Fase 2: Onderzoeks- en ontwikkelingstraject

Na goedkeuring door AgentschapNL is fase 2 van het project ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ van KAD ingegaan rond medio 2011. Fase 2 bestaat uit in totaal 6 werkpakketten die leiden tot inzicht waar KAD in Nederland goed kan worden toegepast. Deze fase loopt vanaf maart 2011 tot december 2012. Inmiddels is fase 2 succesvol afgerond. AgentschapNL heeft de eindrapportage goedgekeurd. We zijn nu zover dat KAD in Nederland toegepast kan worden. We richten ons daarbij allereerst op gebieden waar we in fase 2 KAD hebben getest: het zuidelijk en oostelijk zandgebied van Nederland. We proberen aansluiting te vinden bij het Deltaplan Hogere Zandgronden (DHZ) en de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Voor zover we de werking van KAD in andere landsdelen kunnen inschatten zullen we ons ook daarop richten. Daarnaast hebben we aanvullende onderzoeksvragen, onder andere met betrekking tot de aansturing van KAD op basis van weersverwachtingen. Vanaf begin 2013 worden begonnen aan fase 3: de implementatie van KlimaatAdaptieve Drainage in Nederland.

Fase 2 bestaat uit 6 werkpakketten

Werkpakket 1: Prototypen – veldproeven
Werkpakket 2: Rekenmodules in SWAP
Werkpakket 3: Onderzoek landelijke geschiktheid
Werkpakket 4: Juridisch-bestuurlijke aspecten
Werkpakket 5: Economie – kosten/baten analyse
Werkpakket 6: Management en organisatie