KAD ook geschikt voor sub-irrigatie?

April 12, 2012

Medewerkers van het WUR-proefbedrijf Kooijenburg te Marwijksoord hebben onder leiding van Gerard Hoekzema, bedrijfsleider van Kooijenburg en Valthermond, aarden dammen met duikers aangebracht in de kavelsloot van het KAD-perceel. Op de foto ziet u één van de twee dammen. Door de duikers in de dammen af te sluiten kan het slootpeil verhoogd worden door er water in de pompen. Hierna kan water via het drainage-systeem ondergronds infiltreren in het KAD-perceel. Het onderwerp sub-irrigatie is een extra facet van het project, dat speciale aandacht heeft op alle drie de proeflocaties. Onderzoek dit jaar zal uitwijzen of en hoe de sub-irrigatie via het KAD-systeem werkt.

Nieuws archief

Terug naar het archief