Uitdaging

Stroomgebieden spelen een belangrijke rol in het waterbeheer. Met intensiever watergebruik, klimaatverandering en veranderingen in landgebruik wordt het bereiken van duurzaam waterbeheer op de schaal van een stroomgebied steeds moeilijker. Water moet worden verdeeld over verschillende sectoren zoals landbouw (irrigatie), industrie, drinkwatervoorziening, energieopwekking en natuur. Beleid over waterverdeling en watervraag moet worden gemaakt op stroomgebiedsniveau waarbij klimaatverandering meegenomen moet worden. Er moet rekening worden gehouden met een reeks milieu-, sociale en politieke kwesties om op het juiste moment op de juiste locatie een duurzame watervoorziening van de juiste kwantiteit en kwaliteit te bereiken. Nu de waterbehoefte in veel regio’s al groter is dan de beschikbaarheid, wordt verwacht dat veranderingen in klimaatpatronen (vaak leidend tot langdurige droogte en extremere regenval) de complexiteit van beleidsmakers verder zullen vergroten. Nationale overheden, (grensoverschrijdende) stroomgebiedbeheerautoriteiten, regionale waterschappen en ngo’s hebben in toenemende mate behoefte aan beslissingsondersteunende instrumenten en advies over het watervraag vs. wateraanbod probleem. Zo kunnen zij zorgen voor voldoende (zoet) water voor alle gebruikers in een stroomgebied, zowel nu als in de toekomst.

FutureWater-aanpak

FutureWater heeft ervaring met het leveren van oplossingen voor duurzaam waterbeheer op stroomgebiedsniveau. Onze projecten worden uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden zoals overheden, waterbeheerders en boeren, om ervoor te zorgen dat lokale kennis wordt opgenomen in onze beslissingsondersteunende systemen en adviesrapporten. Met toonaangevende internationale experts op het gebied van waterbeheer en hydrologie, kan FutureWater klanten op verschillende manieren ondersteunen:

Stroomgebiedsbrede waterbeschikbaarheid onder veranderende omstandigheden

FutureWater maakt gebruik van verschillende tools en simulatiemodellen die zijn ontworpen voor kwantitatieve beoordeling van de waterbeschikbaarheid op verschillende ruimtelijke schalen. Deze tools worden ingezet voor referentieberekeningen en scenarioanalyses, rekening houdend met toekomstige veranderingen (klimaat, demografie, landgebruik, ontwikkeling van watervoorraden) zodat de beleidsmaker hierop kan anticiperen. Het gebruik van big data in combinatie met uitgebreide scenarioanalyses wat tot begrijpelijke en intuïtieve outputs leidt, behoort tot de kernexpertise van FutureWater. Scenario’s worden doorgaans ontwikkeld in nauwe samenwerking met klanten en andere relevante belanghebbenden in het stroomgebied.

Optimalisatie van stroomgebiedplanning en waterallocatie

Voor het toekomstige gebruik van stroomgebieden is het essentieel om de beschikbaarheid van water te relateren aan de vraag naar water in ruimte en tijd. Er moeten optimale regels voor de toewijzing van water worden vastgesteld om een integraal beleid te realiseren dat bestand is tegen veranderende patronen in zowel vraag als aanbod. Dit heeft betrekking op zowel menselijk watergebruik als ecosysteemvereisten. Door te werken met beproefde optimalisatietools voor waterallocatie, ondersteunt FutureWater overheden en stroomgebiedorganisaties bij het formuleren van waterallocatiebeleid en het identificeren van kansen voor verdere, duurzame ontwikkeling van watervoorraden. Conceptuiele beslissingsondersteunende modellen worden doorgaans gekoppeld aan geavanceerdere fysische modellen om de beschikbaarheid van watervoorraden in een stroomgebied te kunnen bepalen (zie hierboven).

Geïntegreerde planning op basis van water-voedsel-energie-ecosystemen samenhang

In de context van complexe stroomgebieden is alleen kijken naar waterstromen niet voldoende om tot een duurzaam beheer van watervoorraden te komen. FutureWater heeft vele jaren ervaring met de ontwikkeling en toepassing van instrumenten voor de ruimtelijke beoordeling van de gewasproductie, het potentieel voor waterkracht en een reeks watergerelateerde ecosysteemdiensten. Door inzicht te geven in de voordelen van watervoorraden op stroomgebiedsniveau in verschillende scenario’s, stelt FutureWater beleidsmakers in staat rekening te houden met de volledige samenhang van water-voedsel-energie-ecosystemen in het stroomgebiedsbeheer.

Gerelateerde projecten

 • Monapo Catchment Water Allocation Model in Support of ARA-Norte in Mozambique

  The aim of this project is to advance water system analysis for ARA-Norte, the regional water administration authority in Mozambique, focusing on the Monapo Catchment. In collaboration with ARA-Norte's hydrologists, we're crafting a Water Allocation Model employing the Water Evaluation And Planning (WEAP) system.

 • Model Development and Hydrological Assessments to Inform Ecosystem-based Adaptation Solutions in Lao PDR

  The GCF project “Building resilience of urban populations with ecosystem-based solutions in Lao PDR” aims to test an alternative approach to flood control in urban Laos, moving away from a traditional focus on grey infrastructure, such as dams and concrete drainage systems, and towards Ecosystem-based Adaptation (EbA). A consortium led...

 • Updating the Operational Water Allocation Model for the Pequenos Libombos Reservoir for ARA-Sul

  This project supports ARA-Sul (Administração Regional de Águas do Sul) in the licensing of water users in the Pequenos Libombos Reservoir area, FutureWater, in a project commissioned by Blue Deal Mozambique, updated the operational WEAP water allocation model, originally developed in 2014, to reflect the 2023 water demand and hydrological...

 • Megadroughts in the water towers of Europe – from process understanding to strategies for management and adaptation

  Megadroughts are rare and poorly understood hazards. They are defined as exceptionally severe, multi-year, prolonged (>5 years) periods of drought that impact severely large areas and different sectors of the economy and the environment (Cook et al., 2022). They are generally caused by the concurrence of extreme events of dryness...

 • Catchment Assessment for Water Stewardship Plan

  Highly productive berry farms and water scarcity are causing conflicts with the environmental assets and values of the Doñana National Park, Spain. There is growing interest in the agricultural sector to reverse this situation by implementing a water stewardship program. A catchment assessment is needed to produce baseline information to...

 • Scientific Support for a Watershed Investment Program for Addis Ababa

  Addis Ababa's water supply is under threat caused by the complex interaction of rapid population growth, increased water demand, intensive groundwater development, natural resource degradation, and climate change. A comprehensive Watershed Investment Program should return this situation and secure water supply for the future. An in-depth study is performed to...

 • Pre-Feasibility Work to Identify Nature-based Solutions for Multiple Catchments in Nigeria

  This project will involve working across two fee-for-service engagements with the Coca Cola Corporation and Diageo in Nigeria. The identification and prioritisation of NbS for implementation will be achieved through the development of three key products: two prefeasibility analyses for Ogun and Oshun catchments, and a high-level country-wide strategic assessment...

 • Roadside Spring Protection to Improve Water Security in Nepal

  The mid and high-altitude areas of the Himalayas face a critical water scarcity issue, making them one of the most vulnerable regions in the world. Springs are essential lifelines for millions of mountain communities, serving as the primary source of domestic water and local food security. Unfortunately, the flow regimes...

 • Capacity Building on Water Accounting Under the Water Scarcity Program for Asia-Pacific

  Growing water scarcity continues to threaten the agricultural sector in Asia. In order to address this critical issue, FAO and partners have been developing a comprehensive Asia Pacific Water Scarcity Programme (WSP) since 2019. Under this program, a series of trainings on water accounting will be held in Indonesia, Vietnam...

 • Development of Environment and Climate Change Chapters of the Mekong State of the Basin Report 2023

  As part of this assignment, FutureWater undertakes data analysis and is responsible for the presentation of each indicator and monitoring parameter of the Enviroment and Climate Change dimensions of the MRB-IF. Relevant supplementary data and information to illustrate basin conditions and trends are identified, and data gaps are addressed where...

 • Integrated Water Resources Management in Tajikistan

  Given the abundant freshwater resources in Tajikistan, water plays a crucial role in the country's socioeconomic development. However, the rising population, economic growth, and the growing impacts of climate change pose significant challenges to ensure water availability and accessibility. This project aims to address the aforementioned information gap by improving...

 • GLOW: Global Water Availability Forecasting Service to Support Water Security

  The GLOW project aims to pilot an operational service that provides timely and easy access to current and forecasted water availability and demand across the entire Maputo River and the Black Umbeluzi River Basins.

 • WE-ACT: Water Efficient Allocation in a Central Asian Transboundary River Basin

  The WE-ACT project’s overall goal is to demonstrate a Decision Support System (DSS) for water allocation in a Central Asian transboundary river to increase shared benefits and foster the adaptation of water resources management and planning to climate change.

 • Enhancing IWRM and Climate Resilience in Vulnerable Urban Areas of the Mekong River Basin

  This project implements a set of measures that span across three key outputs: 1) Inclusive assessment of water-related climate risks completed in the priority river basins. 2) Enabling environment for gender-responsive climate risk-informed integrated water resources management developed. 3) Funding proposal for priority risk reduction measures developed To accomplish this,...

 • Strategic Climate Adaptation Planning for the Amu Darya Basin in Uzbekistan

  Uzbekistan's water resources depend to a large extent on those provided by the transboundary Amu Darya river which are fully allocated and highly sensitive to climate change and water demand and management changes. Especially the agricultural sector, but also the energy and urban water supply sector need to transform into...

 • SOS-Water: Water Resources System Safe Operating Space in a Changing Climate and Society

  The SOS-Water Project endeavours to set out the boundaries within which the Earth’s capacity to provide life-support systems for humanity is not endangered, and humanity’s capacity to adapt to environmental changes is not overburdened. Crossing such thresholds or tipping points in the complex Earth system could result in abrupt and...

 • Data Generation and Reporting to Support MRC Mekong State of the Basin Report 2023

  The Mekong State Of the Basin Report (SOBR) is published by MRCS every five years. It provides information on the status and trends of water and related resources in the Mekong Basin, from an economic, social and environmental perspective. This project involves the hydrological and satellite-based analyses concerning spatiotemporal dynamics...

 • Integrated Strategic Water Resources Planning and Management for Rwanda

  SRwanda recently published its “Vision 2050” which sets out the national long-term development strategy, stating new objectives for urbanization, energy production, irrigation and water resources development. The Rwanda Green Fund (FONERWA) in collaboration with the Rwanda Water Resources Board (RWB) with financial support from the World Bank undertakes the consultancy...

 • Groundwater Recharge in the Campo de Cartagena Quaternary Aquifer (SE Spain)

  This project (1) provides a critical review of previous results generated, and a SWOT analysis of hydrological simulation tools used in the area. (2) improve and update the quantification of the main water balance components, including vertical and lateral fluxes, at the basin scale in recent times (2000-2020 period) through...

 • Advancing the Monitoring of Water-Related SDGs in Myanmar: an Issue Brief

  This assignment entails the write-up of an issue brief on SDG 6 monitoring in Myanmar with Earth Observation (EO) technologies. Based on the status of data availability in Myanmar and the potential of innovative technologies and datasets, examples are given of how current knowledge gaps can be addressed. In addition,...

 • Hoge-resolutie bodemvochtdata ter ondersteuning van onderzoek naar dierziekten

  De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet onderzoek naar het voorkomen van dierziekten en de relatie met omgevingsvariabelen, zoals klimaat en bodem. Dit project ondersteunt deze werkzaamheiden door het toepassen van een upgrade van de landsdekkende bodemvochtberekeningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door FutureWater m.b.v. het hydrologische model SPHY. Het...

 • Technical Coordination for the Norfolk Water Fund

  FutureWater provide support and technical expertise to The Nature Conservancy and Water Resources East in the creation of a Water Fund for Norfolk, in the East Anglia region of the UK. This work identifies Nature-based Solutions (NbS) to be implemented accross the county, aiming to leverage blended finance to fund...

 • Water Risk Assessment for Private Farming in North Spain

  This project aims to support a due diligence processs by reviewing and auditing water-related factors of risk for orchard fruit farming in including availibility and access, climate change impact, water quality, and potential conflicts and competence among water-demand users.

 • Technical Annexes on Nature-based Solutions for Water Security

  The Nature Conservancy (TNC) is producing technical modules and guidance documentation to enable water sector actors and their funders to invest in Nature-based Solutions for Water Security (NbS-WS). Part of the material being developed is a module on technical options, which will include annexes with key information for each of...

 • Evaluating the Extent of Salinity Intrusion and the Riverine, Estuarine and Coastal Habitat Conditions in the Lower Mekong Basin

  Within this project, detailed methodologies are developed for periodical implementation of regional studies on the extent of salinity intrusion in the Mekong Delta; and the condition of riverine, estuarine, and coastal habitats in the Lower Mekong Basin. A literature review is conducted to identify successful approaches from the Mekong Region...

 • Bio-Physical Assessment and Hydrological Analysis for Mukungwa and Akagera Lower catchments in Rwanda

  FutureWater will conduct the bio-physical assessment and hydrological analysis for the Mukungwa and Akagera Lower Catchments in Rwanda. The project will be the basis for two catchment plans to be developed through the “EIWRM Project”, funded by the Government of the Netherlands and implemented by a consortium led by the...

 • Development of a Glacio-Hydrological Model and IWRM Plan for the Uttarakhand subbasin in India

  The Swiss Agency for Development and Cooperation’s (SDCs) Global Programme Climate Change and Environment (GP CCE) India is supporting the operationalization of climate change adaptation actions in the mountain states of Uttarakhand, Sikkim and Himachal Pradesh through the phase two of the “Strengthening State Strategies for Climate Action” (3SCA) project...

 • Design Study for the Mombasa Water Fund

  A design study for the Mombasa Water Fund is performed by assessing biophysical, financial, economic and socio-economic benefits, and identifying potential governance and financing models. The Fund should improve the quantity and quality of source waters for Mombasa City by channelling investments into source protection and catchment conservation measures of...

 • Improved Watershed and Forestry Activities to Secure Hydropower

  This study supports Gabon in preserving Hydrologic Ecosystem Services in a river basin which faces challenges due to planned hydropower and forestry operations. It will evaluate various watershed management scenarios which may improve hydrological flow conditions and hydropower options. FutureWater analyzes hydrological ecosystem services provision in the Komo basin through...

 • Tailor-made Training on River Morphology and Flood Risk using State-of-the-Art Open Satellite Data and Processing Tools

  The main objective is to enhance the capacity of DWIR staff in using innovative data and tools to analyze water resources and support water management. The training is organized with a very practical approach and strongly built upon the ‘learning-by-doing’ principles. Participants use freely accessible satellite-derived data to gain insight...

 • Baseline Assessment for the Identification of Landscape Restoration Options in Kyrgyzstan

  FutureWater's role in this project is to provide remote sensing and GIS services with an aim of highlighting degraded areas of land in Kyrgyzstan and determining where restoration interventions are possible. The identification of highly degraded areas is achieved by analysing a number of remote sensing products, notably including NDVI...

 • HiHydroSoil v2.0: Global Maps of Soil Hydraulic Properties at 250m Resolution

  In 2016, FutureWater released a new dataset: HiHydroSoil v1.2, containing global maps with a spatial resolution of 1 km of soil hydraulic properties to support hydrological modeling. Since then, the maps of the HiHydroSoil v1.2 database have been used a lot in hydrological modeling throughout the world in numerous (scientific) projects. A few examples of...

 • Tailor Made Training for the Rwanda Water Resources Board (RWB) on Water Allocation Modelling and Remote Sensing Analysis

  FutureWater will provide a Tailor Made Training to water professionals at the Rwanda Water Resources Board (RWB) on Water Allocation Modeling and Remote Sensing Analysis. About 20 participants of the RWB are thought to work with the Water Evaluation And Planning model WEAP and the Remote Sensing platform of Google...

 • WAT4CAM: Mekong-Bassac Hydrological and Hydraulic Study

  The WAT4CAM program aims to apply IWRM and ISWM principles towards achieving the strategies of the government of Cambodia. This project (WAT4CAM subcompoment 3.1) supports this objective by performing a detailed hydraulic and hydrological modelling study, of which the outcomes will be used in the implementation of Prek rehabilitation works....

 • Training in Hydrology and Water Allocation Modelling for Kenyan Water Resources Professionals

  This course on hydrology and water allocation modelling is organized for the Kenya Water Resources Authority (WRA) and funded by the Blue Deal program of the Netherlands. The first four-week course block introduces the participants to the main concepts in hydrology, hydrological modelling and data collection, including remote sensing. Exercises...

 • Future Evapotranspiration in the Souss-Massa Basin

  In this project, FutureWater used the outputs of the bias corrected "EuroCordex" RCM ensemble generated for IMWI in a previous work package. Using temperature and precipitation trends from this dataset for both past and future, an application of the Budyko methodology combined with the Modified Hargreaves approach was implemented to...

 • Climate Risk Assessment for the Li River in China

  The Li River basin in China is a basin that is prone to floods because of its mountainous character, narrow floodplains and extreme rainfall events. In 2020, large floods have occurred in this basin when enormous amounts of precipitation were observed in just a few days. A total of 272...

 • Robust Decision Making for Land Use Planning in the Panama Canal River Basin

  A Land Use Plan will be prepared for the river basin that belongs to and provides water for the Panama Canal. The regional plan (PIOTA) will set the framework, vision and direction for strategic planning and land use in the basin. For this purpose, the Panama Canal Authority and stakeholders...

 • Hydrological Assessment for Hydropower in the Lukhra River

  The objective was to develop a hydrological assessment for a planned run-of-river hydropower plant in the Lukhra river basin in Georgia. There is no observed river discharge data available. Hence, the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015) and...

 • CAREC: Developing the Water Pillar for Central Asia

  For the Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Program, a scoping study was commissioned to develop a framework for the Water Pillar: an investment vehicle for water infrastructure and capacity development that generate regional benefits. The objective of the study is to develop the scope of the Water Pillar Framework...

 • Integrated Catchment Management in the Cagayan River Basin

  The Ridge to Coast, Rain to Tap: Sustainable Water Supply Project (R2CR2T) is an integrated approach to addressing flooding in the Cagayan River basin on Mindanao in the Philippines. FutureWater was hired to support the R2CR2T project and their local team on the development and application of a Decision Support...

 • InfoSequia-4CAST: Forecasting and Quantifying Risks of Crop and Water Supply Failures Using Machine Learning and Remote Sensing

  InfoSequia-4CAST combines historical and up-to-date observations of satellite-based meteorological and agricultural drought indices with climate variability indices, to generate seasonal outlooks of water supply and crop yield failure alerts. These impact-based indicators are computed using a simple, robust and easily understandable statistical forecasting-modelling framework. By making use of multi-sensor, state-of-the...

 • G3P: Development of a Global Gravity-based Groundwater Product

  Groundwater is one of the most important freshwater resources for mankind and for ecosystems, and has been declared as an Essential Climate Variable (ECV) by GCOS, the Global Climate Observing System. However, the Copernicus Services do not yet deliver data on this fundamental resource, nor is there any other data...

 • Toetsing van watersysteem bij toekomstig klimaat ter voorkoming van wateroverlast

  In 2009 is door het voormalig waterschap Velt en Vecht (tegewoordig onderdeel van waterschap Vechtstromen) en in samenspraak met de gemeenten Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen een overeenkomst gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over de omvang en invulling van een wateropgave, genaamd het Lokaal Bestuursakkoord Water (LBW). Vanaf 2015 is...

 • Boundary Demarcation and Ecosystem Services Mapping of Inle Lake Region, Myanmar

  The assignment supports the newly established Inle Lake Management Authority (ILMA) by developing up-to-date, spatial datasets, which are to be included in the ILMA geodatabase. More specifically, the existing Inle Lake MAB boundary and zoning are confirmed and updated. Maps of land-use and different ecosystem services are produced and validated...

 • Transboundary water management between Thailand and Cambodia

  Transboundary projects aid the development of effective water resource management (WRM) by helping to limit competition over resources and in creating a dialogue for the transferral of beneficial lessons between the countries. This project takes an integrated approach to support the development of a water resource management plan for a...

 • Tailor-Made Training for water professionals in Myanmar

  This tailor-made training enhanced capacity of Yangon Technological University (YTU) educational staff in using Google Earth Engine to analyse water resources and support water management. Technical staff of Department of Meteorology and Hydrology (DMH) and the Department of Water resources and Improvement of River systems (DWIR) also participated to gain...

 • Training Package and Technical Guidance for Water Productivity and Real Water Savings

  The overall project objective is to compile an inventory of agricultural field interventions and develop a training package to evaluate Real Water Savings from irrigated fields, to systems and basins. A guidance document is developed for agricultural field interventions by compiling a literature database containing published experiences and results of...

 • Kennisbehoefte meteorologische en klimatologische informatie bij waterbeheerders

  Als vertegenwoordiger van de watersector wil STOWA een onderzoeksagenda voor de meteorologie opstellen, gestoeld op de kennisbehoefte uit de watersector. FutureWater heeft een inventarisatie uitgevoerd van de behoefte aan meteorologische en klimatologische data en informatie binnen de watersector. Hiertoe zijn kernpersonen geïnterviewd en is een online enquête uitgezet onder een...

 • Feasibility Study for the Development of a ‘Small-hydro Climate Risk Assessment Tool’

  Small hydropower (1 - 20 MW) does not require a Climate Risk Assessments yet, but this will eventually happen in the future. Investors are highly interested in the profitability of these small hydropower stations, especially because of the uncertainty caused by future climate change. Current methods for Climate Risk Assessments...

 • Water Resources and Eco-hydrological Assessments of Tonle Sap and Mekong Delta Basins

  The overall project objective is to support MOWRAM to make more informed, evidence-based water resources management and irrigation investment decisions through better understanding of water resources and ecosystems of two river basin groups: the Tonle Sap and the Mekong Delta. The project concerns (i) rapid water resources assessment of the...

 • Glacio-hydrological Assessment for Hydropower in the Nakhra River

  The objective was to develop a glacio-hydrological assessment for planned run-of-river hydropower plant locations in the Nakhraa river basin in Georgia. The availability of observed river flow data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015)....

 • Glacio-hydrological assessment for hydropower, Mestiachala river, Georgia

  The objective of this project was to develop a hydrological assessment for two potential hydropower plant locations in the Mestiachala basin in Georgia. The availability of observed river discharge data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et...

 • Application of the Decision Tree Framework in the Chancay-Lambayeque Basin, Peru

  The Chancay-Lambayeque watershed faces the challenges of rapid population growth and economic development in the presence of inadequate water supply, flood risk and environmental degradation. The study applies a step-wise approach, i.e. the World Bank’s Decision Tree Framework (DTF), to identify most important climate and nonclimate vulnerabilities for the system...

 • Thought Leader Convening on Water Towers

  Scientists from around the world have assessed the planet’s 78 mountain glacier–based water systems and, for the first time, ranked them in order of their importance to adjacent lowland communities, as well as their vulnerability to future environmental and socioeconomic changes. These systems, known as mountain water towers, store and...

 • Improved catchment management for small hydropower

  This study assessed the impacts of various investment portfolios for catchment management activities on the cost-benefits of small hydropower schemes, in two case study catchments in Kenya and Tanzania, and analyzes the return-on-investment for the hydropower developers. Catchment degradation trends, climate change impacts and socio-economic changes increasing competing water use...

 • Review of the Kisii Water Supply project

  A large water supply project is being planned in the Lake Victoria region, Kenya, potentially providing reliable and clean water to around 500,000 people. The Dutch Government supports this project. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) was made by the developer. This ESIA needed to be reviewed by a...

 • Climate Risk Assessment: Yanji City China

  Jilin Yanji Low-Carbon Climate-Resilient Urban Development in China is supported by the Asian Development Bank. In the context of this investment project FutureWater will undertake a Climate Risk Assessment (CRA). The CRA will be based on the bottom-up approach where climate models (GCMs) are not the guiding boundary conditions, but...

 • Hydrological and water resources assessment for the Muhazi Dam

  The current infrastructure at the outlet of the large Muhazi Lake in Rwanda is highly unstable and causes a risk to the surrounding and downsteam inhabitants. The authorities want to improve this situation by building a new dyke. A feasibility and detailed designs study was performed for this new structure....

 • Agricultural Water Consumption in the Australian Border Rivers Catchment

  FutureWater was hired to use satellite-derived data to provide a preliminary spatiotemporal assessment of water consumption across the Border Rivers catchment, one of the MDB catchments where excessive agricultural water use is an urgent issue. For relevant specific lots / properties, monthly water consumption dynamics were evaluated. This study is...

 • Hydrological assessment for two potential sites for run-of-river hydropower, southwestern Georgia

  A hydrological assessment was carried out for two sites where run-of-river hydropower plants are planned, in the southwestern part of Georgia. Only very limited streamflow data were available, so the assessment was based mainly on hydrological modelling of the basin upstream of the points of interest. Principally global datasets were...

 • MRC Mekong State of the Basin Report 2018: China and Myanmar

  The Upper Mekong Basin has seen rapid economic development, radical land use changes and extensive hydropower development on the mainstream. FutureWater was hired by the Mekong River Commission to evaluate hydrological, environmental, economic and social indicators of the Upper Mekong Basin in China and Myanmar. Current status and trends in...

 • NL-RIA: Satellite-based altimetry data for hydrological assessments

  A Dutch consortium has joined in the project “Dutch network on small spaceborne radar instruments and applications (NL-RIA)”, led by TU Delft. The objective is to bundle the radar-related knowhow available in The Netherlands, and fill the knowledge gaps, in order to boost SmallSat radar-based Earth Observation technology. The task...

 • Hydrological pre-feasibility assessment for a potential hydropower plant, North Sumatra, Indonesia

  Following the successful development of hydropower facilities in Indonesia, a new project was established to study the potentials for the development of a hydro-electric power plant in the Tripa Basin, North Sumatra, Indonesia. To make a go/no-go decision of a more detailed feasibility study, a pre-feasibility study is undertaken to...

 • Lower Mekong: Development State of the Basin Report

  The Mekong State of Basin Report is updated every 5 years serving as an important reference for the cyclic updating of the Mekong River Commission (MRC). This consultancy is supporting the development of the 2018 report focusing on the hydrology, environment and climate change chapters. The Mekong River Commission Secretariat...

 • Building Climate Change Resilience in Asia’s Critical Infrastructure

  Critical infrastructure in South Asia and Southeast Asia needs to become more resilient to climate change. A Technical Assistance project, supported by Asian Development Bank (ADB), looks at three key sectors: transportation, transport and water. FutureWater is responsible for the assessment of the water sector which will aim to increase...

 • Pre-feasibility study of run-of-river hydropower plant, Georgia

  There is great potential for hydropower in Georgia. Critical is to conduct accurate feasibility assessments for hydropower generation at the different potential sites of interest. This pre-feasibility assessment delivered daily flow estimates at several locations in Georgia. These flows were used as input into an economic analysis.

 • HERMANA: Tool for Integrated Water Management

  HERMANA aims to foster the development of an integrated water management decision support system (DSS) that supports daily, tactical and strategic decision-making related to water resources in Colombia, and specifically in the Cauca Valley Basin. The HERMANA tool will be a comprehensive system able to provide valuable, relevant, and reliable...

 • LAUREL: Land Use Planning for Enhanced Resilience of Landscapes

  Deforestation, population growth, and climate change are only some of the challenges to sustainable landscape management in Madagascar. Severe impacts of land degradation on crop production, water availability and biodiversity are already observed and expected to exacerbate in the future. To address these challenges, the World Bank is supporting the...

 • Hydrogeological modeling of groundwater discharge to the Mar Menor lagoon

  The groundwater discharge of irrigation return flows to the Mar Menor lagoon (Murcia, SE Spain), the largest coastal lagoon in Europe, is among one of the possible causes that would explain the high levels of eutrophication (hypereutrophication) and the several algal blooms accounted in this lagoon ecosystem in the last...

 • Leapfrogging Delta Management: Showcase operational rainfall monitoring

  Significant decisions are to be made to manage and engineer the water systems in Myanmar and to develop large structural and non-structural projects (e.g. hydropower dams, urban water use, industrial development, extension of irrigation capacity, operational quantity and quality management, etc.). The Myanmar and Dutch governments have agreed to cooperate...

 • CoMET: Slimme modelkoppeling voor betere actuele verdampingsschatting

  Momenteel worden via het SAT-WATER initiatief verdampingsdata aangekocht die gebaseerd is op optische en thermische satellietbeelden. Zulke beelden zijn op bewolkte dagen echter niet beschikbaar, waardoor de berekening van de actuele verdamping niet optimaal uitgevoerd kan worden. Dit is een serieus obstakel voor het gebruik van satellietgebaseerde verdampingsdata voor het...

 • Optimalisatie van de waterverdeling binnen Waterschap Hunze en Aa’s

  Tijdens droge zomerperiodes wordt er in de provincies rondom het IJsselmeer water aangevoerd, onder andere voor het op peil houden van de grondwaterstanden en beregening ten behoeve van de landbouw. In de meeste zomers is de buffercapaciteit van het IJsselmeer voldoende om aan alle watervragen te voldoen, maar in extreem droge zomers kan het voorkomen...

 • Impacts of climate change and sustainable land management investments on the Upper Tana

  As part of the WISE-UP to Climate project FutureWater evaluated the impacts of climate change on investments in sustainable water and land management in the Thika/Chania watershed. The previously built SWAT model for this area was used to assess the impact of land management interventions under six different climate scenarios....

 • Catchment Study: Water Balance and Allocation Modelling in Rwanda

  In an effort to introduce integrated land and water management, the Government of Rwanda, through Water for Growth Rwanda, commenced the development of catchment plans. FutureWater supported this effort by using the WEAP framework to develop catchment models for four selected demonstration catchments. Subsequently, the WEAP framework was used to...

 • Training in Water Resources Modelling for ARA-Sul

  A Tailor-Made Training on Water Resources Modelling was required to equip the staff of the water agencies in Mozambique (ARAs) with additional knowledge to have a stronger advisory role towards policy and decision makers, and people living in the area. FutureWater provided this training to ARA-Sul and ARA-Norte. This training...

 • Hydrological Evaluation and Ecosystem Valuation of the Lukanga Swamps

  The Lukanga Swamps in Zambia are an important biodiversity area and serve as a major hydrological component of the Kafue basin. FutureWater was contracted to assess the value and contribution of the Lukanga Swamps to the Kafue Basin. FutureWater applied a combined approach of (i) remote sensing, (ii) SWAT hydrological...

 • BRIGAID: BRIdging the GAp for Innovations in Disaster resilience

  Researchers, innovators and incubators develop innovative products and services to reduce the increased climate change risks. Many of these innovations, however, hardly arrive at the markets. BRIGAID BRIdges the GAp for Innovations in Disaster resilience. In the frame of BRIGAID, FutureWater contributes in two ways. Firstly, leading the coordination of...

 • Hydropower Development Assessment for the Tamakoshi River Basin

  The overall objective of this project is to improve the understanding of the expected impacts of climate change on water availability in the context of potential hydropower development in the Tamakoshi River Basin. Specifically, the project aims to (i) Understand the current baseline hydrological regime of the Tamakoshi River Basin,...

 • Improved watershed practices for hydropower in Mbé River

  It is essential for Gabon to identify sustainable financing mechanisms for the long-term conservation of its protected areas. The development of economic instruments such as Payment for Environmental Services (PES) that take into account the non-market value of ecosystem services is considered one promising response to the challenges of linking...

 • Development of a Water Allocation Model of the Incomati River Basin

  Two water allocation models were developed in this project as a tool to support policy evaluation and improve strategic and operational decision making procedures of ARA-Sul. WEAP (Water Evaluation And Planning) was chosen as modelling framework. Different scenarios were implemented in WEAP to show the impacts of possible changes and...

 • System-Risk: A large-scale systems approach to flood risk assessment and management

  System-Risk is a Marie-Skłodowska-Curie European Training Network which aims on developing and implementing a systems approach for large-scale flood risk assessment and management and provides a framework for training and career development of 15 Early Stage Researchers (ESRs). In collaboration with the Royal Meteorological Institute (KNMI), FutureWater is the hosting...

 • Marktverkenning informatieproducten voor waterschappen op basis van remote sensing

  Remote sensing wordt in de ruimste zin van het woord gebruikt voor waarnemingen vanaf afstand en in de geo-informatica tot het gebruik maken van satellieten, vliegtuigen, en drones voor aardobservatie. Ondanks dat remote sensing technieken al meer dan een eeuw oud zijn (luchtballon sinds ~1860, vliegtuigen sinds ~1915, satellieten sinds ~1960, drones sinds ~2010) is...

 • Flying Sensors for Ultra-High Resolution Flood Risk Identification at Local Scales

  The outputs of this project can be summarized as providing real time dike and levee information at local scales (up to 10,000 ha) that is collected, analysed and used at the same local scale. The output is divided into two components. First, the Flying Sensor information will be used for...

 • Economic assessment of management alternatives in the protected areas of LAG Campoder

  This project aims to advertise about the environmental assets found in the LAG Campoder at the Murcia Region (SE Spain), and to quantify using social and economic techniques the degree in which these assets are perceived by local population. FutureWater is responsible for the characterization and description of three representative...

 • Preliminary Study for a Payment for Watershed Services Scheme

  This project pilots a Payment for Watershed Services (PWS) scheme in the Rwenzori Mountains National Park (RMNP) in Uganda. The goal of the pilot is to study the feasibility of the PWS scheme in the watersheds of the Mubuku and Nyamwamba rivers and supporting nature conservation and a healthy watershed...

 • Strategic Basin Planning Ganga River Basin

  De Ganges is het dichtst bevolkte stroomgebied ter wereld en is de thuisbasis van de helft van de bevolking van India, waaronder tweederde van India’s armen. Het stroomgebied bedraagt meer dan een derde van het beschikbare oppervlaktewater in India en is de focus van meer dan de helft van het nationaal watergebruik – waarvan 90...

 • Training in Water Resources and Allocation Models

  A Tailor-Made Training was provided to three ARAs in Mozambique, being ARA-Centro (Beira), ARA-Centro-Norte (Nampula), and ARA-Norte (Pemba). The provided Tailor-Made Training focused on learning to work with a Water Resources and Water Allocation Model, and apply them to a catchment in Mozambique. Emphasis was put on how these tools...

 • Erosion assessment for Lake Tanganyika, Tanzania

  The purpose of this study is to support The Nature Conservancy in its effort in a first level scoping assessment on erosion levels in the Tuungane project area in Tanzania. Hydrological modelling is used to quantify erosion patterns and its relations with land use and management in a number of...

 • Review Climate Change Hindu-Kush-Himalaya

  FutureWater provided a comprehensive review study on climate change and the impacts on cryosphere, hydrological regimes and glacier lakes in the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. This review study was done in the context of future hydropower development in the region.

 • Demonstration of Remote Sensing Information for Integrated Reservoir Management in the Red River Basin in Northern Vietnam

  In 2011 the Vietnamese and Dutch government signed a Memorandum of Understanding on the establishment of a Government to Government (G2G) program for improved integrated planning and monitoring of water resources for transboundary water management and disaster risk management. This project was formulated as part of the G2G trajectory towards...

 • Dijkmonitoring met Flying Sensors

  Wetterskip Fryslân beheert ongeveer 3.300 km aan regionale waterkeringen. Om de toestand hiervan te monitoren worden deze tijdens de jaarlijkse kadeschouw gedurende de maanden januari en februari te voet gecontroleerd door de rayonbeheerders. Het uitvoeren van de jaarlijkse kadeschouw is arbeidsintensief werk en resulteert slechts in momentopnamen. Daarom is Wetterskip Fryslân op zoek naar methodes...

 • Water Allocation Model Development to Support Decision Making Procedures

  Two water allocation models were developed in this project as a tool to support policy evaluation and improve strategic and operational decision making procedures of ARA-Sul, which is one of the five water management organizations in Mozambique. WEAP (Water Evaluation And Planning) was chosen as modelling framework. Different scenarios were...

 • ASSET: Accounting System for the SEgura river and Transfers

  Semiarid coastal regions, as the Southeastern of Spain in which the Segura River Basin is located, are expected to be more affected by climate change and the resulting aggravation of water scarcity, droughts and desertification than other regions. In this project the interactions between the economy and the hydrological system...

 • HI-AWARE: Himalayan Adaptation, Water and Resilience

  HI-AWARE aims to contribute to enhanced adaptive capacities and climate resilience of the poor and vulnerable women, men, and children living in the mountains and flood plains of the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. Research, including modeling, scoping studies, action research, and randomized control trials, is conducted at 12...

 • Impacts of Climate Change in Uganda on the Water Sector

  Uganda’s 2010–2015 five-year National Development Plan (NDP) recognizes that addressing the challenges of climate change is crucial to enhancing sustainable economic and social development. One of the key aims of the present study is to make an economic and social assessment of climate change impacts on the water sector in...

 • Water and Climate Services for Transboundary Water Management and Disaster Risk Management

  During this pilot project the applicability of the in-house developed Drought Monitoring and Impact Assessment Toolbox (DMIAT) and HiP2P rainfall downscaling methodology were demonstrated for the Red River Basin in Vietnam. Furthermore the first steps in developing an integrated product for transboundary water management in the Red River Basin were...

 • SWIMM: Soil Water evaluation system based on Integrated Measurements and Modelling

  The main objective of the project was to support policy making, under current and future climate conditions, on optimal water management in nature reserve areas, based on uniform and consistent data collection. The project built upon knowledge developed under the “Klimaat voor Ruimte” framework and refined and demonstrated a method,...

 • OWASIS-UK: Observatory of Water Availability – System of Integrated Services

  The main objective of this study is to explore the potential to combine optical and gravity data from Earth Observation with meteorological data, together with innovative in situ sensors, hydrological modelling and crowd sourcing technologies, and the advanced visualization of the information through situation awareness platforms and decision support tools,...

 • Central Asia Regional Risk Assessment for Water Related Energy Sector Impacts

  The objective of this study was to support the “Central Asia Regional Energy Sector Vulnerability Study” led by Industrial Economics (IEc) and funded by the World Bank, by carrying out an expanded risk assessment for water availability and water related energy sector impacts in Central Asia. The work built on...

 • The Nairobi Water Fund: hydrologic modelling and economic valuation of investment options

  In 2013 The Nature Conservancy (TNC) started working to launch the first Water Fund in Africa to restore and protect the condition of the Tana River and improve Nairobi’s water security. Key questions that needed to be answered were “Where and in what activities should the fund invest its money?”...

 • Gridded Meteorological Datasets and Hydrological Modelling in the Upper Indus Basin

  Understanding of the hydrological regimes in the mountainous Upper Indus basin (UIB) is essential for water resources management in the region. High-resolution gridded meteorological datasets, which capture the spatial variability of precipitation, are critical for modelling the hydrology of high-mountain regions. Improvements to existing gridded datasets using high-elevation station data...

 • Aanvulling van het grondwater van de Veluwe

  De provincie en het waterschap willen met expert-bijeenkomsten een bijdrage leveren aan gedachtenwisseling tussen experts over dit onderwerp en waar mogelijk aan overeenstemming over feitenmateriaal. Om deze reden ligt de focus tijdens de bijeenkomsten op de kennis van hydrologische processen en de eigenheid van de Veluwe hierin en niet op modellen. Een zo breed mogelijke...

 • Climate adaptation Colombia

  The 2011 floods and droughts in the Magdalena river basin triggered the Colombian government and water institutions to enforce the attention given to water security and dike safety. To improve the capacities of Colombia for adaptation of water management to climate change pilot projects were started in one small and...

 • Water Planning Tools to Support Water Governance

  ARA-Centro is one of the five regional water management organizations in Mozambique and has to advise on the water availability and the required number of reservoirs that are needed to make the envisioned economic developments possible. For this advisory role, tools are needed like a water allocation model that can...

 • Climate change indicators for Mekong River Commission

  With this study, the Climate Change Adaptation Initiative (CCAI) of the Mekong River Commission (MRC) offers a review of existing monitoring systems and indicators of climate change to improve the understanding of riparian governments, relevant line agencies and others on the status and impacts of climate change. The report should...

 • INTOGENER: Integration of EO data and GNSS-R signals for ENERgy applications

  The need for accurate short and mid-term forecasting of the water flow generated from snowmelt in mountain basins is an important component for water management and hydropower activities. Due to the remoteness and difficult access to basins especially in cold weather conditions, where in-situ snow measurements, water level monitoring and...

 • Green Water Credits demonstration project Algeria

  In cooperation with Algerian partners the “La Mina” basin was selected to demonstrate the potential for Green Water Credits (GWC) in Algeria. GWC can be seen as an investment mechanism for upstream farmers to practice soil and water management activities that generate benefits for downstream water users, which are currently...

 • Spatial and temporal rainfall variability in the Tungurahua province of Ecuador

  Accurate information on spatial rainfall patterns is crucial for many hydrological applications and for water resources planning. For the Water Resources Management Planning Program of the Provincial Government of Tungurahua in Ecuador this information is required to design appropriate and sustainable strategies for agricultural water management in the area and...

 • Water Availability Analysis for the Upper Indus, Ganges and Brahmaputra River Basins

  As part of the Himalayan Climate Change Adaptation Program (HICAP) ICIMOD has contracted FutureWater to generate climate change and water availability scenarios for the upstream parts of the Indus, Ganges and Brahmaputra river basins based on a high resolution hydrological model that FutureWater has developed.

 • Green Water Management and Credits Toolkit for China

  Green Water Management & Credits is a concept developed by ISRIC. It allows quantification of water supply and demand, erosion reduction, yield increase, sedimentation amounts, and hydropower production that is needed to calculate the economic costs and benefits of environmental protection measures. In order run this concept in areas, an...

 • Towards a Mekong Delta Portal

  Studies have shown that the Mekong Delta is very vulnerable to floods and droughts, which will intensify due to climate change. Currently, these threats are not adequately monitored and information on such threats is inconsistent and only scattered available. Therefore Vietnam is in need of data sharing systems and advanced...

 • Mainstream Climate Change Adaptation and Mitigation Into Agriculture in the Southern Caucasus

  This study contributes to the agriculture sector climate change impact assessment and adaptation and mitigation strategy identification and evaluation. The study encompasses the three countries of the Southern Caucasus region: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The project also includes components for capacity building among in-country staff, and support of the World...

 • SIRRIMED: Sustainable Use of Irrigation Water in the Mediterranean Region

  SIRRIMED project addressed issues related to sustainable use of water in Mediterranean irrigated agricultural systems, with the overall aim of optimizing irrigation water use. In this project FutureWater was actively involved in the development of a District Information System (DIS) and a Watershed Information System (WIS) for the Campo de...

 • Monitoring of Glacier, Climate and Runoff in the Hindu – Kush Himalayan Mountains

  For this project a review was conducted of current state of knowledge in (i) climate change datasets and downscaling used for glacier and high mountain modelling, (ii) glacier and snow contribution to river runoff in the Hindu – Kush Himalayan (HKH) region, (iii) hydrological modelling studies used for glacier and...

 • Water and Adaptation Interventions in Central and West Asia

  To assess the water resources availability in the Central Asia region under climate change hydrological models were developed for the two major rivers in the region, the Amu Darya and Syr Darya. Capacity building activities were undertaken to develop the capacity in each of the participating countries to use the...

 • Hydrological Impact of Green Water Credits Measures in the Sebou Basin in Morocco

  Green Water Credits (GWC) can be seen as an investment mechanism for upstream farmers to practice soil and water management activities that generate benefits for downstream water users, which are currently unrecognized and unrewarded. The GWC methodology was applied to the Sebou river basin. Data was gathered, prepared and verified...

 • Klimaat Adaptieve Drainage

  Het project Klimaatadaptieve Drainage moet een product opleveren dat het mogelijk maakt piekafvoeren en wateraanvoerbehoefte die naar verwachting toenemen als gevolg van klimaatverandering te beperken. Het stelt de waterschappen in staat om, gebruik makend van agrariërs, te anticiperen op en zich aan te passen aan toenemende weersextremen. De eerste fase bestaat uit een haalbaarheidsonderzoek wat...

 • Erosion and reservoir sedimentation in Tana basin, Kenya

  In this project an assessment of the soil erosion and sediment loads in Upper Tana Catchment areas was undertaken and the impact of sediment deposition on the reservoir capacities of the principal dams was estimated. A physiographical baseline was established through an intensive monitoring campaign of flow and sediment loads...

 • Bias Correction for Satellite Precipitation Estimation used by the MRC Mekong Flood Forecasting System

  The Regional Flood Management and Mitigation Centre (RFMMC) has been established in Phnom Penh, Cambodia under the umbrella of the Mekong River Commission (MRC). One of the main objectives of the RFMMC is to establish an improved, robust and reliable flood forecasting system for short and especially medium-term forecast periods....

 • Impacts of Global Climate Change on the Water Resources of the Bunyala plains, Kenya

  In this project an Integrated Water Resource Management Planning Tool for improved planning and management of sustainable food and sustainable livelihoods for the Bunyala flood plains of western Kenya was developed together with training materials for technical support in the maintenance and implementation of the planning tool and the facilitation...

 • Ontwikkeling SWAP-GIS omgeving

  Het project omvat het maken van een koppeling tussen ArcGis en het SWAP model. De uiteindelijke modelleeromgeving wordt een praktische tool worden die snel inzetbaar is om gelijk waar in Vlaanderen de impact van schommelingen in grondwaterstand door winningen of regulering van het oppervlaktewaterpeil op landbouwopbrengst, de groei van bossen of de natuurwaarden te kunnen...

 • Nile Basin Data Base Development

  The Nile Basin Decision Support System (NBI-DSS) will provide the necessary knowledge base and analytical tools to support the planning of cooperative joint projects and the management of the shared Nile Basin water resources. FutureWater was asked to support this NBI-DSS and to undertake preliminary data collection and compilation. The...

 • Verbetering bepaling actuele verdamping

  Verdamping is, na neerslag, voor de meeste gebieden in Nederland de grootste component van de waterbalans. Het is voor waterbeheerders daarom van belang om de actuele verdamping zo goed mogelijk vast te stellen, voor zowel beleidsmatige als operationele beslissingen. STOWA heeft daarom een project gestart met als doelstelling: Verbetering van de schatting van de actuele...

 • Verkennende klimaatstudie Waterschap Vallei en Eem

  Het Waterschap Vallei en Eem is een klimaatstrategie aan het ontwikkelen om zich voor te bereiden op het veranderende klimaat op de langere termijn (2050-2100). Ter ondersteuning bij het tot stand komen van deze strategie is een verkennende klimaatstudie uitgevoerd. De resultaten van deze studie zijn verkregen door gebruik te maken van de huidige kennis...

 • Irrigation Potential Lake Victoria, Tanzania

  A study was undertaken to evaluate and rank five potential irrigation schemes in the Tanzania part of the Lake Victoria Basin. The study focused on the following five thematic areas: (i) land suitability, (ii) water resources assessment, (iii) water requirements, (iv) environmental considerations, and (v) institutional aspects.

 • Hydrological seasonal forecasts in mountaineous basins

  This project focused on the hydrology and cryosphere of the Himalayas and dealt with the influence of snow cover of the Himalayas and the Tibetan plateau on Asian monsoon dynamics, and the possibility to forecast the strength of the monsoon and the hydrological effects in downstream areas.

 • Gebruik regenradar gegevens in het waterbeheer

  Waterschap Rivierenland beschikt voor de periode vanaf 2000 tot heden over regenradargegevens voor haar totale beheersgebied. De historische data is eenmalig aangekocht bij Meteo Consult in Wageningen en sinds kort wordt online de meest recente data opgehaald. Binnen het beheersgebied van het waterschap wordt door verschillende neerslagstations de gevallen hoeveelheid neerslag bijgehouden. Deels zijn dit...

 • Groundwater Management and Exploration Package, Northern China

  In northern China, groundwater depletion reached catastrophic levels. Therefore, the Chinese government was looking for improved groundwater assessment and management tools. The GMEP (Groundwater Management and Exploration Package) project demonstrated that better observation and planning tools can assist decision makers. Focus of the project was on the Yellow River Basin...

 • Mekong River Basin Modeling Framework Development

  The Mekong River Commission (MRC) Information and Knowledge Management Programme (IKMP) is developing and expanding its modeling framework. FutureWater was asked to support the process by developing a complete strategy and to prepare a set of tender documents for implementation of the strategy. The project resulted in six specific Program...

 • Mogelijkheden regelbare stuw in de Olstertocht

  Uit de analyse van het model FutureView blijkt dat de mogelijkheden tot het vasthouden van water in het gebied laag zijn. Als er vanuit wordt gegaan dat er geen kwel optreedt dan is de hoeveelheid water die extra vastgehouden kan worden 7 tot 15 mm. Uitgaande van de criteria van het waterschap ligt dit net...

 • Berekening openwaterverdamping

  Na de evaluatie van vijf methoden om de openwaterverdamping te berekenen is De Bruin-Keijmanmethode volgens de literatuur het meest geschikt voor het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

 • Green Water Credits Mechanism to support sustainable water use in Africa

  Green Water Credits can be seen as an investment mechanism for upstream farmers to practice soil and water management activities that generate benefits for downstream water users, which are currently unrecognized and unrewarded. FutureWater coordinated and carried out the biophysical assessment that quantified the impact of Green Water Credits practices...

 • Klimaat voor Ruimte

  Om de kwel en wegzijging onder verschillende klimaatscenario´s te kunnen voorspellen is er een model ontwikkeld dat op basis van meteorologische gegevens en rivierstanden kwel- en wegzijgingsfluxen kan bepalen. Het model is op een aantal punten verbeterd en getest voor de polder Quarles van Ufford in het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Met het verbeterde model...

 • Remote Sensing and Hydrological Modelling of the Rio Bravo, Aguascalientes and Central Northern Valleys

  The project has shown how modern analytical tools such Remote Sensing, GIS and simulation models can help to swiftly obtain data to support the water management decision making process. A diagnosis of the Rio Bravo and Northern Central Aquifers has been made to demonstrate management options as well as how...