Project:Gevoeligheid voor klimaatverandering in Nederland: wateroverlast
Cliënt:BSIK / aandacht voor Veligheid
Partners:Vrije Universiteit Amsterdam / Waterloopkundig laboratorium
Doel:Het doel van het project is om voor heel Nederland in kaart te brengen wat de te verwachten wateroverlast is in de toekomst onder de geldende klimaatscenarios.

Er is een gebrek aan een eenduidige methodiek om de gevoeligheid voor klimaatverandering met betrekking tot wateroverlast in kaart te brengen. Op basis van de hoogteligging, helling, en grondwaterstand is deze gevoeligheid landelijk in kaart gebracht. Vervolgens is aan de hand van ruimtelijke ordenings scenarios en klimaatscenarios onderzocht hoe het beeld in 2050 eruit zal zien, en wat de additionele wateropgave dan zal zijn.De resulotaten zijn geintegreerd in een beslissingsondersteuned systeem.

Publicaties

  • 2008 - FutureWater Report 73Immerzeel, W.W., P. Droogers. 2008. Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland. FutureWater Report 73X

    Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland

    Immerzeel, W.W., P. Droogers