1: Prototypen en proefvelden

Op een drietal locaties in Nederland worden prototypen van KlimaatAdaptieve Drainage in veldproeven toegepast. Er zijn drie agrariërs en waterschappen enthousiast aan de slag om KAD toe te passen, te testen en indien nodig te verbeteren en te verfijnen. Uit het proefveld-onderzoek i.c. de praktijktest zullen zowel de technische als de operationele aspecten van KAD aan het licht komen.

De drie waterschappen waar deze pilots zullen worden uitgevoerd zijn Hunze en Aa’s, Regge en Dinkel en Brabantse Delta. De proefvelden liggen in Marwijksoord, Haaksbergen en Rijsbergen. Het betreft in alle gevallen zandgrond, met als gewassen in 2012 aardappelen, snijmais en gras.

Het uiteindelijke resultaat van deze demonstratie-prototypen is:
– KAD werkt in de praktijk goed
– enkele technische verbeteringen zijn doorgevoerd en het systeem is robuust
– een extra “tussenschakel” is ontwikkeld, de zogenaamde vlotterput, waardoor KAD ook in glooiende gebieden kan worden toegepast; ook kunnen momenteel drainafvoeren worden gemeten binnen het systeem
– deelnemende agrariërs zijn als potentiële eindgebruiker tevreden over het systeem
– deelnemende waterschappen hebben gezien dat het systeem werkt en effectief is en dat de agrariërs tevreden zijn. Voor implementatie van KAD op gebiedsniveau vragen ze zich af wat de effecten op die schaal zullen zijn en hoe een gecoördineerde regeling van KAD eruit ziet.