Agrariër

Natuurlijk liggen er bepaalde basisprincipes ten grondslag aan de sturing. Sturing vanuit het oogpunt van het weer en klimaat is de eerste component in de sturing, gezien het feit dat “KlimaatAdaptieve Drainage” is ontwikkeld om in te spelen op omstandigheden in het weer i.c. neerslag en verdamping, al dan niet extreem, en de negatieve invloeden hiervan op te vangen. Diverse landbouwgewassen hebben bepaalde vochtbehoeften die van elkaar verschillen. Daarnaast wordt KAD op diverse zandbodems getest. Dit zorgt ervoor dat de fijnafstelling voor de sturing van KAD per perceel verschilt. Ook tussen de seizoenen zijn verschillen. In de winter is de vochtbehoefte van gewassen anders als in de zomer. Bij perceelsmanagement en andere werkzaamheden op het land is het van belang dat het land goed begaanbaar is. KAD is tenslotte zo ontworpen en bedoeld dat de agrariër >95% van de tijd de regie voert over KAD en de sturing. In een bepaald aantal gevallen kan de regionale waterbeheerder de lokale agrariër passeren, na afstemming en afspraken over mogelijke consequenties.

Meten en sturen