SBIR KAD Fase 2 ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ afgerond

February 18, 2013

Eind 2012 heeft FutureWater namens het consortium de Eindrapportage SBIR KAD Fase 2 ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ afgerond en ingeleverd bij AgentschapNL. Deze rapportage is recent goedgekeurd. Dat betekent dat we de resultaten van Fase 2 officieel bekend kunnen maken. Voor rapportages verwijzen we u naar de Projectpagina.

Op 12 maart 2013 organiseert AgentschapNL een Nationaal Event Innovatieprogramma KRW. We zullen in het kader van Workshop 13 ‘Regelbare drainage en realisatie natuurdoelen’ met KAD een bijdrage aan de discussie leveren.

Op 14 maart 2013 organiseert STOWA een Zoetwater-sessie in het kader van de Deltaproof-week. We zullen daar de eindresultaten van KAD presenteren en ingaan op de praktische implementatie van KAD.

In de nabije toekomst zullen we KAD verder presenteren als effectief middel om water vast te houden op percelen, tegen wateroverlast en ter vergroting van de zoetwater-beschikbaarheid.