Uitdaging

Klimaatverandering, een toenemende vraag naar water, een toenemende vraag naar voedsel en andere producten, sterkere en toenemende droogtes en overstromingen. Slechts een paar voorbeelden die aantonen dat de druk op onze planeet en onze natuurlijke hulpbronnen toeneemt. Verwachtingen voor de toekomst laten zien dat de druk waarschijnlijk verder zal toenemen. Dit geeft wel aan dat het steeds belangrijker wordt om meer (wetenschappelijke) kennis te verzamelen over het duurzaam gebruiken van onze natuurlijke hulpbronnen. Dit is pas effectief als deze kennis zoveel mogelijk wordt gedeeld met zoveel mogelijk mensen en organisaties. Het is daarom belangrijk dat het delen van kennis leidt tot het opleiden van mensen die deze kennis verder kunnen ontwikkelen en verspreiden.

Kennis delen is echter een vak op zich. Mensen en organisaties verschillen vaak qua inhoudelijke achtergrondkennis, gaan anders om met het verzamelen, delen en gebruiken van (open source) data, en bovendien kunnen de gehanteerde modellen en technieken ook enorm verschillen per land en per organisatie. Een organisatie die een training geeft heeft daarom een ​​grondige kennis van het onderwerp, de vraag van de klant en de achtergrond van de deelnemers nodig. Het geven van een training is dus vaak gebonden aan zeer specifieke randvoorwaarden.

FutureWater-aanpak

Het trainen van mensen en organisaties is iets waar FutureWater veel ervaring mee heeft. FutureWater heeft een unieke combinatie van wetenschappelijke kennis gecombineerd met advieswerk in (agro-)hydrologie, klimaatverandering, satellietdata en remote sensing en drones (flying sensors). Door deze combinatie is FutureWater zeer goed in staat om complexe inhoudelijke wetenschappelijke concepten en technieken begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor een zeer divers publiek. In de afgelopen jaren heeft FutureWater in verschillende landen over de hele wereld trainingen gegeven om lokale organisaties op te leiden in het gebruik van bijvoorbeeld hydrologische modellen (SPHY) en waterallocatie modellen (WEAP), het gebruik van satelliet gegevens (Google Earth Engine) en het gebruik van drones. De deelnemers aan deze trainingen zijn vaak zeer verschillend, van beleidsmakers tot experts.

De trainingen die FutureWater verzorgt worden daarom vrijwel altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de vragen van de betreffende organisatie en de kennis en achtergrond van de deelnemers aan de trainingen. Over het algemeen wordt voor elke training een unieke handleiding ontwikkeld, waarin zowel theorie als inhoudelijke opdrachten worden gecombineerd. De trainingen van FutureWater zijn vaak op locatie in het land van de organisatie, maar ook “eLearning” is iets waar FutureWater de laatste jaren steeds meer gebruik van maakt. FutureWater vindt het delen van kennis van groot belang en vindt het net zo belangrijk dat de overgedragen kennis na een training ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de deelnemers. Daarom wordt in de trainingen vrijwel altijd gebruik gemaakt van open source software en data. Daarnaast biedt FutureWater vaak een periode na de training waarin de deelnemers vragen kunnen stellen aan de trainers van FutureWater. Zowel het gebruik van open source producten als de mogelijkheid om vragen te stellen na een training maakt het voor deelnemers makkelijker om de opgedane kennis daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

Gerelateerde projecten