Techniek

De techniek achter de sturing komt aan de ene kant neer op het bijhouden van de waterbalans van de kavel, aan de andere kant op het verkrijgen en gebruiken van met name geschikte neerslaginformatie. Op basis van het laatste kan anticiperend gestuurd worden, i.c. op de gewenste vochttoestand van de kavel in de nabije toekomst.

Meten en sturen