Verdamping is, na neerslag, voor de meeste gebieden in Nederland de grootste component van de waterbalans. Het is voor waterbeheerders daarom van belang om de actuele verdamping zo goed mogelijk vast te stellen, voor zowel beleidsmatige als operationele beslissingen. STOWA heeft daarom een project gestart met als doelstelling:

Verbetering van de schatting van de actuele verdamping van water, bodem en diverse vormen van landgebruik in ruimte en tijd voor toepassingen in het regionale waterbeheer.

De basis voor het bepalen van de actuele verdamping is de referentie verdamping. Afhankelijk van de vochttoestand van de bodem kan hieruit dan de actuele verdamping worden bepaald. De referentie verdamping wordt sinds 1987 in Nederland standaard bepaald met behulp van de Makkink methode. Wereldwijd wordt echter vaak de Penman-Monteith methode gebruikt welke meer fysisch gebaseerd is dan de Makkink methode. De consensus in de wetenschappelijke literatuur is dat Penman-Monteith een betere schatting van de referentie verdamping geeft dan Makkink. Er wordt wel altijd op gewezen er voor Penman-Monteith meer metingen benodigd zijn dan voor Makkink.

Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de korte en lange termijn om de actuele verdamping ten behoeve van het regionale waterbeheer te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen als volgt worden samengevat:

 1. Bestaande actuele verdampingsmetingen ontsluiten.
 2. Actuele verdamping in het SWAP model verbeteren.
 3. Referentie verdamping regionaliseren.
 4. Operationeel meten actuele verdamping.

Links

Presentatie gehouden tijdens symposium over actuele verdamping georganiseerd door de Nederlandse Hydrologische Vereniging (NHV) in september 2009: “Naar verbeterde actuele verdamping: van Makkink naar Penman-Monteith?”

Gerelateerde publicaties

 • 2009 - FutureWater Report 86Schuurmans, H., P. Droogers. 2009. Penman-Monteith referentieverdamping: Inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie. FutureWater Report 86X

  Penman-Monteith referentieverdamping: Inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie

  Schuurmans, H., P. Droogers

 • 2009 - FutureWater Report 82Droogers, P.. 2009. Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer: definitiestudie. FutureWater Report 82X

  Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer: definitiestudie

  Droogers, P.