Waterschap Rivierenland beschikt voor de periode vanaf 2000 tot heden over regenradargegevens voor haar totale beheersgebied. De historische data is eenmalig aangekocht bij Meteo Consult in Wageningen en sinds kort wordt online de meest recente data opgehaald.

Binnen het beheersgebied van het waterschap wordt door verschillende neerslagstations de gevallen hoeveelheid neerslag bijgehouden. Deels zijn dit stations van het KNMI, deels bezit het waterschap eigen neerslagmeters.

De regenradargegevens die aangeleverd worden door Meteo Consult zijn gekalibreerde uurwaardes met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 2.5 bij 2.5 km. De kalibratie vindt plaats aan de hand van een aantal neerslagstations waarvan er maar een (Herwijnen) in het beheersgebied valt. Dit is de aanleiding om de aangeleverde gegevens met de overige meetstations die binnen het beheersgebied vallen te vergelijken om een uitspraak te kunnen doen over nauwkeurigheid en ruimtelijke spreiding van de gevallen neerslag.

De bruikbaarheid van de radargegevens is aan de hand van meetgegevens geevalueerd. Daarnaast is een aanvullende correctiemethodiek ontwikkeld die de radar gegevens corrigeert aan de hand van alle stationsgegevens binnen het gebied.

Gerelateerde publicaties

  • 2007 - FutureWater Report 71Immerzeel, W.W.. 2007. Gebruik van regenradar gegevens in het waterbeheer van Waterschap RiviereNLand. FutureWater Report 71X

    Gebruik van regenradar gegevens in het waterbeheer van Waterschap RiviereNLand

    Immerzeel, W.W.