Werkpakketten

Het bijzondere van fase 2 i.c. het Onderzoeks- en Ontwikkelingstraject is dat niet alleen technische aspecten verder onderzocht en ontwikkeld moeten worden, maar dat ook de bestuurlijke, juridische en economische componenten verder onderzocht moeten worden. Dit heeft geleid tot de formulering van zes samenhangende werkpakketten:

  • WP1: Prototypen en proefvelden
  • WP2: Rekenmodules
  • WP3: Onderzoek landelijke geschiktheid
  • WP4: Juridisch-bestuurlijke aspecten
  • WP5: Economisch onderzoek
  • WP6: Management en organisatie