Recent is FutureWater begonnen met het ontwikkelen van een SWAP-GIS omgeving voor de Vlaamse Milieu Maatschappij. In dit interessante project wordt samen met GIM een instrumentarium ontwikkeld dat gebruikt kan worden om voor grote gebieden het SWAP model ruimtelijk op te zetten.

Meer informatie kan hier gevonden worden.