Natuur Verdrogingsmonitor 1Sinds kort is de Natuur Verdrogingsmonitor opgenomen in de app store van Apple en daarmee vrij beschikbaar. Deze app is een resultaat van het SWIMM project, uitgevoerd door KnowH2O, FutureWater, KWR en Hoefsloot Spatial Solutions in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Hierin is het door FutureWater ontwikkelde SPHY-model ingezet om de waterhuishouding in de bodem van Brabantse natuurgebieden te simuleren, zowel historisch als actueel. De drie NatteNatuurParels Groote Peel, Brabantse Wal en Kampina zijn voor dit project geidentificeerd als pilotgebieden, waar verdrogingsproblematiek de staat van de natuur bedreigt.

De app biedt een combinatie van historische tijdreeksen van peilbuisgegevens, kaarten van langjarige grondwaterstanden, maar ook dynamische informatie over het relatieve bodemvochtgehalte, grondwaterstanden en de absolute actuele verdamping die wekelijks wordt ververst. Eveneens zijn er meer algemene kaartlagen in opgenomen met betrekking tot de natuurgebieden Groote Peel, Brabantse Wal en Kampina. Hierdoor is de app interessant voor natuurbeheerders, beleidsmakers maar ook recreatieve bezoekers van deze natuurgebieden. Via de feedback-functie van de app kunnen gebruikers eigen informatie en commentaar doorgeven, welke zeer welkom is met het oog op een toekomstige versie.

Natuur Verdrogingsmonitor 2