De Ganges is het dichtst bevolkte stroomgebied ter wereld en is de thuisbasis van de helft van de bevolking van India, waaronder tweederde van India’s armen. Het stroomgebied bedraagt meer dan een derde van het beschikbare oppervlaktewater in India en is de focus van meer dan de helft van het nationaal watergebruik – waarvan 90 procent voor irrigatie gebruikt word.

De ecologische gezondheid van de Ganges en zijrivieren is aanzienlijk verslechterd als gevolg van vervuiling, wateronttrekking voor consumptief gebruik (vooral voor irrigatie, maar ook voor de huishoudelijke en industriële toepassingen), en andere modificaties aan het afvoerregime veroorzaakt door infrastructuur (dammen en stuwen voor het reguleren van de afvoer en het genereren van waterkracht).

Waterbeheer wordt grotendeels uitgevoerd op nationaal niveau, en er is geen stroomgebied-brede aanpak voor water planning en toewijzing. Met de toenemende vraag naar water in meerdere sectoren is een meer strategische benadering nu nodig. De regering van India heeft zich geëngageerd om een ambitieuze doelstelling van verjonging van de Ganges waar te maken en maakt middelen vrij om het probleem aan te pakken. Echter, naast de technische complexiteit en schaal, is de verjonging van de Ganges problematisch gezien de grote diversiteit aan waarden en perspectieven van belanghebbenden en de politieke en institutionele dimensies waar het land mee te maken heeft. De Wereldbank heeft Deltares en haar partners AECOM India en FutureWater de opdracht verleend voor de uitvoering van het project: “Analytical Work and Technical Assistance to support Strategic Basin Planning for Ganga River Basin in India”.

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn:

  • Versterking van de capaciteiten van de relevante centrale en nationale overheidsinstellingen om uitgebreide strategische stroomgebiedsplanning  te kunnen implementeren in het stroomgebied van de Ganges;
  • Ontwikkelen, documenteren en verspreiden van een set van plausibele scenario’s die de balans balans verbeteren tussen de gezondheid van de rivier en het behoud van een aanvaardbaar niveau van economische productiviteit;
  • Opzetten van een sterker meer toegankelijke informatie en kennissysteem om helpen bij de permanente dialoog rond het beheer van het Ganges stroomgebied; en
  • Stakeholders in het stroomgebied betrekken om strategische stroomgebiedsplanning te ondersteunen.

Ganges1

Deze doelstellingen worden bereikt door :

  • Het ontwikkelen van een gedetailleerd en robuust model voor waterplanning in het gehele stroomgebied van de Ganges in India en het trainen van de centrale en provinciale overheids-ingenieurs en planners in het gebruik hiervan;
  • Het karakteriseren en analyseren van oppervlakte-grondwater interacties in het stroomgebied om modellering te verfijnen;
  • Onderzoeken van ecologische benodigde afvoeren op verschillende schalen om in scenariomodellering te gebruiken;
  • Het ontwikkelen, modelleren en verspreiden van een reeks plausibele scenario’s die alternatieve mogelijkheden verkennen voor de verbetering van het waterbeheer, waaronder het verbeteren van de waterkwaliteit;
  • Instellen en een multi-stakeholder overleg (binnen en buiten de overheid) om werk aan bovenstaande aspecten te begeleiden en te delen; en
  • Zorgen voor een ruime toegang tot de modellen en analyses en documentatie.