Johannes Hunink

Drs. Johannes Hunink is een fysisch geograaf die zich tijdens zijn studie en verder gedurende zijn professionele carriere gespecialiseerd heeft in hydrologie en waterbeheer. Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van een rekenkundige tool die het mogelijk maakte hydrologische processen op meerdere schalen tegelijk te simuleren en te bestuderen. Zijn geografische achtergrond samen met zijn interesse voor het programmeren en voor hydrologische modellen kwamen van pas tijdens zijn verblijf in Ecuador waar hij een onderzoek startte naar de invloed van landgebruik op de waterregimes. Vervolgens heeft hij veel ervaring opgedaan bij diverse projecten in Spanje. Daar heeft hij gewerkt voor het waterschap, waarbij hij binnen een project dat als doel had het hydrologisch onderzoek bij onderzoeksinstituten te ondersteunen, de verantwoordelijk adviseur was voor de remote sensing initiatieven. Verder heeft hij het eerste grondwater beheersplan doorgerekend en opgesteld van Cataloni&#235 en meerdere overstromingsstudies geleid waarbij oplossingen als waterretentie en waterberging moesten worden aangedragen en berekend. Hij is in maart 2009 in dienst getreden bij FutureWater, en is sindsdien o.a. verantwoordelijk voor het modelleren van een stroomgebied in Kenya, ter ondersteuning van het Green Water Credits programma gefinancieerd door het IFAD (International Fund for Agricultural Development).

Voor meer informatie over projecten kunt u contact opnemen met Johannes Hunink.

Download volledige CV

Johannes Hunink, Veldwerk in Spanje

Veldwerk in Spanje