Nieuw project klimaatsverandering in Kenia

FutureWater heeft een nieuw project toegekend gekregen door de stichting SANET dat als doel heeft de mogelijke gevolgen van klimaatsverandering te evalueren voor de rijst productiesystemen aan het Victoria meer. Er is een eerste bezoek gebracht aan het gebied in september en op dit moment wordt een tool ontwikkeld die de analyse mogelijk maakt. Meer...

Lees meer

Toekomstige onderzoeksthema’s Voedsel en Water

Het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF) heeft verschillende belangrijke onderzoeksprogramma’s op het gebied van integraal waterbeheer en klimaatverandering. BMBF is momenteel bezig de toekomstige onderzoeksthema’s te identificeren op dit gebied door een analyse te doen van al het internationale onderzoek en beleid inclusief de meest recente ontwikkelingen. FutureWater werd gevraagd steun te verlenen...

Lees meer

Workshop in Kenia over Green Water Credits succesvol afgerond

Deze maand vond een workshop plaats in het kader van het Green Water Credits project in Kenia. FutureWater organiseerde de workshop voor de plaatselijke autoriteiten in het stroomgebied van de Tana rivier. De beginselen van het financiële mechanisme werden besproken en de kwantitatieve tools en methoden ontwikkeld door FutureWater werden overhandigd en aan de lokale...

Lees meer

FutureWater houdt presentatie bij verdampingsdag NHV

Momenteel is FutureWater bezig met een inventarisatie naar de mogelijkheden om Penman-Monteith referentieverdamping te regionaliseren in Nederland. De huidige standaard voor referentieverdamping in Nederland is momenteel Makkink. Internationaal is de standaard echter Penman-Monteith. FutureWater inventariseert bij weergerelateerde organisaties binnen Nederland welke benodigde variabelen voor gebruik van Penman-Monteith worden gemeten. Daarnaast adviseert FutureWater over de mogelijke...

Lees meer

Onderzoek naar verondersteld verband Q koorts en omgevingsfactoren

Samen met het RIVM start FutureWater een onderzoeksproject naar de mogelijke relatie tussen Q-koorts besmetting bij mensen en de lokale fysieke omgevingsfactoren rondom de besmette landbouw bedrijven. Er zijn sterke aanwijzingen dat de verspreiding van de bacterie afhangt van weersomstandigheden, bodem (type, gebruik, vochtigheid), vegetatie en wind. De doelstelling van het project is vaststellen of...

Lees meer

Workshop in Kenia over Green Water Credits

Een hoofdcomponent van het Green Water Credits project is het evalueren van de meest geschikte en efficiente bodem- en waterbeheer opties. De kwantitatieve hulpmiddelen en methodes die door FutureWater ontwikkeld worden, zullen worden overhandigd aan de Keniaanse waterbeheerders. Het overdragen van deze kennis begint met een workshop die gehouden wordt tijdens de tweede week van...

Lees meer

Ontwikkeling SWAP-GIS omgeving voor de Vlaamse Milieu Maatschappij

Recent is FutureWater begonnen met het ontwikkelen van een SWAP-GIS omgeving voor de Vlaamse Milieu Maatschappij. In dit interessante project wordt samen met GIM een instrumentarium ontwikkeld dat gebruikt kan worden om voor grote gebieden het SWAP model ruimtelijk op te zetten. Meer informatie kan hier gevonden worden.

Lees meer

Verdere uitbreiding van het FutureWater team

Sinds januari 2009 is het FutureWater team versterkt met Dr. J.M. (Hanneke) Schuurmans. Hanneke is recent gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en zal zich bezig houden met zowel Nederlands en buitenlandse projecten.

Lees meer

Ondersteuning van het Nile Basin Initative in verschillende projecten

Sinds eind 2008 heeft FutureWater verschillende activiteiten voor het Nile Basin Initative uitgevoerd. Er werd een training gegeven in het gebruik van remote sensing en modellen en daarnaast werd ook de geschiktheid van een aantal gebieden voor het intensiveren van geiirigeerde landbouw beoordeeld. Meer details via: Mogelijkheden voor irrigatie rond Victoria Meer, Tanzania [in het...

Lees meer

Droogte effecten van nieuwe klimaatscenarios in noord Nederland dramatisch

In 2006 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenarios gepubliceerd. Aan de hand van deze scenarios heeft FutureWater een update uitgevoerd van een droogtestudie naar de effecten van klimaatverandering op de landbouw. De voornaamste conclusie van deze update is dat de effecten van droogte op de landbouw in noord Nederland dramatisch zijn en veel ernstiger dan op...

Lees meer