Er zijn sterke aanwijzingen dat het risico voor besmetting bij de mens met Q koorts afhangt van fysieke omgevingsfactoren, zoals warm weer met droge bodems en een bepaalde wind. Wind met genoeg snelheid en de juiste richting kan stofdeeltjes in de lucht doen komen die de bacterie invangen en deze kunnen vervolgens door mensen en dieren in de omgeving geïnhaleerd worden. Verondersteld wordt dat onder droge, stoffige omstandigheden de aërosols zich verscheidene km’s met de wind kunnen verplaatsen. Q koorts uitbraken bij mensen vonden plaats in Nederland in 2007, 2008, en 2009, in toenemende grootte.

De grootte van de uitbraken in Nederland wijst erop dat de transmissie plaatsvindt door grootschalige verontreiniging of door het bestaan van meerdere verontreinigde puntbronnnen, en niet zo zeer door direct (beroeps) contact met dieren of bijvoorbeeld consumptie van vervuilde niet gepasteuriseerde melk. Tot dusver ontbreekt afdoende bewijs naar welke factoren het besmettingsrisico het meest beinvloeden. Bij enkele besmette boerderijen is nauwelijks of geen besmetting bij de mens geconstateerd terwijl andere bronnen wel oversloegen op de mens; dit onafhankelijk van de grootte van het landbouwbedrijf.

Dit alles roept de vraag op of fysieke omgevingsfactoren in bepaalde besmettingsgebieden bevorderlijker waren voor transmissie dan elders. In deze studie zal de invloed van deze factoren, en met name bodemtype, -gebruik en -vochtigheid worden onderzocht, rekening houdend met bevolkingsdichtheid, bedrijfsgrootte, productiemethodes en weersomstandigheden.

Links

Gerelateerde publicaties

 • 2012 - FutureWater Report 122Terink, W., J. van Leuken, P. Droogers, A. Swart, W. van der Hoek. 2012. "Spatial Processes in Hydrology" (SPHY) - Bodemvocht bepaling ter ondersteuning van analyse Q-koorts transmissie risico. FutureWater Report 122X

  “Spatial Processes in Hydrology” (SPHY) – Bodemvocht bepaling ter ondersteuning van analyse Q-koorts transmissie risico

  Terink, W., J. van Leuken, P. Droogers, A. Swart, W. van der Hoek

 • 2012 - FutureWater Report 109Brandsma, J.E., J. Leuken, P. Droogers, J.E. Hunink, A. Swart, W. Hoek. 2012. Correlation between C. burnetii Transmission Rates and Satellite Based Vegetation Indices. FutureWater Report 109X

  Correlation between C. burnetii Transmission Rates and Satellite Based Vegetation Indices

  Brandsma, J.E., J. Leuken, P. Droogers, J.E. Hunink, A. Swart, W. Hoek

 • 2010 - BodemHunink, J.E., T. Veenstra, P. Droogers, W. van der Hoek. 2010. Het belang van lokale omgevingsfactoren voor de verspreiding van Q-koorts bij de mens. Bodem 4: 23-24X

  Het belang van lokale omgevingsfactoren voor de verspreiding van Q-koorts bij de mens

  Hunink, J.E., T. Veenstra, P. Droogers, W. van der Hoek

 • 2010 - FutureWater Report 90Hunink, J.E., T. Veenstra, W. van der Hoek, P. Droogers. 2010. Q fever transmission to humans and local environmental conditions. FutureWater Report 90X

  Q fever transmission to humans and local environmental conditions

  Hunink, J.E., T. Veenstra, W. van der Hoek, P. Droogers