Waterschap

Om KAD zo te laten functioneren dat deze als vervanging of aanvulling kan dienen voor andere maatregelen om piekafvoeren af te vangen, is het belangrijk om te weten in welke perioden de meeste neerslag plaats zal gaan vinden. Zowel qua intensiteit als duur van de neerslag. Diverse modellen liggen ten grondslag aan de inschatting hiervan en in hoeverre dit in de toekomst zal veranderen onder invloed van klimaatveranderingen. Volgens het KNMI (KNMI 2012) zal de neerslag in de winter toenemen. In de zomer is de verandering minder zeker; een forse afname en een lichte toename zijn beide mogelijk. In de zomer is de evapotranspiratie meer van toepassing. In alle scenario’s zal deze in de zomermaanden flink toenemen. De kans op extreme neerslag hoeveelheden neemt in alle seizoenen toe (KNMI, 2012). De waterbeheerder kan op basis van de vochttoestand van de kavel, de weersverwachting en verwachte problemen benedenstrooms van de KAD-locatie gaan sturen op maximaal vasthouden van water in de bodem.

Meten en sturen