KlimaatAdaptieve Drainage: het project

Fase 1
Op 14 januari 2010 heeft AgentschapNL in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen in het kader van SBIR (Small Business Innovation Research). De specifieke oproep had als titel “Maak de Nederlandse waterhuishouding klimaatadaptiever”. Naar aanleiding van deze oproep heeft FutureWater als trekker, in consortium met Kuipers Electronic Engineering, Bakelse Stroom en Van Iersel, een projectvoorstel ingediend ‘KlimaatAdaptieve Drainage’, kortweg KAD. In mei 2010 heeft AgentschapNL de officiële opdracht bevestiging gegeven aan FutureWater om dit haalbaarheidsonderzoek i.c. fase 1 van het project uit te voeren. Deze fase is afgerond in 2011.

Fase 2
Ondertussen hebben we in januari 2013 ook fase 2 Onderzoek en Ontwikkeling afgerond. De organisatie is anno nu zo dat FutureWater als trekker en aannemer opereert, met als partners Kuipers Electronic Engineering, De Bakelse Stroom, Alterra-WUR, Van Iersel en STOWA. Zo combineren we de kracht van eerdergenoemde partijen in fase 1 met die van drainage-expertise bij Alterra/WUR en de rol van STOWA voor de regionale waterbeheerders in Nederland. Met name de juridisch-bestuurlijke en economische aspecten van klimaatadaptieve drainage voor waterbeheerders vormen naast communicatie een essentiële bijdrage vanuit STOWA. We zijn nu bezig met de organisatie van een 3e fase, die van de implementatie van KAD in Nederland.

Het gehele project is aldus opgebouwd uit drie fasen, waarvan het Haalbaarheidsonderzoek de eerste fase was. Tijdens de eerste fase is onderzocht of er onder waterschappen en agrariërs behoefte is aan Klimaat­Adaptieve Drainage en of het systeem technisch, bestuurlijk en financieel haalbaar is, en commercieel aantrekkelijk is voor het consortium. De eerste fase is met succes afgesloten. Tijdens het huidige onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2) zijn de innovaties daadwerkelijk gerealiseerd en in het veld getest. Tevens is het beheers- en financieel mechanisme uitgewerkt voor een aantal pilot-percelen. In de daarop volgende implementatiefase (fase 3) zal KAD als product worden uitgerold.

Voor nadere informatie betreffende de verschillende fases zie onderstaande links:

Rapporten

Futurewater:
onderzoek en advies, gericht op de duurzame toekomst van ons water

Het unieke van water is dat je het niet kan creëren noch vernietigen.

Het probleem met water is dat in sommige delen van de wereld er teveel is en in andere delen te weinig.

De uitdaging van water is om het goed te beheren en een duurzame toekomst te waarborgen.