KAD voor landbouw naast natuur

April 10, 2013

KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) kan door water vast te houden in de bodem een bijdrage leveren aan de instandhouding van natte natuur in Nederland door toepassing ervan in gebieden rondom natte natuur. Praktijkproeven kunnen noodzakelijke veldgegevens opleveren voor de sturing, werking en de effecten van KAD. Samen met maatregelen in het open water biedt de innovatieve techniek oplossingen voor landbouw én natuur, in samenhang. Monitoring van beheer en effecten is een waardevol aspect van KAD.

Peilgestuurde drainage kan bijdragen aan positieve effecten op natte natuur in een zone rondom natuurgebieden. Beter nog is de innovatieve KAD-techniek in te zetten, met een geschikte en op maat gesneden ontwerp en sturing van het systeem. Ontwerp, aanleg én sturing van het systeem op landbouwgrond naast natte natuur bepalen de effecten op de waterhuishouding. Met het systeem kunnen we netto hogere grondwaterstanden realiseren op landbouwpercelen, ten gunste van natuur. In combinatie met maatregelen in het open water systeem. Een gecoördineerde gebiedsregeling met afspraken tussen waterbeheerder-landbouw-natuur biedt mogelijkheden, vorm te geven in bijvoorbeeld een gebiedsproces.

Een grootschalige veldproef inrichten met KlimaatAdaptieve Drainage rondom natte natuur, met van tevoren goed doordacht ontwerp en beheer, incl. monitoring is een geschikte weg om in te slaan. Naast aanpassing van oppervlaktewatersysteem als ontwateringsmiddel. Samen met water- en natuurbeheerders. Discussies op 12 maart jl. bij het KRW-event te Den Bosch (Ministerie van I&M en AgentschapNL) en tijdens de Deltaproof-dag te Amersfoort op 14 maart jl. (STOWA) dragen bij aan een totstandkoming van zo’n veldproef. Ook het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) van LTO maakt gewag van KAD als middel voor samengaan van landbouwpraktijk naast natte natuur.