Concept

Naarmate de technologie vordert, bieden satellieten steeds vaker een betrouwbare bron van ruimtelijk gedistribueerde informatie over verschillende omgevingsvariabelen. Door gebruik te maken van de reflecterende eigenschappen van het aardoppervlak en de atmosfeer, is het onder andere mogelijk om vegetatieve bedekking, regenval, sneeuwbedekking, landoppervlakte temperatuur en daadwerkelijke verdamping door de tijd te volgen. Sensoren zoals Landsat ETM, MODIS, PROBA-V en Sentinel bieden een scala aan opties op verschillende ruimtelijke en temporele schalen. FutureWater maakt gebruik van open-access datasets in het dagelijkse consultancywerk, voor operationele beslissingsondersteunende systemen en voor het voeden, kalibreren en valideren van hydrologische modellen.

Satellieten bieden nu een beeldarchief dat zich over meerdere decennia uitstrekt. Deze historische gegevens stellen ons in staat trends en ruimtelijke patronen te identificeren in verschillende factoren die verband houden met het beheer van watervoorraden, zoals watervoorziening, waterverbruik en gewasgroei. Veranderingen in landbedekking, zoals ontbossing en landbouwuitbreiding, kunnen in kaart worden gebracht en gekwantificeerd in de beoordeling van ecosysteemdiensten en bodemdegradatie. Door gebruik te maken van de modernste tools zoals de Google Earth Engine, analyseren we deze trends en patronen om beleidsmakers te ondersteunen bij het identificeren van passende maatregelen op verschillende locaties in hun interessegebied. Bovendien beschouwt FutureWater van satellieten afgeleide datasets als essentieel voor het maximaliseren van de kwaliteit van de output van simulatiemodellen ter ondersteuning van besluitvormers, met name in gebieden met weinig beschikbare meetgegevens.

Hoewel satellieten alleen informatie kunnen geven over de situatie in het verleden, biedt een slimme combinatie van teledetectie en simulatiemodellering een geïntegreerde kijk op de historische, huidige en toekomstige beschikbaarheid van water. Regeringen, stroomgebiedsautoriteiten, boeren en waterkrachtbedrijven zijn geïnteresseerd in het anticiperen op toekomstige gebeurtenissen door tijdige en gerichte maatregelen te nemen. Door hydrologische modellen te voeden met de meest recente satellietbeelden in een operationele context, kunnen op korte termijn prognoses worden opgesteld op basis van de huidige huidige omstandigheden. Een aantal satellieten komt vrij vaak voorbij, waardoor hun gegevens vooral nuttig zijn voor operationele beslissingsondersteunende systemen. We verzamelen deze gegevens zodra ze beschikbaar zijn, verwerken ze met behulp van onze modellen en verspreiden de resulterende informatie naar de eindgebruiker van het systeem. Up-to-date satellietbeelden geven inzicht in de feitelijke omstandigheden met betrekking tot watervoorraden en vegetatie, zonder het veld te hoeven bezoeken.

FutureWater-toepassingen

Bij de meeste van onze projecten maakt FutureWater gebruik van satellietteledetectie voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden. Enkele voorbeelden worden hieronder gegeven.

FutureWater heeft de toolkit voor droogtecontrole en effectbeoordeling (DMIAT) ontwikkeld om droogtegevoelige gebieden te karakteriseren in termen van droogtegevaar, kwetsbaarheid en risico, en om de effecten van een specifieke droogtegebeurtenis te evalueren. Bovenstaande afbeelding toont de geïntegreerde droogtegevaarindex voor twee provincies in Cambodja en twee in Thailand; het resultaat van een uitgebreide op satellietgegevens gebaseerde analyse met statistieken van ruimtelijke regenval, vegetatiebedekking en landoppervlaktemperatuur. Meer informatie over het project vind je hier.

FutureWater maakt gebruik van satellietdata bij de beoordeling van ecosysteemdiensten, met name diegene met betrekking tot water (zie het witboek over dit onderwerp onder leiding van FutureWater). Satellietgegevens kunnen worden geïntegreerd met simulatiemodellen om ecosysteemdiensten te kwantificeren, zoals de bijdrage van water tijdens het droge seizoen. Bovenstaande kaart toont het stroomgebied van het Inle-meer in Myanmar, een gebied waar de watervoorziening in het droge seizoen van groot belang is om het peil van het meer te kunnen handhaven, water te leveren voor binnenlandse- en landbouwconsumptie en de productie van waterkracht te ondersteunen. Door verschillende bronnen van satellietgegevens en het InVEST-ecosysteemdienstenmodel te integreren, bracht FutureWater de ecosysteemdiensten in het Inle-meergebied in kaart ter ondersteuning van de besluitvorming over natuurbeschermingsbeleid door een nieuw opgerichte stroomgebiedsbeheerautoriteit. Meer informatie over het project vind je hier.

Het combineren van satellietgegevens met simulatiemodellen kan ook strategieën voor duurzaam landbeheer (SLM) ondersteunen. In gebieden met nauwelijks beschikbare veldgegevens zijn satellieten vaak de enige beschikbare bron die up-to-date, ruimtelijk opgesplitste gegevens levert. Bovenstaande kaart aan de linkerkant toont de jaarlijkse gemiddelde erosiegraad voor het Bealanana-stroomgebied in Madagaskar, berekend met het SPHY-model. Het hoge niveau van ruimtelijke details van deze kaart wordt mogelijk gemaakt door de integratie van satellietgerelateerde datasets over vegetatiedynamiek, landbedekking en het terrein. Met een betrouwbaar simulatiemodel, onder meer gevalideerd door satellietafgeleide veradampingsgegevens, is het mogelijk om verschillende SLM-scenario’s uit te voeren en de impact op erosie en sedimentie te bepalen van b.v. maatregelen zoals herbebossing, bosbouw en het aanleggen van terrassen. Meer informatie over het project vind je hier.

Gerelateerde projecten

  • MAGDA: Meteorological Assimilation from Galileo and Drones for Agriculture

    The MAGDA project aims at providing an integrated – but modular – system to provide severe weather forecasts and irrigation advisories enhanced by means of various satellite-borne, drone-borne and ground-based weather-observing technologies. The main applications will be in providing both warnings about severe weather that could affect crops and irrigation…

  • Climate Risk and Adaptation Assessment of the Energy Transmission System in Uzbekistan

    The project aims to strengthen the existing power transmission system in Uzbekistan by expanding, rehabilitating, and constructing transmission lines and substations as the country is currently struggling with a weakening and climate-vulnerable grid infrastructure. To address this issue, ADB, in collaboration with FutureWater, is directing its efforts towards enhancing the…

  • Tailor-made Training on Data-Driven Capacity for Ecosystem Services and Management in Iran

    This tailor-made training, funded by Nuffic as part of the Mena Scholarship Programme and requested by The Center for Conservation and Development of Sustainable Ecosystems (ZIPAK) in Iran, focused on providing participants with relevant hands-on experience in tools and techniques to enhance their capacity to manage (protected) ecosystems in Iran.

  • Strategic Climate Adaptation Planning for the Amu Darya Basin in Uzbekistan

    Uzbekistan's water resources depend to a large extent on those provided by the transboundary Amu Darya river which are fully allocated and highly sensitive to climate change and water demand and management changes. Especially the agricultural sector, but also the energy and urban water supply sector need to transform into…

  • Capacity Building on Water Accounting in Pakistan

    The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Pakistan has recently secured Green Climate Fund (GCF) funds for increasing the climate resilience of agriculture and water management in the Indus Basin. Given the region’s climate vulnerability, it is critical to improve information services and build the country’s…

  • Water Resources System Safe Operating Space in a Changing Climate and Society (SOS-Water)

    The SOS-Water Project endeavours to set out the boundaries within which the Earth’s capacity to provide life-support systems for humanity is not endangered, and humanity’s capacity to adapt to environmental changes is not overburdened. Crossing such thresholds or tipping points in the complex Earth system could result in abrupt and…

  • SOSIA: Small-Scale Open Source Satellite-based Irrigation Advice

    FutureWater currently furthers the development of the SOSIA tool: an irrigation advice for small-scale food producers. Due to the lack of local weather station data, virtual weather stations derived from open-source satellite data are established, and combined with crop stage, and projected and historical precipitation data. The SOSIA tool allows…

  • Tailor-made Training on Geo-spatial Data Skills Development in Zambia

    This tailor-made training, funded by Nuffic and requested by the staff of the The Ministry of Agriculture of the Government of the Republic of Zambia (GRZ), aims to help improving soil water management and crop productivity at the national level. The training focuses on building capacity of participants in accessing…

  • Data Generation and Reporting to Support MRC Mekong State of the Basin Report 2023

    The Mekong State Of the Basin Report (SOBR) is published by MRCS every five years. It provides information on the status and trends of water and related resources in the Mekong Basin, from an economic, social and environmental perspective. This project involves the hydrological and satellite-based analyses concerning spatiotemporal dynamics…

  • Identification of Land Degradation and Climate Change Hotspots

    This projects entails a risk assessment of selected value chains in the context of progressing climate change which is expected to impact on degradation processes in dryland agriculture over the next decades. A global-scale assessment of the potential impact of climate change on land degradation is performed. Per-country estimates of…

  • Advancing the Monitoring of Water-Related SDGs in Myanmar: an Issue Brief

    This assignment entails the write-up of an issue brief on SDG 6 monitoring in Myanmar with Earth Observation (EO) technologies. Based on the status of data availability in Myanmar and the potential of innovative technologies and datasets, examples are given of how current knowledge gaps can be addressed. In addition,…

  • Evaluating the Extent of Salinity Intrusion and the Riverine, Estuarine and Coastal Habitat Conditions in the Lower Mekong Basin

    Within this project, detailed methodologies are developed for periodical implementation of regional studies on the extent of salinity intrusion in the Mekong Delta; and the condition of riverine, estuarine, and coastal habitats in the Lower Mekong Basin. A literature review is conducted to identify successful approaches from the Mekong Region…

  • Tailor-made Training on Climate Smart Irrigation Strategies to Improve Salinity Control and Enhance Agricultural Production

    This tailor-made training, funded by Nuffic and requested by the staff of the college of Agriculture of Basra University, aims to help mitigate soil and water salinization problems hampering agricultural production in Iraq. The training focuses on accessing and using innovative data and tools in the public domain, to gain…

  • A Practical Farmers’ Toolkit – Geodata for Climate Smart Agriculture in Egypt

    The 'Farmers Toolkit' as presented in this project contains various geodata tools applicable for farmers to assist their decision-making and adopt climate smart agricultural practices. This project launches a training program on these tools, which are: Flying Sensors, irrigation advisory services (IrriWatch portal), WaPOR and Google Earthengine Apps, and Climate…

  • Bio-Physical Assessment and Hydrological Analysis for Mukungwa and Akagera Lower catchments in Rwanda

    FutureWater will conduct the bio-physical assessment and hydrological analysis for the Mukungwa and Akagera Lower Catchments in Rwanda. The project will be the basis for two catchment plans to be developed through the “EIWRM Project”, funded by the Government of the Netherlands and implemented by a consortium led by the…

  • Development of a Glacio-Hydrological Model and IWRM Plan for the Uttarakhand subbasin in India

    The Swiss Agency for Development and Cooperation’s (SDCs) Global Programme Climate Change and Environment (GP CCE) India is supporting the operationalization of climate change adaptation actions in the mountain states of Uttarakhand, Sikkim and Himachal Pradesh through the phase two of the “Strengthening State Strategies for Climate Action” (3SCA) project…

  • Tailor-made Training on River Morphology and Flood Risk using State-of-the-Art Open Satellite Data and Processing Tools

    The main objective is to enhance the capacity of DWIR staff in using innovative data and tools to analyze water resources and support water management. The training is organized with a very practical approach and strongly built upon the ‘learning-by-doing’ principles. Participants use freely accessible satellite-derived data to gain insight…

  • Baseline Assessment for the Identification of Landscape Restoration Options in Kyrgyzstan

    FutureWater's role in this project is to provide remote sensing and GIS services with an aim of highlighting degraded areas of land in Kyrgyzstan and determining where restoration interventions are possible. The identification of highly degraded areas is achieved by analysing a number of remote sensing products, notably including NDVI…

  • Tailor Made Training for the Rwanda Water Resources Board (RWB) on Water Allocation Modelling and Remote Sensing Analysis

    FutureWater will provide a Tailor Made Training to water professionals at the Rwanda Water Resources Board (RWB) on Water Allocation Modeling and Remote Sensing Analysis. About 20 participants of the RWB are thought to work with the Water Evaluation And Planning model WEAP and the Remote Sensing platform of Google…

  • Cadastre Mapping with Flying Sensor Imagery in Mozambique

    In this project TerraFirma hired FutureWater, HiView and ThirdEye Limitada (Chimoio, Mozambique) to acquire flying sensor imagery over a pilot area near Quelimane, Mozambique. The objective of this pilot project is to determine the suitability of using flying sensor imagery for cadastre mapping in an area of small-scale agriculture in…

  • WAT4CAM: Mekong-Bassac Hydrological and Hydraulic Study

    The WAT4CAM program aims to apply IWRM and ISWM principles towards achieving the strategies of the government of Cambodia. This project (WAT4CAM subcompoment 3.1) supports this objective by performing a detailed hydraulic and hydrological modelling study, of which the outcomes will be used in the implementation of Prek rehabilitation works.…

  • Hydrological Assessment for Hydropower in the Lukhra River

    The objective was to develop a hydrological assessment for a planned run-of-river hydropower plant in the Lukhra river basin in Georgia. There is no observed river discharge data available. Hence, the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015) and…

  • Efficient Irrigation of Oil Palms in Colombia

    This is a feasibility study on the adoption of more efficient irrigation techniques by oil palm farmers in the Sevilla basin, one of the key basins in the Sierra Nevada, Colombia. The general objective is to identify the local environment at basin scale, the limiting factors and suitable field interventions…

  • Tailor-Made Training on Crop Models and Remote Sensing for Water Management in Agricultural Systems

    FutureWater, HiView and ThirdEye Kenya have partnered with Egerton University (Crops, Horticulture & Soils Department) to conduct a tailor-made training on 'Crop models and remote sensing for water management in agricultural systems'. This training project is funded by the NUFFIC - TMT program.

  • Determining biomass potential with Lidar point cloud of the Netherlands

    This MIT feasibility project investigates the opportunities of an innovation project for determining the biomass potential from local nature management and green maintenance using the publicly available Lidar point cloud of the Netherlands. If the results are positive, this may lead to an innovative logistics support service where producers and…

  • InfoSequia-4CAST: Forecasting and Quantifying Risks of Crop and Water Supply Failures Using Machine Learning and Remote Sensing

    InfoSequia-4CAST combines historical and up-to-date observations of satellite-based meteorological and agricultural drought indices with climate variability indices, to generate seasonal outlooks of water supply and crop yield failure alerts. These impact-based indicators are computed using a simple, robust and easily understandable statistical forecasting-modelling framework. By making use of multi-sensor, state-of-the…

  • G3P: Development of a Global Gravity-based Groundwater Product

    Groundwater is one of the most important freshwater resources for mankind and for ecosystems, and has been declared as an Essential Climate Variable (ECV) by GCOS, the Global Climate Observing System. However, the Copernicus Services do not yet deliver data on this fundamental resource, nor is there any other data…

  • Climate Risk Assessment of Irrigation and Drainage Modernization Projects

    The ADB supports Tajikistan in modernizing tow Irrigation and Drainage projects in the Lower Vaksh river basin in Tajikistan. A holistic feasibility study and project design for the system (38,000 ha), as well as advanced designs and bidding documents for selected works are prepared. FutureWater prepares the Climate Risk and…

  • Boundary Demarcation and Ecosystem Services Mapping of Inle Lake Region, Myanmar

    The assignment supports the newly established Inle Lake Management Authority (ILMA) by developing up-to-date, spatial datasets, which are to be included in the ILMA geodatabase. More specifically, the existing Inle Lake MAB boundary and zoning are confirmed and updated. Maps of land-use and different ecosystem services are produced and validated…

  • Detection of On-farm Reservoirs in Irrigated Areas

    The detection of on-site farm reservoirs and ponds in large areas is a complex task that can be addressed through the combination of visual inspection of orthophotos and the application of automatic pixel classification algorithms. This analysis performs a general workflow based on the usage of a Random Forest classifier…

  • Climate Adaptive Water Resources Management in Uzbekistan

    The project undertakes a long-term and knowledge-based approach to deliver climate adaptive solutions for water resources management in Uzbekistan. The purpose is to modernize outdated irrigation and drainage systems that are currently highly vulnerable to climate change and to changes in inter-state agreements on water resources sharing. For two areas,…

  • Supporting Ambitious Climate Action in Central Asia

    This project aimed to support Armenia, Georgia and Uzbekistan in targeting their Nationally Determined Contribution (NDC) spending to help adapt to the impacts of Climate Change at three spatial levels: National, Provincial and Urban. This involved performing detailed assessments of past and future climate trends and assessing climate related risk…

  • Climate Risk Assessment East-West Highway Road Project, Georgia

    The government of Georgia has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) to improve the Shorapani–Argveta Road Section F4 of the E60 East-West Highway. The proposed section improvement requires the construction of 12 tunnels (6 double tubes), 14 bridges, 4 interchanges and several deep cuttings and high embankments…

  • Tailor-Made Training for water professionals in Myanmar

    This tailor-made training enhanced capacity of Yangon Technological University (YTU) educational staff in using Google Earth Engine to analyse water resources and support water management. Technical staff of Department of Meteorology and Hydrology (DMH) and the Department of Water resources and Improvement of River systems (DWIR) also participated to gain…

  • Mavo Diami: Services on Land-crop Suitability Mapping and Operational Irrigation Advice in Angola

    The overall project goal is to improve sustainable food and income security for >100,000 smallholder farmers in Angola, by accelerating their agri-business performance through informed decisions supported by the Mavo Diami services built on weather, soil and crop signals and other relevant data and indicators. Ensuring the services are offered…

  • Climate Risk Assessment CAREC Road Project, Tajikistan

    The Obigarm–Nurobod road section of the existing M41 highway, which carries about 3000 vehicles per day, will be inundated once the Rogun HPP reservoir has filled to operating levels. The government of Tajikistan has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) to construct a 72 km long road…

  • Climate Risk Assessment Energy Distribution Network Modernization Program, Uzbekistan

    In consultation with ADB and the project engineers, a rapid climate change assessment for the proposed investment program has been carried out so that the findings of the assessment can be integrated in the project design. The climate assessment focuses on the following issues: (i) screening of natural hazards in…

  • Water Resources and Eco-hydrological Assessments of Tonle Sap and Mekong Delta Basins

    The overall project objective is to support MOWRAM to make more informed, evidence-based water resources management and irrigation investment decisions through better understanding of water resources and ecosystems of two river basin groups: the Tonle Sap and the Mekong Delta. The project concerns (i) rapid water resources assessment of the…

  • Climate Risk Assessment North-South Corridor Road Project, Georgia

    The government of Georgia has requested the assistance of the Asian Development Bank (ADB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) to progressively improve the North–South Corridor by (i) constructing a 23-km two-lane bypass road, (ii) providing adequate safety features and improving geometric alignment and (iii) providing well-designed…

  • Satellite-based Monitoring of the Health Status of Grasslands at the Alagon Valley

    This project is part of the technical-innovation support provided by FutureWater to ECOPRADERAS, an EIP-AGRI Operational Group which aims to improve the sustainable management of grasslands located at the Alagon Valley (Extremadura, Spain). Specific tasks included: the definition of a methodological framework for monitor the health of grasslands at the…

  • Glacio-hydrological Assessment for Hydropower in the Nakhra River

    The objective was to develop a glacio-hydrological assessment for planned run-of-river hydropower plant locations in the Nakhraa river basin in Georgia. The availability of observed river flow data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et al., 2015).…

  • Training on Using Open Source Platforms for Hydrological Modelling of Data Sparse Regions in Nepal

    This training was attended by sixteen researchers (seven female and nine male) from IOF, Department of Hydrology and Meteorology (DHM), Central Department of Hydrology and Meteorology (CDHM), Department of Forests and Soil Conservation and the Institute of Engineering (IOE). The overall objective of this training was to ensure the use…

  • Glacio-hydrological assessment for hydropower, Mestiachala river, Georgia

    The objective of this project was to develop a hydrological assessment for two potential hydropower plant locations in the Mestiachala basin in Georgia. The availability of observed river discharge data is limited. Hence the assessment was developed based on hydrological simulations of the basin using the SPHY model (Terink et…

  • Improved catchment management for small hydropower

    This study assessed the impacts of various investment portfolios for catchment management activities on the cost-benefits of small hydropower schemes, in two case study catchments in Kenya and Tanzania, and analyzes the return-on-investment for the hydropower developers. Catchment degradation trends, climate change impacts and socio-economic changes increasing competing water use…

  • AgriSeasonal: Seasonal Climate Services for Agriculture

    Future climatic and hydrologic conditions have significant impacts for selecting crops varieties, planning the growing season and ensuring water supply during the irrigation period. To the present day, monthly to yearly decisions in agriculture rely on past climate observations. This practice is going to fail more frequently in the context…

  • Climate Risk Assessment: Yanji City China

    Jilin Yanji Low-Carbon Climate-Resilient Urban Development in China is supported by the Asian Development Bank. In the context of this investment project FutureWater will undertake a Climate Risk Assessment (CRA). The CRA will be based on the bottom-up approach where climate models (GCMs) are not the guiding boundary conditions, but…

  • SMART-WADI: SMART WAter Decisions for Iran

    The SMART-WADI project (SMART Water Decisions for Iran), carried out by a consortium of FutureWater, IHE-Delft, and local partner EWERI, focuses on farmers who irrigate their crops with groundwater. The aim is to provide up-to-date information and advice on water productivity, irrigation and farm management. The project combines the latest…

  • Agricultural Water Consumption in the Australian Border Rivers Catchment

    FutureWater was hired to use satellite-derived data to provide a preliminary spatiotemporal assessment of water consumption across the Border Rivers catchment, one of the MDB catchments where excessive agricultural water use is an urgent issue. For relevant specific lots / properties, monthly water consumption dynamics were evaluated. This study is…

  • Remote Sensing Course in Angola

    The project "Knowledge-to-Knowledge" (K2K), aims to strengthen and enhance the capacity of the main Angolan knowledge institutions in agricultural sciences, to establish a strong relate between knowledge and practice. FutureWater collaborates with Wageningen University on giving a training on remote sensing and GIS techniques in agricultural applications and services to…

  • Climate Projections and Risk Assessment for eThekwini Municipality

    C40 is supporting a small set of pilot cities develop and update their climate action planning (mitigation and adaptation) to ensure it meets 1.5°C Paris agreement level of ambition. The City of Durban (eThekwini Municipality) is one of the cities participating in the pilot. Climate Adapatation Services and FutureWater together…

  • MRC Mekong State of the Basin Report 2018: China and Myanmar

    The Upper Mekong Basin has seen rapid economic development, radical land use changes and extensive hydropower development on the mainstream. FutureWater was hired by the Mekong River Commission to evaluate hydrological, environmental, economic and social indicators of the Upper Mekong Basin in China and Myanmar. Current status and trends in…

  • NL-RIA: Satellite-based altimetry data for hydrological assessments

    A Dutch consortium has joined in the project “Dutch network on small spaceborne radar instruments and applications (NL-RIA)”, led by TU Delft. The objective is to bundle the radar-related knowhow available in The Netherlands, and fill the knowledge gaps, in order to boost SmallSat radar-based Earth Observation technology. The task…

  • TWIGA: Transforming Weather Water data into value-added Information services for sustainable Growth in Africa

    TWIGA aims to provide actionable geo-information on weather, water, and climate in Africa through innovative combinations of new in situ sensors and satellite-based geo-data. With the foreseen new services, TWIGA expects to reach twelve million people within the four years of the project, based on sustainable business models. The TWIGA…

  • Remote Sensing for Land Suitability Assessment in Angola

    The government of Angola considers the agricultural sector as an economic sector that offers great prospects and therefore aims to further develop the agricultural sector in order to diversify its economy. The potential for expanding the area under production is great. To support the effective planning of interventions that increase…

  • LAUREL: Land Use Planning for Enhanced Resilience of Landscapes

    Deforestation, population growth, and climate change are only some of the challenges to sustainable landscape management in Madagascar. Severe impacts of land degradation on crop production, water availability and biodiversity are already observed and expected to exacerbate in the future. To address these challenges, the World Bank is supporting the…

  • Climate Risk and Vulnerability Assessment of Irrigation in Kazakhstan

    The government of Kazakhstan with financial support of the Asian Development Bank (ADB) is planning to upgrade and rehabilitate its irrigation sector. A detailed Climate Risk and Vulnerability Assessment (CRVA) has been undertaken by a consortium led by FutureWater in 2017. The team collected all available data on the project…

  • Climate Resilient Water Supply System for Uzbekistan

    Uzbekistan is upgrading and further developing its domestic water supply system in the western part of the country (Republic of Karakalpakstan). Tthe water supply system must be full climate proof in design and operations. The Green Climate Fund (through the Asian Development Bank) will be asked to finance the climate…

  • The Impacts of 1.5 °C Global Temperature Increase

    Global warming is considered as one of the major threats for the world’s population and coping with it may be one of the largest challenges for this century. The “Paris Agreement”, signed in 2015, agreed on “a long-term goal of keeping the increase in global average temperature to well below…

  • Leapfrogging Delta Management: Showcase operational rainfall monitoring

    Significant decisions are to be made to manage and engineer the water systems in Myanmar and to develop large structural and non-structural projects (e.g. hydropower dams, urban water use, industrial development, extension of irrigation capacity, operational quantity and quality management, etc.). The Myanmar and Dutch governments have agreed to cooperate…

  • DAISY2: Daring Applications and Innovations in Sensor sYstems

    DAISY2 builds on the success of the DAISY project in which a compact and mobile sensor system was developed aimed at different socio-economic applications like e.g. security, life-sciences, transport, logistics, and agro-food. Within DAISY2 we aim to further develop this sensor system and explore the viability of this products for…

  • CoMET: Slimme modelkoppeling voor betere actuele verdampingsschatting

    Momenteel worden via het SAT-WATER initiatief verdampingsdata aangekocht die gebaseerd is op optische en thermische satellietbeelden. Zulke beelden zijn op bewolkte dagen echter niet beschikbaar, waardoor de berekening van de actuele verdamping niet optimaal uitgevoerd kan worden. Dit is een serieus obstakel voor het gebruik van satellietgebaseerde verdampingsdata voor het…

  • Hydropower Development Assessment for the Tamakoshi River Basin

    The overall objective of this project is to improve the understanding of the expected impacts of climate change on water availability in the context of potential hydropower development in the Tamakoshi River Basin. Specifically, the project aims to (i) Understand the current baseline hydrological regime of the Tamakoshi River Basin,…

  • IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes

    FutureWater leads the coordination of the “Agriculture and Drought” sectoral Work Package of IMPREX. This WP specifically aims to study and evaluate the use of IMPREX weather forecasts and predictions, climate variability, and drought indicators to assess agricultural drought risk and impacts over four case studies and at the pan-European…

  • Economic assessment of management alternatives in the protected areas of LAG Campoder

    This project aims to advertise about the environmental assets found in the LAG Campoder at the Murcia Region (SE Spain), and to quantify using social and economic techniques the degree in which these assets are perceived by local population. FutureWater is responsible for the characterization and description of three representative…

  • Review Climate Change Hindu-Kush-Himalaya

    FutureWater provided a comprehensive review study on climate change and the impacts on cryosphere, hydrological regimes and glacier lakes in the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. This review study was done in the context of future hydropower development in the region.

  • Demonstration of Remote Sensing Information for Integrated Reservoir Management in the Red River Basin in Northern Vietnam

    In 2011 the Vietnamese and Dutch government signed a Memorandum of Understanding on the establishment of a Government to Government (G2G) program for improved integrated planning and monitoring of water resources for transboundary water management and disaster risk management. This project was formulated as part of the G2G trajectory towards…

  • HI-AWARE: Himalayan Adaptation, Water and Resilience

    HI-AWARE aims to contribute to enhanced adaptive capacities and climate resilience of the poor and vulnerable women, men, and children living in the mountains and flood plains of the Indus, Ganges, and Brahmaputra river basins. Research, including modeling, scoping studies, action research, and randomized control trials, is conducted at 12…

  • Central Asia Regional Risk Assessment for Water Related Energy Sector Impacts

    The objective of this study was to support the “Central Asia Regional Energy Sector Vulnerability Study” led by Industrial Economics (IEc) and funded by the World Bank, by carrying out an expanded risk assessment for water availability and water related energy sector impacts in Central Asia. The work built on…

  • OWASIS-UK: Observatory of Water Availability – System of Integrated Services

    The main objective of this study is to explore the potential to combine optical and gravity data from Earth Observation with meteorological data, together with innovative in situ sensors, hydrological modelling and crowd sourcing technologies, and the advanced visualization of the information through situation awareness platforms and decision support tools,…

  • Gridded Meteorological Datasets and Hydrological Modelling in the Upper Indus Basin

    Understanding of the hydrological regimes in the mountainous Upper Indus basin (UIB) is essential for water resources management in the region. High-resolution gridded meteorological datasets, which capture the spatial variability of precipitation, are critical for modelling the hydrology of high-mountain regions. Improvements to existing gridded datasets using high-elevation station data…

  • Online field-scale irrigation management for Romania

    In this project a field-scale irrigation planning and management system was setup and tested. The basis for this system is formed by online in-situ ground data on soil moisture content and hydrological model calculations of the root zone and shallow subsoil. Weather stations and soil moisture sensors were installed at…

  • Mainstream Climate Change Adaptation and Mitigation Into Agriculture in the Southern Caucasus

    This study contributes to the agriculture sector climate change impact assessment and adaptation and mitigation strategy identification and evaluation. The study encompasses the three countries of the Southern Caucasus region: Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The project also includes components for capacity building among in-country staff, and support of the World…

  • Monitoring of Glacier, Climate and Runoff in the Hindu – Kush Himalayan Mountains

    For this project a review was conducted of current state of knowledge in (i) climate change datasets and downscaling used for glacier and high mountain modelling, (ii) glacier and snow contribution to river runoff in the Hindu – Kush Himalayan (HKH) region, (iii) hydrological modelling studies used for glacier and…

  • Assessment of the Irrigation Potential in Nile Countries in Central Africa

    In order to fill gaps in the Nile Basin Initiative and member country information bases on agricultural water use the irrigation potential of seven Nile countries was assessed. This project consisted of several consecutive steps, in which hydrological modelling, the use of remote sensed data, ArcGIS analyses, consultation workshops and…

  • Irrigation Potential Lake Victoria, Tanzania

    A study was undertaken to evaluate and rank five potential irrigation schemes in the Tanzania part of the Lake Victoria Basin. The study focused on the following five thematic areas: (i) land suitability, (ii) water resources assessment, (iii) water requirements, (iv) environmental considerations, and (v) institutional aspects.

  • Remote Sensing and Hydrological Modelling of the Rio Bravo, Aguascalientes and Central Northern Valleys

    The project has shown how modern analytical tools such Remote Sensing, GIS and simulation models can help to swiftly obtain data to support the water management decision making process. A diagnosis of the Rio Bravo and Northern Central Aquifers has been made to demonstrate management options as well as how…

  • Adaptation to Climate Change for Agriculture in The Gambia

    Methodology Development of adaptation benefit-cost framework: The framework was developed in a manner to make it possible to isolate development- and climate-related benefits and costs of individual projects and to assess the sensitivity of adaptation benefits and costs to the uncertainty inherent in regional climate change scenarios. Development of analytical tools and procedures: The project...