Het project Klimaatadaptieve Drainage moet een product opleveren dat het mogelijk maakt piekafvoeren en wateraanvoerbehoefte die naar verwachting toenemen als gevolg van klimaatverandering te beperken. Het stelt de waterschappen in staat om, gebruik makend van agrariërs, te anticiperen op en zich aan te passen aan toenemende weersextremen. De eerste fase bestaat uit een haalbaarheidsonderzoek wat aan zal tonen of er behoefte bestaat onder waterschappen en agrariërs aan dit concept, of het systeem technisch, bestuurlijk en financieel haalbaar is en commercieel aantrekkelijk.

Als de haalbaarheidsstudie de onzekerheden voldoende heeft weggenomen, zullen tijdens het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (SBIR fase 2) de innovaties daadwerkelijk gerealiseerd en getest worden. Het beheers- en financieel mechanisme zal worden uitgewerkt voor een aantal pilot-percelen en de daaropvolgende implementatiefase zal worden voorbereid waarin het product dient te worden uitgerold.

Links

Gerelateerde publicaties

  • 2010 - FutureWater Report 96Droogers, P., W. Terink, J. van Bakel. 2010. KlimaatAdaptieve Drainage: Een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen. FutureWater Report 96X

    KlimaatAdaptieve Drainage: Een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen

    Droogers, P., W. Terink, J. van Bakel