Uit de analyse van het model FutureView blijkt dat de mogelijkheden tot het vasthouden van water in het gebied laag zijn. Als er vanuit wordt gegaan dat er geen kwel optreedt dan is de hoeveelheid water die extra vastgehouden kan worden 7 tot 15 mm. Uitgaande van de criteria van het waterschap ligt dit net boven het criterium van “matig geschikt” en is dus de eindconclusie da het gebied een “lage geschiktheid” heeft voor waterberging.

Gerelateerde publicaties

  • 2006 - FutureWater Report 61Droogers, P.. 2006. Mogelijkheden regelbare stuw Olstertocht, Oostelijk Flevoland. FutureWater Report 61X

    Mogelijkheden regelbare stuw Olstertocht, Oostelijk Flevoland

    Droogers, P.