De expertise en diensten van FutureWater bestrijken acht verschillende gebieden, gekenmerkt door uitgebreide internationale ervaring. Naast het leveren van op maat gemaakte onderzoeks- en adviesdiensten aan klanten, neemt FutureWater een proactieve houding aan bij het initiëren en uitvoeren van zowel wetenschappelijke als toegepaste onderzoeksprojecten. Deze aanpak stelt FutureWater in staat de huidige uitdagingen op het gebied van waterbeheer effectief aan te pakken en tegelijkertijd bij te dragen aan de vooruitgang van kennis en praktische oplossingen in het veld.


 • Klimaatverandering

  We passen innovatieve methoden en instrumenten toe om advies te geven over klimaatverandering en watervoorraden. Doordat we toegang hebben tot een breed scala aan klimaatgegevens en experts kunnen we een unieke benadering ontwikkelen voor elk project. We zijn betrokken bij verschillende projecten gericht op de impact en aanpassing aan klimaatverandering, in samenwerking met diverse klanten en organisaties.


 • Stroomgebiedbeheer

  We bieden oplossingen voor duurzaam waterbeheer op stroomgebiedsniveau door middel van samenwerking met belanghebbenden en het gebruik van tools en simulatiemodellen. Hierbij helpen we bij het beoordelen van waterbeschikbaarheid onder veranderende omstandigheden en optimaliseren stroomgebiedplanning en waterallocatie. Daarnaast streven we naar geïntegreerde planning op basis van water-voedsel-energie-ecosysteem samenhang om een duurzaam beheer van watervoorraden te bevorderen.


 • Waterproductiviteit en irrigatie

  De uitdaging ligt in het voldoen aan de voedselbehoefte van een groeiende wereldbevolking, terwijl het waterverbruik van irrigatie wordt verminderd. We integreren hydro-meteorologische gegevens, simulaties, satellietwaarnemingen en dronekaarten om duurzaam waterbeheer en waterproductiviteit in de landbouw te ondersteunen. Hierbij bieden we advies op verschillende ruimtelijke schalen om bij te dragen aan de SDG-doelen.


 • Waterschaarste en droogte

  Periodes van droogte bedreigen wereldwijd de water- en voedselzekerheid, vooral in semi-aride en subtropische regio's. Wij bevorderen duurzaam land- en watergebruik en verbeteren waterverdelingsstrategieën om adaptatie te stimuleren. We bieden klimaatrisico- en kwetsbaarheidsbeoordelingen, adviseren over investeringen en ontwikkelen beslissingsondersteunende systemen voor snelle en efficiënte gegevensverwerking en resultaatintegratie.


 • Training

  We hebben ruime ervaring in het trainen van mensen en organisaties. Hierbij combineren we wetenschappelijke kennis met advieswerk op het gebied van hydrologie, klimaatverandering, satellietdata en drones. Onze op maat gemaakte trainingen zijn gericht op het begrijpelijk maken van complexe wetenschappelijke concepten voor diverse doelgroepen, en we stimuleren het gebruik van open source software en data.


 • Waterkracht

  We gebruiken een moderne toolset en ontwikkelen tools voor duurzame waterkrachtprojecten. We passen onder andere het glacio-hydrologische model SPHY toe voor de beoordeling van afvoeren en overstromingsrisico's. Daarnaast hebben we ervaring in het beoordelen van duurzaam landgebruik, analyseren van kosten en baten, en onderzoeken van inkomsten(deling) uit waterkracht om dialoog met belanghebbenden te ondersteunen.


 • Berghydrologie

  We zijn wereldleiders op het gebied van berghydrologie en passen onze expertise toe in onderzoek en consultancy. Met ons hydrologisch model SPHY maken we prognoses over toekomstige waterbeschikbaarheid, bieden we inzicht in veranderingen in seizoensinvloeden en watervraag, en leveren we uitgebreide analyses voor de waterkrachtsector. We leggen de link tussen bovenstroomse en benedenstroomse gebieden om geïntegreerd advies te geven over de water-voedsel-energie nexus.


 • Ecosysteemdiensten

  We hanteren een uitgebreide benadering om watergerelateerde ecosysteemdiensten te waarderen, waarbij scenariobeoordeling, simulatiemodellen en economische waardering worden gecombineerd. Door het integreren van hydrologische modellen, satellietgegevens en return-on-investment analyses, ondersteunen we investeringsplannen voor verbeterd stroomgebiedbeheer, met als doel gezondere ecosystemen en duurzaam waterbeheer te bevorderen.