De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) doet onderzoek naar het voorkomen van dierziekten en de relatie met omgevingsvariabelen, zoals klimaat en bodem. Dit project ondersteunt deze werkzaamheiden door het toepassen van een upgrade van de landsdekkende bodemvochtberekeningen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door FutureWater m.b.v. het hydrologische model SPHY. Het resultaat van dit project is de levering van 100 x 100 m (1 ha) ruimtelijke bodemvochtdata voor heel Nederland, voor de periode 2012 - 2021.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft in de afgelopen jaren een analyse van leverbotbesmettingen uitgevoerd. Dit onderzoek heeft laten zien dat verschillende omgevingsfactoren een rol spelen zoals grondwaterstand, neerslag, temperatuur en bodemtype. Daarnaast is op basis van landsdekkende bodemvochtschattingen door FutureWater vastgesteld dat ook bodemvocht en leverbotbesmettingen gecorreleerd zijn, wat verklaard wordt doordat de leverbotslak in vochtige omstandigheden het beste gedijt. De GD geeft jaarlijks een leverbotprognose uit op basis van modelresultaten. Op basis van de eerdere onderzoeksresultaten heeft de GD sinds enkele jaren ook voorspellingen van bodemvocht in haar model opgenomen, welke jaarlijks door FutureWater worden geleverd voor elk postcodegebied in Nederland.

In het huidige project wordt een ontwikkelingsslag toegepast door het gebruik van de meest recent beschikbare datasets in het hydrologische model SPHY, om zo historische bodemvochtdata te leveren met een 100 x 100 m (1 ha) resolutie voor de periode van 2012 t/m 2021. Deze gegevens worden door de Gezondheidsdienst voor Dieren gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in het risico op diergezondheidsproblemen die door klimaat worden beïnvloed.