Events

Het bestuurlijk symposium ‘Hoog en Droog’ op 6 juni 2012 werd georganiseerd door de regio’s Zuid- en Oost-Nederland. Het onderwerp was de aanpak van droogte, nu en in de toekomst, als het klimaat verder verandert. Er wordt nu al gewerkt aan een klimaatbestendige watervoorziening in deze regio’s, bijvoorbeeld via het Deltaplan Hogere Zandgronden en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Strategiën en maatregelen stonden die dag volop in de belangstelling. Deltacommissaris Wim Kuijken onderschreef het gezamenlijk belang van diverse thema’s en regio’s in het Deltaprogramma. Aan het einde van het symposium werd het Manifest van de dag aangeboden aan o.a. Bart Parmet, Directeur van het Deltaprogramma en Staf Deltacommissaris.

KlimaatAdaptieve Drainage is tijdens het symposium onder de aandacht gebracht van de aanwezigen. Onze inbreng liep mede via Bas Worm/waterschap Regge en Dinkel. In het kader van klimaatbestendig waterbeheer kan de benutting van berging van water in de bodem niet ontbreken. KAD biedt hiertoe mogelijkheden.

Meer informatie vindt u op hoogendroog.wing.nl. Tijdens het symposium hadden we een stand binnen ‘Het Perceel’, waar we de werking van de KAD-put live demonstreerden. Ook was er een workshop over maatregelen op perceelsniveau (zie foto).

Op 12 maart 2013 hebben we vanuit KAD deelgenomen aan het KRW-innovatie-event te Den Bosch, georganiseerd door het Ministerie van I&M en AgentschapNL. We hebben tijdens de workshop over peilgestuurde drainage en natuurdoelen met o.a. Marieke van Gerven/Staatsbosbeheer discussie gevoerd over de effecten van KAD op landbouwgronden naast natte natuur.

Op 14 maart 2013 hebben we met KAD actief deelgenomen aan de midterm review van Deltaproof, georganiseerd door STOWA, met als kader zoetwatervoorziening. Discussieleider was Henk Post/waterschap Reest en Wieden. Tijdens de meeting hebben we de werking en conclusies uit fase 2 gepresenteerd. Ook hier kwam KAD-landbouw en natte natuurdoelen naar voren. Waterschap Regge en Dinkel heeft aangegeven naar natuurgebieden te gaan zoeken in haar beheergebied waar een grootschalige proef met KAD uitgevoerd zou kunnen worden.

Op 7 juni 2013 gaan we met het KAD-systeem naar de Zeeuwse Fruitteeltdag 2013 te Goes.