om dit water naar de eindgebruiker te krijgen. Met...

 • Hydrological pre-feasibility assessment for the Romuku hydropower plant, Central Sulawesi, Indonesia

  Following the successful development of other hydropower facilities in Indonesia, a new project aims to study the potential of the “Romuku” run-of-river power plant in Central Sulawesi, Indonesia. A first step is to undertake a pre-Feasibility Study which will result in a go no-go decision for a more detailed Feasibility...

 • Water Resources Model for the Kenate Basin in South-Sudan

  As there is an urgent need for informed decision making in ongoing and upcoming land and water resource development plans, the governments of South Sudan and the Netherlands (GoN) initiated a program for the Water Sector in Eastern Equatoria State (ProWasEES). The overall objective of this program is that “Kenate...

 • Review Climate Change Hindu-Kush-Himalaya

  FutureWater provided a comprehensive review study on climate change and the impacts on cryosphere, hydrological regimes and glacier lakes in the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. This review study was done in the context of future hydropower development in the region.

 • Fresh Water Options Optimization

  This project identified opportunities for innovative solutions that decrease local fresh water shortages in economic vulnerable regions under increasing water stress (droughts, salinization). The project demonstrated the business potential of fresh water solutions for a case study area with intensive agriculture within the Valencia region, Spain. FutureWater’s role in this...

 • Inclusive Development Paths for Healthy Red River Landscapes

  Rapid land use changes in the Red River Basin threaten water resources. This project will be working in the Day River Catchment, a Red River distributary important for Hanoi, where most of these problems are manifest. The project will develop equitable and economically viable pathways for the land and water...

 • ThirdEye: Flying Sensors to Support Farmers’ Decision Making

  The ThirdEye project supports farmers in Mozambique and Kenya with their decision making in farm and crop management by setting up a network of flying sensors operators. Our innovation is a major transformation in farmers’ decision making regarding the application of limited resources such as water, seeds, fertilizer and labor....

 • Demonstration of Remote Sensing Information for Integrated Reservoir Management in the Red River Basin in Northern Vietnam

  In 2011 the Vietnamese and Dutch government signed a Memorandum of Understanding on the establishment of a Government to Government (G2G) program for improved integrated planning and monitoring of water resources for transboundary water management and disaster risk management. This project was formulated as part of the G2G trajectory towards...

 • Water Allocation Model Development to Support Decision Making Procedures

  Two water allocation models were developed in this project as a tool to support policy evaluation and improve strategic and operational decision making procedures of ARA-Sul, which is one of the five water management organizations in Mozambique. WEAP (Water Evaluation And Planning) was chosen as modelling framework. Different scenarios were...

 • ASSET: Accounting System for the SEgura river and Transfers

  Semiarid coastal regions, as the Southeastern of Spain in which the Segura River Basin is located, are expected to be more affected by climate change and the resulting aggravation of water scarcity, droughts and desertification than other regions. In this project the interactions between the economy and the hydrological system...

 • Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van Leverbot analyses

  De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft in de afgelopen jaren een analyse van leverbotbesmettingen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft laten zien dat verschillende omgevingsfactoren een rol spelen zoals grondwaterstand, neerslag, temperatuur en bodemtype. Daarnaast is op basis van landsdekkende bodemvochtschattingen door FutureWater vastgesteld dat ook bodemvocht en leverbotbesmettingen gecorreleerd zijn, wat...

 • HI-AWARE: Himalayan Adaptation, Water and Resilience

  HI-AWARE aims to contribute to enhanced adaptive capacities and climate resilience of the poor and vulnerable women, men, and children living in the mountains and flood plains of the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. Research, including modeling, scoping studies, action research, and randomized control trials, is conducted at 12...

 • Impacts of Climate Change in Uganda on the Water Sector

  Uganda’s 2010–2015 five-year National Development Plan (NDP) recognizes that addressing the challenges of climate change is crucial to enhancing sustainable economic and social development. One of the key aims of the present study is to make an economic and social assessment of climate change impacts on the water sector in...

 • SWIMM: Soil Water evaluation system based on Integrated Measurements and Modelling

  The main objective of the project was to support policy making, under current and future climate conditions, on optimal water management in nature reserve areas, based on uniform and consistent data collection. The project built upon knowledge developed under the “Klimaat voor Ruimte” framework and refined and demonstrated a method,...

 • Mapping the Potential for Rainwater Harvesting under Various Scenarios

  Identifying areas where rainwater harvesting is a feasible solution is one of the aims of the RAIN Foundation. In 2010 FutureWater and Deltares were asked by RAIN Foundation to develop maps indicating the potential for rainwater harvesting (RWH) for Mali, Senegal and Burkina Faso. FutureWater and Deltares used the same...

 • Central Asia Regional Risk Assessment for Water Related Energy Sector Impacts

  The objective of this study was to support the “Central Asia Regional Energy Sector Vulnerability Study” led by Industrial Economics (IEc) and funded by the World Bank, by carrying out an expanded risk assessment for water availability and water related energy sector impacts in Central Asia. The work built on...

 • Food Supply and Demand under Climate Change in the Lower Mekong Basin

  In 2013 the Climate Change and Adaptation Initiative of The Mekong River Commission was developing its first report on the status of climate change in the Lower Mekong Basin. An important component of the Status Report would be the impact of climate change on the agricultural sector and the projected...

 • Development of Baseline Climate Data Set and Trend Analysis in the Mekong River Basin

  In 2013 the Climate Change and Adaptation Initiative of The Mekong River Commission was developing its first report on the status of climate change in the Lower Mekong Basin. An important component of this report would be to provide information on trends in the past climate. For this a detailed...

 • Gridded Meteorological Datasets and Hydrological Modelling in the Upper Indus Basin

  Understanding of the hydrological regimes in the mountainous Upper Indus basin (UIB) is essential for water resources management in the region. High-resolution gridded meteorological datasets, which capture the spatial variability of precipitation, are critical for modelling the hydrology of high-mountain regions. Improvements to existing gridded datasets using high-elevation station data...

 • Climate adaptation Colombia

  The 2011 floods and droughts in the Magdalena river basin triggered the Colombian government and water institutions to enforce the attention given to water security and dike safety. To improve the capacities of Colombia for adaptation of water management to climate change pilot projects were started in one small and...

 • Climate change indicators for Mekong River Commission

  With this study, the Climate Change Adaptation Initiative (CCAI) of the Mekong River Commission (MRC) offers a review of existing monitoring systems and indicators of climate change to improve the understanding of riparian governments, relevant line agencies and others on the status and impacts of climate change. The report should...

 • Water Availability Analysis for the Upper Indus, Ganges and Brahmaputra River Basins

  As part of the Himalayan Climate Change Adaptation Program (HICAP) ICIMOD has contracted FutureWater to generate climate change and water availability scenarios for the upstream parts of the Indus, Ganges and Brahmaputra river basins based on a high resolution hydrological model that FutureWater has developed.

 • Water2Invest: Climate Investment Support Portal

  In this project a web-based service was built from which it is possible to select a country or region on a global map, calculate the current water availability from surface water and groundwater as well as current water demands from the three sectors (agriculture, industry, domestic) and to assess from...

 • Addressing Climate Vulnerability of Africa’s Infrastructure

  Climate change is expected to have important implications of the cost, design standards and location of Africa's infrastructure projects. Since what climate will actually occur will remain largely uncertain in the foreseeable future, the challenge is to develop decision making frameworks capable of leading to investment decisions that are “desirable”...

 • Mainstream Climate Change Adaptation and Mitigation Into Agriculture in the Southern Caucasus

  This study contributes to the agriculture sector climate change impact assessment and adaptation and mitigation strategy identification and evaluation. The study encompasses the three countries of the Southern Caucasus region: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The project also includes components for capacity building among in-country staff, and support of the World...

 • DMIAT: Drought Monitoring and Impact Assessment Toolbox for Vietnam

  In this project a Drought Monitoring and Impact Assessment Toolbox (DMIAT) was developed for Vietnam in order to support their drought policy. A DMIAT is a combination of remote sensing, models, and decision trees. The DMIAT will help Vietnam to better understand past and current droughts, and how to act...

 • Monitoring of Glacier, Climate and Runoff in the Hindu – Kush Himalayan Mountains

  For this project a review was conducted of current state of knowledge in (i) climate change datasets and downscaling used for glacier and high mountain modelling, (ii) glacier and snow contribution to river runoff in the Hindu – Kush Himalayan (HKH) region, (iii) hydrological modelling studies used for glacier and...

 • Klimaat Adaptieve Drainage

  Op 17 mei 2011 heeft FutureWater de opdracht gekregen van AgentschapNL, handelend in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor het uitvoeren van een onderzoeks en ontwikkelingsproject onder de titel “KlimaatAdaptieve Drainage, een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen” (SBIR113008). Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Small Business...

 • Water and Adaptation Interventions in Central and West Asia

  To assess the water resources availability in the Central Asia region under climate change hydrological models were developed for the two major rivers in the region, the Amu Darya and Syr Darya. Capacity building activities were undertaken to develop the capacity in each of the participating countries to use the...

 • The Middle East and North Africa Regional Water Outlook

  The Middle East and North Africa (MENA) region is considered the most water-scarce region of the world. Water investments absorb large amounts of public funds, which could often be used more efficiently elsewhere. The need for alternative and improved water management options is therefore urgently needed, but a clear overview...

 • Deltaplan Hoge Zandgronden voor een klimaatbestendig regionaal watersysteem

  Het veranderende klimaat heeft mogelijk grote gevolgen voor de hoge zandgronden in Zuid-Nederland. Naast dat er waarschijnlijk meer aanpassingen nodig zijn om om te kunnen gaan met grote hoeveelheden neerslag in een korte tijd, moet er ook geanticipeerd worden op een langere en extreme perioden van droogte. Waar het anticiperen op extreme neerslag veelal kan...

 • Klimaat Adaptieve Drainage

  Het project Klimaatadaptieve Drainage moet een product opleveren dat het mogelijk maakt piekafvoeren en wateraanvoerbehoefte die naar verwachting toenemen als gevolg van klimaatverandering te beperken. Het stelt de waterschappen in staat om, gebruik makend van agrariërs, te anticiperen op en zich aan te passen aan toenemende weersextremen. De eerste fase bestaat uit een haalbaarheidsonderzoek wat...

 • Vulnerability to Climate Change in Agricultural Systems in Europe and Central Asia

  To estimate the potential physical impacts of climate change on the agricultural sector of Albania and Uzbekistan a quantitative analysis at the agro-ecological zone level was carried out. Combined with an assessment of the country’s existing adaptive capacity, this provided a baseline estimate of vulnerability to climate change in the...

 • Impacts of Global Climate Change on the Water Resources of the Bunyala plains, Kenya

  In this project an Integrated Water Resource Management Planning Tool for improved planning and management of sustainable food and sustainable livelihoods for the Bunyala flood plains of western Kenya was developed together with training materials for technical support in the maintenance and implementation of the planning tool and the facilitation...

 • Q koorts en fysieke omgevingsfactoren

  Er zijn sterke aanwijzingen dat het risico voor besmetting bij de mens met Q koorts afhangt van fysieke omgevingsfactoren, zoals warm weer met droge bodems en een bepaalde wind. Wind met genoeg snelheid en de juiste richting kan stofdeeltjes in de lucht doen komen die de bacterie invangen en deze kunnen vervolgens door mensen en...

 • Climate Change and Hydropower, Impact and Adaptation Costs: Case Study Kenya

  A rapid assessment on the impact of climate change on hydropower generation in the Tana basin in Kenya using the WEAP (Water Evaluation And Planning tool) approach was performed. The approach applied here to use a minimum and maximum climate change projection, provided decision makers with a range of options...

 • Scenario Based Water Resources Model to Support Policy Making

  Appropriate planning in water resources, and more specifically in irrigation, is becoming increasingly important. However, policy makers and planners are often constrained by insufficient knowledge and tools to evaluate the consequences of alternative interventions. To illuminate these issues, a scenario-based policy oriented demonstration model was developed. The model focuses on...

 • Verkennende klimaatstudie Waterschap Vallei en Eem

  Het Waterschap Vallei en Eem is een klimaatstrategie aan het ontwikkelen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat op de langere termijn (2050-2100). Ter ondersteuning bij het tot stand komen van deze strategie is een verkennende klimaatstudie uitgevoerd. De resultaten van deze studie zijn verkregen door gebruik te maken van de huidige kennis...

 • CEOP-AEGIS: Hydrology and meteorology of the Tibetan Plateau

  This project delivered a prototype Water Balance Monitoring System (WBMS) and a three-year data set including observations of the water balance terms of the Tibetan Plateau on weekly and monthly basis. These observations contributed to clarifying the role of Plateau hydrology in the onset and intensity of the Asian Monsoon...

 • Wateroverlast en klimaatverandering

  Er is een gebrek aan een eenduidige methodiek om de gevoeligheid voor klimaatverandering met betrekking tot wateroverlast in kaart te brengen. Op basis van de hoogteligging, helling, en grondwaterstand is deze gevoeligheid landelijk in kaart gebracht. Vervolgens is aan de hand van ruimtelijke ordenings scenarios en klimaatscenarios onderzocht hoe het beeld in 2050 eruit zal...

 • Needs Assessment of Future ESA Satellites for Water Management in Southern Europe

  At the beginning of the 21st century various tools based on Remote Sensing (RS) techniques from satellites to assist land management were developed. Yet, there were no real products dedicated for water management applications. However, around 2005 an increasing number of Remotely Sensed datasets and algorithms relevant to water managers...

 • Klimaat voor Ruimte

  Om de kwel en wegzijging onder verschillende klimaatscenario´s te kunnen voorspellen is er een model ontwikkeld dat op basis van meteorologische gegevens en rivierstanden kwel- en wegzijgingsfluxen kan bepalen. Het model is op een aantal punten verbeterd en getest voor de polder Quarles van Ufford in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Met het verbeterde model...

 • Klimaatverandering en waterkwaliteit

  De invloed van klimaatverandering op chemische en biologische waterkwaliteitsparameters is het meest coherent is voor veranderingen in temperatuur en neerslag, wind lijkt minder van belang. Opvallend is dat de meeste watertypen ongeveer hetzelfde reageren. Uit waterkwaliteitsgegevens van Wetterskip Fryslân blijken de volgende veranderingen in het chemische regime: versnelde eutrofiëring, toename van het chloridengehalte in droge...

 • Adaptation to Climate Change for Agriculture in The Gambia

  Methodology Development of adaptation benefit-cost framework: The framework was developed in a manner to make it possible to isolate development- and climate-related benefits and costs of individual projects and to assess the sensitivity of adaptation benefits and costs to the uncertainty inherent in regional climate change scenarios. Development of analytical tools and procedures: The project...