Remote sensing wordt in de ruimste zin van het woord gebruikt voor waarnemingen vanaf afstand en in de geo-informatica tot het gebruik maken van satellieten, vliegtuigen, en drones voor aardobservatie. Ondanks dat remote sensing technieken al meer dan een eeuw oud zijn (luchtballon sinds ~1860, vliegtuigen sinds ~1915, satellieten sinds ~1960, drones sinds ~2010) is de toepassing ervan in het waterbeheer nog steeds beperkt. Typische voorbeelden waar wel veelvuldig gebruik van gemaakt wordt in Nederland zijn het AHN, neerslagradar en LGN landgebruik. Daarnaast wordt er incidenteel op pilot basis gekeken naar diverse toepassingen zoals verdamping, dijkmonitoring, slotenschouw en waterkwaliteit.

Remote sensing voor precisielandbouw
Remote sensing voor precisielandbouw.

De mogelijkheden voor remote sensing in het waterbeheer zijn echter veel groter dan de huidige toepassingen. Er lijkt een soort contradictie te zijn: zowel de vraagkant als de aanbodkant zijn groot, maar men komt nog weinig tot elkaar. Een aantal belangrijke knelpunten zijn dat: (i) de aanbodkant vaak een te optimistisch beeld van mogelijkheden schetst; (ii) de vraagkant soms niet-haalbare eisen stelt; (iii) aanbodkant vaak meer academisch is en vraagkant zeer praktisch insteekt; (iv) weinig personen / organisaties / bedrijven beide werelden goed kennen. Een eerste stap om te zorgen dat vraag en aanbod beter met elkaar in contact komen is een gedegen en realistische inventarisatie van huidige en potentiële mogelijkheden. Belangrijk is om aan te geven wat nu mogelijk is, maar ook al een doorkijk te geven voor de komende vijf tot tien jaar.

SatWater

De kerngroep SATWATER binnen de Adviesgroep Watersysteemanalyse van STOWA is een samenwerkingsverband van waterschappen dat nastreeft om gezamenlijk het potentieel van remote sensing in het waterbeheer optimaal te benutten. SATWATER wil haar koers voor de komende jaren verder uitwerken en heeft daartoe aan FutureWater opdracht gegeven voor het uitvoeren van een marktverkenning van informatieproducten op basis van remote sensing, die interessant zijn voor de waterschappen. In het kader van deze marktverkenning stelt FutureWater een database samen van informatieproducten op basis van remote sensing die aangeboden worden door Nederlandse partijen, met hun belangrijkste eigenschappen. In een begeleidend rapport wordt deze database geanalyseerd en in verband gebracht met de bestaande informatiebehoefte bij de waterschappen.

Gerelateerde publicaties

  • 2016 - STOWA ReportSimons, G.W.H., P. Droogers. 2016. Verkenning van remote sensing producten voor het waterbeheer. STOWA Report 2016-17.X

    Verkenning van remote sensing producten voor het waterbeheer

    Simons, G.W.H., P. Droogers

  • 2016 - FutureWater Report 152Simons, G.W.H., P. Droogers. 2016. Verkenning van remote sensing producten voor het waterbeheer. FutureWater Report 152.X

    Verkenning van remote sensing producten voor het waterbeheer

    Simons, G.W.H., P. Droogers