Op 17 mei 2011 heeft FutureWater de opdracht gekregen van AgentschapNL, handelend in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor het uitvoeren van een onderzoeks en ontwikkelingsproject onder de titel “KlimaatAdaptieve Drainage, een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen” (SBIR113008). Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Small Business Innovation Research (SBIR) regeling. Dit is een aanbestedingsinstrument waarbij de Nederlandse overheid de kracht van aanbesteding gebruikt voor het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Het achterliggende concept van KlimaatAdaptieve Drainage is dat agrariërs en waterschappen samenwerken om water vast te houden in de bodem. Hierdoor zullen de extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering opgevangen kunnen worden. Tijdens droogte zal de wateraanvoer behoefte verminderen en tijdens te verwachte extreme wateroverlast situaties kunnen benedenstroomse gebieden ontzien worden. Dit wordt bereikt door een op afstand continu regelbaar drainagesysteem in te zetten. Tijdens het onderzoeks- en ontwikkelingstraject zullen een aantal prototypen worden aangelegd en zal de technische inzetbaarheid worden geëvalueerd en verfijnd. Daarnaast zullen de bestuurlijk-juridische concepten, bijvoorbeeld in de vorm van blauwe diensten, verder worden uitgewerkt. In het project werken we nauw samen met agrariërs en de waterschappen Hunze en Aa’s, Regge en Dinkel en Brabantse Delta.

KlimaatAdaptieve Drainage is flexibel in te zetten bij gewijzigde klimaatverwachtingen en voegt een krachtig beheersinstrument toe dat weersextremen kan opvangen. Doordat het systeem is opgebouwd uit geschakelde componenten, is de faalkans relatief klein en de flexibiliteit groot. Er kan daarmee gesproken worden van een duurzame, risicoloze vorm van adaptief waterbeheer.

Het consortium onder leiding van FutureWater zal het KlimaatAdaptieve Drainagesysteem in de 2e fase onderzoeken en ontwikkelen en tijdens de 3e fase commercialiseren. Het uiteindelijke doel is om KlimaatAdaptieve Drainage in 2013 op grote schaal aan te bieden.

Details en verdere achtergrond van het project kunnen gevonden worden op de website: KAD website

Gerelateerde publicaties

 • 2013 - FutureWater Report 123Van den Eertwegh, G.A.P.H., P.J.T. van Bakel, L. Stuyt, A. van Iersel, L. Kuipers, M. Talsma, P. Droogers. 2013. KlimaatAdaptieve Drainage: een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen. FutureWater Report 123X

  KlimaatAdaptieve Drainage: een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen

  Van den Eertwegh, G.A.P.H., P.J.T. van Bakel, L. Stuyt, A. van Iersel, L. Kuipers, M. Talsma, P. Droogers

 • 2013 - FutureWater Report 120Van den Eertwegh, G.A.P.H., P. Droogers. 2013. KlimaatAdaptieve Drainage: analyse van kosten en baten voor waterbeheerder en agrariër. Eindrapportage Werkpakket 5: Economisch onderzoek. FutureWater Report 120X

  KlimaatAdaptieve Drainage: analyse van kosten en baten voor waterbeheerder en agrariër. Eindrapportage Werkpakket 5: Economisch onderzoek

  Van den Eertwegh, G.A.P.H., P. Droogers

 • 2013 - FutureWater Report 119Van den Eertwegh, G.A.P.H.. 2013. KlimaatAdaptieve Drainage: juridisch-bestuurlijke aspecten. Eindrapportage Werkpakket 4: Juridisch-bestuurlijke aspecten. FutureWater Report 119X

  KlimaatAdaptieve Drainage: juridisch-bestuurlijke aspecten. Eindrapportage Werkpakket 4: Juridisch-bestuurlijke aspecten

  Van den Eertwegh, G.A.P.H.

 • 2013 - FutureWater Report 118Van Bakel, J., G.A.P.H. van den Eertwegh, H. Massop, J. Brandsma. 2013. KlimaatAdaptieve Drainage: landelijke geschiktheid van conventionele, samengestelde peilgestuurde drainage en KAD. Eindrapportage Werkpakket 3: Landelijke geschiktheid. FutureWater Report 118X

  KlimaatAdaptieve Drainage: landelijke geschiktheid van conventionele, samengestelde peilgestuurde drainage en KAD. Eindrapportage Werkpakket 3: Landelijke geschiktheid

  Van Bakel, J., G.A.P.H. van den Eertwegh, H. Massop, J. Brandsma

 • 2013 - FutureWater Report 117Terink, W., J. van Bakel, G.A.P.H. van den Eertwegh, P. Droogers. 2013. KlimaatAdaptieve Drainage: een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen. Eindrapportage Werkpakket 2: Rekenmodules (SWAP). FutureWater Report 117X

  KlimaatAdaptieve Drainage: een innovatieve methode om piekafvoeren en watertekorten te verminderen. Eindrapportage Werkpakket 2: Rekenmodules (SWAP)

  Terink, W., J. van Bakel, G.A.P.H. van den Eertwegh, P. Droogers