Uitdaging

Klimaatverandering, een toenemende vraag naar water, een toenemende vraag naar voedsel en andere producten, sterkere en toenemende droogtes en overstromingen. Slechts een paar voorbeelden die aantonen dat de druk op onze planeet en onze natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Verwachtingen voor de toekomst laten zien dat de druk waarschijnlijk verder zal toenemen. Dit geeft wel aan dat het steeds belangrijker wordt om meer (wetenschappelijke) kennis te verzamelen over het duurzaam gebruiken van onze natuurlijke hulpbronnen. Dit is pas effectief als deze kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld met zoveel mogelijk mensen en organisaties. Het is daarom belangrijk dat het delen van kennis leidt tot het opleiden van mensen die deze kennis verder kunnen ontwikkelen en verspreiden.

Kennis delen is echter een vak op zich. Mensen en organisaties verschillen vaak qua inhoudelijke achtergrondkennis, gaan anders om met het verzamelen, delen en gebruiken van (open source) data, en bovendien kunnen de gehanteerde modellen en technieken ook enorm verschillen per land en per organisatie. Een organisatie die een training geeft heeft daarom een ​​grondige kennis van het onderwerp, de vraag van de klant en de achtergrond van de deelnemers nodig. Het geven van een training is dus vaak gebonden aan zeer specifieke randvoorwaarden.

FutureWater-aanpak

Het trainen van mensen en organisaties is iets waar FutureWater veel ervaring mee heeft. FutureWater heeft een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis gecombineerd met advieswerk in (agro-)hydrologie, klimaatverandering, satellietdata en remote sensing en drones (flying sensors). Door deze combinatie is FutureWater zeer goed in staat om complexe inhoudelijke wetenschappelijke concepten en technieken begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor een zeer divers publiek. In de afgelopen jaren heeft FutureWater in verschillende landen over de hele wereld trainingen gegeven om lokale organisaties op te leiden in het gebruik van bijvoorbeeld hydrologische modellen (SPHY) en waterallocatie modellen (WEAP), het gebruik van satelliet gegevens (Google Earth Engine) en het gebruik van drones. De deelnemers aan deze trainingen zijn vaak zeer verschillend, van beleidsmakers tot experts.

De trainingen die FutureWater verzorgt worden daarom vrijwel altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de vragen van de betreffende organisatie en de kennis en achtergrond van de deelnemers aan de trainingen. Over het algemeen wordt voor elke training een unieke handleiding ontwikkeld, waarin zowel theorie als inhoudelijke opdrachten worden gecombineerd. De trainingen van FutureWater zijn vaak op locatie in het land van de organisatie, maar ook “eLearning” is iets waar FutureWater de laatste jaren steeds meer gebruik van maakt. FutureWater vindt het delen van kennis van groot belang en vindt het net zo belangrijk dat de overgedragen kennis na een training ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de deelnemers. Daarom wordt in de trainingen vrijwel altijd gebruik gemaakt van open source software en data. Daarnaast biedt FutureWater vaak een periode na de training waarin de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainers van FutureWater. Zowel het gebruik van open source producten als de mogelijkheid om vragen te stellen na een training maakt het voor deelnemers makkelijker om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Gerelateerde projecten

 • eLearning on Hydrology and Climate Change for Hydropower Professionals

  Hydropower production in Indonesia is the main renewable energy source in the country. There is a potential to double the capacity by building new hydropower plants and to optimize current plants. PLN is the main hydropower company in the country. The project aims at enhancing the capacity of its staff…

 • Incorporating Flying Sensors to Increase Agricultural Productivity in Central Mozambique

  The PROMAC II project is an ongoing project of NCBA Clusa introducing conservation farming practices to various locations in the Manica, Tete and Zambezia provinces, with the objective to increase agricultural productivity. This project incorporates flying sensor activities in the PROMAC II project as a M&E indicator of the practices…

 • Tailor-Made Training for water professionals in Myanmar

  This tailor-made training enhanced capacity of Yangon Technological University (YTU) educational staff in using Google Earth Engine to analyse water resources and support water management. Technical staff of Department of Meteorology and Hydrology (DMH) and the Department of Water resources and Improvement of River systems (DWIR) also participated to gain…

 • Training Package and Technical Guidance for Water Productivity and Real Water Savings

  The overall project objective is to compile an inventory of agricultural field interventions and develop a training package to evaluate Real Water Savings from irrigated fields, to systems and basins. A guidance document is developed for agricultural field interventions by compiling a literature database containing published experiences and results of…

 • Training on using open source platforms for hydrological modelling of data sparse regions in Nepal

  This training was attended by sixteen researchers (seven female and nine male) from IOF, Department of Hydrology and Meteorology (DHM), Central Department of Hydrology and Meteorology (CDHM), Department of Forests and Soil Conservation and the Institute of Engineering (IOE). The overall objective of this training was to ensure the use…

 • Supporting Adaptation Decision Making for Climate-Resilient Investments in Asia

  The Asian Development Bank (ADB) is planning to scale-up its investments in climate change adaptation in Asia and the Pacific. FutureWater is asked to support this by developing a “Good Practice Guidance” on climate-resilient infrastructure design in the water sector.

 • APSAN-Vale: Piloting Innovations to Increase Water Productivity and Food Security in Mozambique

  The project has as its overall aim to increase climate resilient agricultural productivity and food security, with a specific objective to increase the water productivity and profitability of smallholder farmers in Mozambique, prioritizing small (family sector) farmers to increase food and nutritional security. This project will demonstrate what the best…

 • Remote Sensing Course in Angola

  The project "Knowledge-to-Knowledge" (K2K), aims to strengthen and enhance the capacity of the main Angolan knowledge institutions in agricultural sciences, to establish a strong relate between knowledge and practice. FutureWater collaborates with Wageningen University on giving a training on remote sensing and GIS techniques in agricultural applications and services to…

 • Climate Projections and Risk Assessment for eThekwini Municipality

  C40 is supporting a small set of pilot cities develop and update their climate action planning (mitigation and adaptation) to ensure it meets 1.5°C Paris agreement level of ambition. The City of Durban (eThekwini Municipality) is one of the cities participating in the pilot. Climate Adapatation Services and FutureWater together…

 • Strategic Basin Planning Ganga River Basin

  De Ganges is het dichtst bevolkte stroomgebied ter wereld en is de thuisbasis van de helft van de bevolking van India, waaronder tweederde van India’s armen. Het stroomgebied bedraagt meer dan een derde van het beschikbare oppervlaktewater in India en is de focus van meer dan de helft van het nationaal watergebruik – waarvan 90...

 • Water Allocation Model Development to Support Decision Making Procedures

  Two water allocation models were developed in this project as a tool to support policy evaluation and improve strategic and operational decision making procedures of ARA-Sul, which is one of the five water management organizations in Mozambique. WEAP (Water Evaluation And Planning) was chosen as modelling framework. Different scenarios were…

 • Mainstream climate change adaptation and mitigation into agriculture in the Southern Caucasus

  This study contributes to the agriculture sector climate change impact assessment and adaptation and mitigation strategy identification and evaluation. The study encompasses the three countries of the Southern Caucasus region: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The project also includes components for capacity building among in-country staff, and support of the World…