KAD: meer zoet grondwater tegen verzilting

May 8, 2012

KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) wordt ingezet om water maximaal vast te houden in de bodem door ondergrondse waterberging meer te benutten. Door de bodem-water-voorraad online continu met KAD beter te beheren dan met andere systemen, kan de zoetwatervoorraad in de bodem van een kavel worden geoptimaliseerd. KAD kan zodanig aangelegd en beheerd worden dat bijvoorbeeld de opwaartse stroom van brak grondwater in een kwelsituatie meer richting het open water wordt geleid dan naar de wortelzone van gewassen. Ook kan KAD zodanig beheerd worden dat een zoete regenwaterlens op het kavel maximaal in dikte kan groeien, teneinde meer zoet water beschikbaar te hebben in droge tijden en minder kans te hebben op zoutschade voor gewassen. Een toepassing van KAD in een brakke of zilte veldsituatie is er nog niet. Een nieuwe pilotlocatie KAD zou een duidelijke toevoeging zijn op de drie lopende praktijkproeven in Nederland.

Nieuws archief

Terug naar het archief