FutureWater heeft, in consortium met Kuipers Electronic Engineering, de Bakelse Stroom, en Ad van Iersel, de eerste fase van het SBIR project met succes afgerond. De haalbaarheidsstudie heeft aangetoond dat het concept van Klimaat Adaptieve Drainage technisch, bestuurlijk en financieel haalbaar is, en dat het commercieel aantrekkelijk is voor het consortium.

Volgens de financiële analyse zijn voor een volledig systeem binnen een bepaald gebied, bestaande uit één regionaal waterbeheerder en ongeveer 50 tot 100 agrariërs, de kosten tussen de € 100 en 190 duizend per jaar en de baten tussen de € 190 en 270 duizend. Het netto resultaat bedraagt tussen de € 90 en 180 duizend per jaar.

Meer informatie over het project op de project site en meer nieuws in het nieuws archief