Momenteel is FutureWater bezig met een inventarisatie naar de mogelijkheden om Penman-Monteith referentieverdamping te regionaliseren in Nederland. De huidige standaard voor referentieverdamping in Nederland is momenteel Makkink. Internationaal is de standaard echter Penman-Monteith. FutureWater inventariseert bij weergerelateerde organisaties binnen Nederland welke benodigde variabelen voor gebruik van Penman-Monteith worden gemeten. Daarnaast adviseert FutureWater over de mogelijke ruimtelijke interpolatie.

De gehouden presentatie kan worden gevonden op de pagina van het project.