Project:Berekening openwaterverdamping voor Wetterskip Fryslân
Cliënt:Wetterskip Fryslân
Doel:Evalueren van methoden voor de berekening van openwaterverdamping in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

Na de evaluatie van vijf methoden om de openwaterverdamping te berekenen is De Bruin-Keijmanmethode volgens de literatuur het meest geschikt voor het beheersgebied van Wetterskip Fryslân.

Publicaties

  • 2006 - FutureWater Report 60Van Loon, A., P. Droogers. 2006. Berekening openwaterverdamping. FutureWater Report 60X

    Berekening openwaterverdamping

    Van Loon, A., P. Droogers