Meten en sturen

Bij de sturing van KlimaatAdaptieve Drainage zijn randvoorwaarden vanuit de betrokken waterschappen, als wel vanuit de deelnemende agrariërs van toepassing. Er kan worden gesteld dat er diverse situaties te onderscheiden zijn waarbij waterschappen en agrariërs gezamelijke belangen hebben bij dezelfde sturing van KAD. Maar er zijn ook situaties waarbij er tegengestelde belangen gelden. In samenwerking met zowel de agrariërs als de waterschappen kijkt FutureWater hiernaar en proberen we a priori randvoorwaarden en wensen op elkaar af te stemmen. In 2012 fungeert FutureWater als waterbeheerder voor de operationele sturing van KAD.

Samengevat kan worden gesteld dat de sturing zich richt op het optimaal reageren op situaties die zich in de praktijk lokaal voordoen qua gewas, perceelsmanagement, de toestand van de bodem en het weer, alsmede de toestand van het regionale watersysteem en het weer. Het sturen van KAD is daarmee situationeel, gevoed door lokale als ook regionale informatie. Daarnaast kan er sprake zijn van een calamiteit, zowel qua weer en waterhuishouding als qua werking van het KAD-systeem.

Meten en sturen