Dr. Joris de Vente is senior onderzoeker in de Onderzoeksgroep voor Bodem en Water Conservering van het Spaans Nationaal Onderzoeks Instituut in Murcia (CEBAS-CSIC). Hij werkt hier aan interdisciplinair onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in klimaat, landgebruik en land beheer voor bodem, water en ecosysteem diensten op lokale en regionale schaal. Hij heeft rond de twintig jaar ervaring in toegepast onderzoek naar (groene) oplossingen rond duurzaam landgebruik voor klimaatsverandering (adaptatie en mitigatie) en landdegradatie (preventie en restoratie) in nauwe samenwerking met stakeholders.

Hij is momenteel betrokken bij nationaal en internationaal gefinancierd onderzoek naar duurzaam landbeheer ten behoeve van water zekerheid (water security), veerkracht van ecosystemen met betrekking tot land degradatie en klimaatsveranderingen, en om ecosysteem diensten in (semi)aride gebieden te ondersteunen, met case studies in Afrika en zuid Europa. In zijn onderzoek combineert hij veldexperimenten, (participatieve) monitoring, remote sensing, GIS en kwantitatieve modelleringstechnieken.

Joris is ervaren in de analyse van sociaal-ecologische systemen om belemmeringen en drijfveren voor de implementatie van duurzaam landbeheer te identificeren, en in het opzetten van multi-stakeholder partnerschappen ter ondersteuning van duurzame bedrijfsmodellen. Sinds 2014 is hij gekozen lid van de ‘Science Policy Interface (SPI)’, een groep van 20 onderzoekers met als taak om de ‘United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)’ te adviseren effectieve uitwisseling van kennis tussen wetenschappers en beleidsmakers. Joris de Vente studeerde Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam en is gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij begon zijn loopbaan bij een onderzoeks-adviesburo in Delft en werkte eerder voor de Polytecnische Universiteit va Cartagena, de Universiteit van Aberdeen en vor het CSIC. Hij is (co)auteur van meer dan 46 artikelen in wetenschapplelijke tijdschriften (H-index 23, >1600 citations), heeft deelgenomen aan meer dan 24 onderzoeksprojecten waarvan hij onderzoeks coordinator was in 6 projecten. Joris werkt regelmatig samen als extern adviseur in projecten van FutureWater.