Uitdaging

Water ligt aan de basis van alle diensten die ecosystemen leveren, en met name kijkend naar landbouwproductie. De beschikbaarheid van water, zowel qua kwantiteit als kwaliteit, wordt sterk beïnvloed door het functioneren van ecosystemen en daarom is het van cruciaal belang om de samenhang van water en ecosystemen en hun landbouwgerelateerde diensten te begrijpen.
Verschillende belangrijke ecosysteemdiensten zijn expliciet gekoppeld aan de waterkringloop; van het leveren van schoon drinkwater tot het reguleren van overstromingen en het creëren van kansen voor recreatie en culturele activiteiten op het water. Ecosysteemdiensten worden tegenwoordig vaak meegenomen in het watermanagement; met inbegrip van klimaatverandering, stroomgebiedbeheer en geïntegreerd waterbeheer
Het is een uitdaging om ecosysteemdiensten te beoordelen en te waarderen binnen het waterbeheer. Voor het maken van beleid en het prioriteren van investeringen is het noodzakelijk om de voordelen van het behoud en herstel van ecosystemendiensten te beoordelen. Deze voordelen moeten per ecosysteemdienst en per ruimtelijke schaal zowel in biofysische als in economische termen worden gekwantificeerd.

FutureWater-aanpak

De FutureWater-benadering om de watergerelateerde ecosysteemdiensten te waarderen bestaat uit uitgebreide scenariobeoordeling met behulp van simulatiemodellen, analyse en visualisatie. Aangepast landgebruik wordt individueel beoordeeld in relatie tot investeringsportefeuilles. Effecten worden vervolgens beoordeeld op hydrologisch en waterbeschikbaarheidsniveau, en ten slotte op financieel en / of economisch rendement.
Meer specifiek wordt scenario-analyse uitgevoerd door verschillende tools te combineren, namelijk:

 1. Hydrologische modellen;
 2. Satellietgegevens (Remote Sensing), om indicatoren van achteruitgang te identificeren en om de potentie van het ecosysteem te bepalen, en
 3. Return-on-investment analyses. De output van de biofysische beoordeling wordt rechtstreeks in de economische waardering meegenomen.

FutureWater ondersteunt op deze manier plannen voor investeringen in verbeterd stroomgebiedbeheer, b.v. door bosbouw- en landbouwpraktijken te verbeteren, wat de benedenstroomse watergebruikers ten goede komt. Deze plannen worden vervolgens gebruikt om een financieel duurzaam systeem op te zetten binnen het stroomgebied om zo gezondere ecosystemen en duurzaam stroomgebiedbeheer mogelijk te maken.

Gerelateerde projecten

 • Baseline Assessment for the Identification of Landscape Restoration Options in Kyrgyzstan

  FutureWater's role in this project is to provide remote sensing and GIS services with an aim of highlighting degraded areas of land in Kyrgyzstan and determining where restoration interventions are possible. The identification of highly degraded areas is achieved by analysing a number of remote sensing products, notably including NDVI…

 • Integrated Catchment Management in the Cagayan River Basin

  The Ridge to Coast, Rain to Tap: Sustainable Water Supply Project (R2CR2T) is an integrated approach to addressing flooding in the Cagayan River basin on Mindanao in the Philippines. FutureWater was hired to support the R2CR2T project and their local team on the development and application of a Decision Support…

 • Boundary Demarcation and Ecosystem Services Mapping of Inle Lake Region, Myanmar

  The assignment supports the newly established Inle Lake Management Authority (ILMA) by developing up-to-date, spatial datasets, which are to be included in the ILMA geodatabase. More specifically, the existing Inle Lake MAB boundary and zoning are confirmed and updated. Maps of land-use and different ecosystem services are produced and validated…

 • Water Resources and Eco-hydrological Assessments of Tonle Sap and Mekong Delta Basins

  The overall project objective is to support MOWRAM to make more informed, evidence-based water resources management and irrigation investment decisions through better understanding of water resources and ecosystems of two river basin groups: the Tonle Sap and the Mekong Delta. The project concerns (i) rapid water resources assessment of the…

 • Satellite-based monitoring of the health status of grasslands at the Alagon Valley

  This project is part of the technical-innovation support provided by FutureWater to ECOPRADERAS, an EIP-AGRI Operational Group which aims to improve the sustainable management of grasslands located at the Alagon Valley (Extremadura, Spain). Specific tasks included: the definition of a methodological framework for monitor the health of grasslands at the…

 • Review of the Kisii Water Supply project

  A large water supply project is being planned in the Lake Victoria region, Kenya, potentially providing reliable and clean water to around 500,000 people. The Dutch Government supports this project. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) was made by the developer. This ESIA needed to be reviewed by a…

 • Economic assessment of management alternatives in the protected areas of LAG Campoder

  This project aims to advertise about the environmental assets found in the LAG Campoder at the Murcia Region (SE Spain), and to quantify using social and economic techniques the degree in which these assets are perceived by local population. FutureWater is responsible for the characterization and description of three representative…

 • Inclusive development paths for healthy Red River landscapes

  Rapid land use changes in the Red River Basin threaten water resources. This project will be working in the Day River Catchment, a Red River distributary important for Hanoi, where most of these problems are manifest. The project will develop equitable and economically viable pathways for the land and water…