FutureWater pakt de toenemende complexiteit van het waterbeheer aan door gebruik te maken van een verscheidenheid aan geavanceerde methodologieën, waarbij wordt geprofiteerd van sterke verbindingen met zowel academische als beleidsvormende domeinen. Onze focus ligt op het omzetten van data in waardevolle informatie en kennis, wat essentieel is voor effectieve beleidsontwikkeling. In samenwerking met academische partners verfijnen we deze methodologieën voortdurend om de beleidsformulering te verbeteren.

Onze proactieve onderzoeksaanpak maakt gebruik van modellen om de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van waterbeheer te onderzoeken, waarbij ook rekening wordt gehouden met historische en huidige praktijken. Dit alomvattende perspectief zorgt voor geïnformeerde en duurzame oplossingen voor waterbeheer.


 • Hydrologische modellen en SPHY

  SPHY is een ruimtelijk waterbalansmodel dat hydrologische processen integreert en flexibel is in schaal en tijd. Wij passen SPHY toe in diverse projecten, zoals het begrijpen van hydrologische veranderingen, stroomgebiedsbeheer, irrigatiebeheer, afvoerprognoses, landdegradatie en herstel, energiebeoordeling en onderzoek naar hydroclimatische extremen. Het model kan worden aangepast aan verschillende klimatologische omstandigheden en maakt gebruik van verschillende invoergegevens.


 • Satelliet remote sensing

  We maken gebruik van satellietgegevens voor het volgen van verschillende omgevingsvariabelen zoals vegetatie, regenval en landoppervlaktetemperatuur. Deze gegevens helpen bij het begrijpen van watervoorraden, identificeren van trends en ondersteunen van besluitvorming. Satellietbeelden worden gecombineerd met modellen om inzicht te krijgen in het verleden, heden en toekomstige beschikbaarheid van water. We passen deze aanpak toe in projecten gericht op droogte, ecosysteemdiensten en duurzaam landbeheer.


 • Waterallocatie en planning

  We bieden advies aan waterbeheerders op verschillende tijdschalen, van dagelijks operationeel beheer tot strategische besluitvorming in stroomgebieden. Hierbij maken we gebruik van modellen en tools zoals WEAP en SPHY om watervraag en -aanbod te simuleren, en hebben op deze manier onder andere WEAP-modellen gebouwd voor het Segura-stroomgebied in Spanje en irrigatie-investeringen in Azië onderzocht.


 • Klimaatrisicoanalyses

  We spelen een belangrijke rol bij het uitvoeren van Climate Risk Assessments (CRA) voor potentiële investeringsprojecten. We zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verfijnen van benaderingen voor CRA in samenwerking met gerenommeerde investeerders zoals de Wereldbank en de Asian Development Bank. Daarbij richten we ons op zowel top-down benaderingen, waarbij klimaatscenario's de basis vormen voor effectbeoordelingen, als bottom-up benaderingen die zich richten op kwetsbaarheid.


 • Flying sensors

  We bieden boeren in ontwikkelingslanden waardevolle informatie door middel van betaalbare drones. Deze drones leveren ultra-hoge resolutiebeelden waarmee boeren gewasstress kunnen detecteren en beslissingen kunnen nemen over irrigatie, bemesting en pesticiden. Deze dienst is momenteel actief in Kenia en Mozambique en maakt gebruik van lokale operators en agronomisten.


 • Droogtemonitoring

  InfoSequía is onze toolbox ontwikkeld voor het monitoren en beoordelen van droogte. Het biedt up-to-date gegevens en waarschuwingen over droogtestatus en effecten. InfoSequía ondersteunt besluitvormers en gebruikers met tools voor detectie, voorspelling en beheerstrategieën. Het kan geïntegreerd worden in andere systemen en is bruikbaar voor waterschappen, milieuautoriteiten, bosbouwmanagers, landbouworganisaties en verzekeringsmaatschappijen.


 • Gewasgroeimodellen

  Gewasgroeimodellen kunnen op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van de onderliggende vergelijkingen en het gewenste doel. Wij maken gebruik van modellen zoals SWAP, SWAT en AquaCrop om de ontwikkeling en groei van gewassen te voorspellen. Deze modellen worden verbeterd door satelliet- en dronegegevens te gebruiken, wat resulteert in nauwkeurigere beoordelingen van gewasontwikkeling en waterproductiviteit.


 • WaterMaps

  WaterMaps is het webportaal waar onze geo-dataproducten en resultaten worden samengebracht, afgeleid van verschillende watergerelateerde projecten en diensten over de hele wereld. WaterMaps bevat een groeiende verzameling interactieve analyse- en informatieproducten die worden gebruikt om de effecten van overstromingen, droogtes, irrigatie, waterkracht en voedselproductie te beoordelen.