KAD: inspectie, verfijning en verbetering

May 11, 2012

De afgelopen weken hebben medewerkers van FutureWater i.s.m. De Bakelse Stroom en Alterra inspecties, verfijningen en verbeteringen doorgevoerd aan de KAD-opstellingen op de drie proeflocaties. Werkzaamheden betroffen het inspecteren van het drainagesysteem met een camera, uitvoering van reparaties en het uitlezen van dataloggers voor de monitoring van het grondwater ter plekke. We hebben enige reparaties uitgevoerd aan het KAD-systeem, zodat alles naar behoren blijft functioneren.

Omdat we zijn gestart met het modelleren van de lokale hydrologie op de proefvelden met behulp van SWAP hebben we ook met de blik van de modelleur naar de velden gekeken: klopt het idee dat we op kantoor hebben met de situatie in het veld? We krijgen door de data die we verzamelen en met de veldbezoeken veel gevoel voor de werking van de bodem-watersystemen ter plekke. Dat komt het modelleer-werkpakket (WP2) in ons project zeker ten goede.

Bij de inspectie van de drainagebuizen hebben we geconstateerd dat het grondwater door middel van het drainagesysteem herverdeeld kan worden over het perceel. Zo zorgt het KAD-systeem ervoor dat er een meer homogene vochtvoorziening in het perceel ontstaat.

Op alle drie de proeflocaties zijn voorbereidingen gaande om ‘ondergrondse irrigatie’ (sub-irrigatie) uit te gaan voeren met het KAD-systeem. In Haaksbergen zal het effluentwater van een nabijgelegen RWZI hiervoor worden gebruikt. Op de andere twee locaties te Rijsbergen en Marwijksoord gaan we grondwater gebruiken.