KAD geschikt middel tegen wateroverlast? Kaarten voor heel Nederland

October 22, 2012

Het SBIR-project KlimaatAdaptieve Drainage kent een onderdeel waarbij we op nationale schaal kaarten gaan vervaardigen inzake de geschiktheid van KAD als middel tegen wateroverlast (werkpakket 3). De Bakelse Stroom, FutureWater en Alterra werken samen aan het maken van de kaarten. Via de beleidsopgave voor wateroverlast, de behoefte aan drainage vanuit de landbouw en de geschiktheid voor aanleg van drainage via een combinatie van bodem en hydrologie maken we kaartmateriaal voor heel Nederland. Een blik op de eerste resultaten is te zien binnen deze website: zie werkpakket 3 voor een poster die we presenteerden op het STOWA Eindsymposium Samengestelde Peilgestuurde Drainage van 11 oktober jl.