De groeiende problemen op het gebied van waterbeheer hebben geleid tot de ontwikkeling en het gebruik van diverse methoden. FutureWater heeft een sterke band met zowel de academische wereld als de uitvoerende waterbeleidsmakers, waardoor wetenschappelijke methoden en technieken praktisch kunnen worden ingezet.

De kern voor het komen tot duurzaam waterbeheer ligt in de overgang van gegevens naar informatie, van informatie naar kennis en van kennis naar beleid. Daarom is FutureWater continue bezig om methoden en technieken te ontwikkelen, vaak met academische partners, en deze te gebruiken voor praktische beleidsvorming.

FutureWater is altijd pro-actief gericht waarbij de nadruk van onderzoek en advies ligt op de mogelijkheden voor de toekomst en waarbij modellen voor uiteenlopende problemen het gereedschap vormen. Onderzoek en advies over toekomstig duurzaam waterbeheer is alleen mogelijk indien we het huidige waterbeheer en de geschiedenis van het waterbeheer begrijpen.


  • Hydrologische modellen en SPHY


  • Satelliet remote sensing


  • Waterallocatie en planning


  • Klimaatrisicoanalyses


  • Flying sensors


  • Droogtemonitoring


  • Gewasgroeimodellen


  • WaterMaps