Er is een gebrek aan een eenduidige methodiek om de gevoeligheid voor klimaatverandering met betrekking tot wateroverlast in kaart te brengen. Op basis van de hoogteligging, helling, en grondwaterstand is deze gevoeligheid landelijk in kaart gebracht. Vervolgens is aan de hand van ruimtelijke ordenings scenarios en klimaatscenarios onderzocht hoe het beeld in 2050 eruit zal zien, en wat de additionele wateropgave dan zal zijn.De resulotaten zijn geintegreerd in een beslissingsondersteuned systeem.

Gerelateerde publicaties