Samen met het RIVM start FutureWater een onderzoeksproject naar de mogelijke relatie tussen Q-koorts besmetting bij mensen en de lokale fysieke omgevingsfactoren rondom de besmette landbouw bedrijven. Er zijn sterke aanwijzingen dat de verspreiding van de bacterie afhangt van weersomstandigheden, bodem (type, gebruik, vochtigheid), vegetatie en wind. De doelstelling van het project is vaststellen of er relaties bestaan met de gegevens over de uitbraken bij de mens van de afgelopen jaren in Nederland. Hiervoor worden de verschillende factoren rond de bronnen in kaart gebracht, geanalyseerd, en mogelijke verbanden gelegd met behulp van geo-statistische methoden.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van het project.