De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft in de afgelopen jaren een analyse van leverbotbesmettingen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft laten zien dat verschillende omgevingsfactoren een rol spelen zoals grondwaterstand, neerslag, temperatuur en bodemtype. Daarnaast is op basis van landsdekkende bodemvochtschattingen door FutureWater vastgesteld dat ook bodemvocht en leverbotbesmettingen gecorreleerd zijn, wat verklaard wordt doordat de leverbotslak in vochtige omstadigheden het beste gedijt.

leverbot_relatief_bodemvocht
Voorbeeld van een bodemvochtkaart uit 2013.

De GD geeft jaarlijks een leverbotprognose uit op basis van modelresultaten; een voorlopige versie en september en een definitieve in november. Daarnaast wordt in sommige jaren ook in het voorjaar een prognose gepubliceerd. Op basis van de eerdere onderzoeksresultaten heeft de GD sinds enkele jaren ook voorspellingen van bodemvocht in haar model opgenomen. Voorafgaand aan elke leverbotprognose levert FutureWater de volgende outputs aan de GD:

  • Maandelijkse bodemvocht kaarten op een ruimtelijke resolutie van 250 x 250 m.
  • Tabel met maandelijkse bodemvochtgehaltes per 4-cijferige postcode.

SPHY (Spatial Processes in HYdrology) wordt voor dit doel door FutureWater ingezet. SPHY is ontwikkeld door FutureWater op basis van bestaande en goed geteste model concepten.

Gerelateerde publicaties

  • 2014 - FutureWater Report 124Terink, W., P. Droogers. 2014. Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses. FutureWater Report 124X

    Bodemvochtgegevens ter ondersteuning van leverbot analyses

    Terink, W., P. Droogers