6: Management en organisatie

Het management en de organisatie van dit innovatieve project wordt door FutureWater verzorgd. Fase 2, het Onderzoeks- en Ontwikkelingstraject van KlimaatAdaptieve Drainage is complex. De complexiteit is dat er zowel technische als juridisch-organisatorische aspecten van belang zijn. Daarnaast zullen we intern en extern het proces begeleiden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gé van den Eertwegh, projectleider KAD. Hij is te bereiken per email op [email protected] en per telefoon op 06 23 224 968.