Het logo-sphydoor FutureWater ontwikkelde “Spatial Processes in HYdrology” (SPHY) model, wat onlangs geplubliceerd is in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift “Geoscientific Model Develpment” (GMD), wordt momenteel, naast de vele buitenlandse toepassingen (o.a. Chili, Nepal, Roemenië, Tanzania, Vietnam), ook succesvol toegepast binnen een aantal projecten in Nederland. Hierbij wordt SPHY vooral toegepast om het bodemvocht in de wortelzone, de actuele verdamping, het verdampingstekort, en grondwaterstandsveranderingen te simuleren.

Q-koorts en SPHY bodemvocht simulaties

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat er een relatie is tussen de transmissie van Q-koorts, TBE, en Tulemarie en omgevingsfactoren, zoals bodemvocht. In een project met het RIVM worden bodemvochtvoorspellingen van SPHY gebruikt om de kans op verspreiding van deze ziektes in te schatten zodat maatregelen kunnen worden genomen om de verspreiding hiervan te minimaliseren.

Leverbot en SPHY bodemvocht simulaties

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft aangetoond dat er een sterke correlatie is tussen het vóórkomen van Leverbot en omgevingsfactoren. In een gezamenlijk project heeft FutureWater daarom SPHY ingezet om voor de periode 2001-2013 op maandbasis bodemvochtkaarten te simuleren. De GD heeft deze maandelijkse bodemvochtkaarten geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat er een sterke correlatie was tussen het bodemvochtgehalte en het vóórkomen van Leverbot.

Natuur Verdrogingsmonitor

Voor drie pilotgebieden in de Provincie Noord-Brabant wordt het SPHY model ingezet als Natuur Verdrogingsmonitor. Dit project wordt in samenwerking met KnowH2O, KWR en Hoefsloot Spatial Solutions uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. SPHY wordt in dit project “near-real-time” gebruikt om operationele informatie over de waterhuishouding wekelijks te updaten om gebruikers hiermee te bedienen.  Het SPHY model assimileert hierbij meteo-data van het KNMI, en levert vervolgens modelberekeningen op dagbasis met een ruimtelijke resolutie van 25 meter. Deze modelberekeningen resulteren wekelijks voor elk van de drie pilotgebieden in de kaarten over het bodemvocht in de wortelzone, de grondwaterstand en de werkelijke verdamping. Deze kaarten worden wekelijks beschikbaar gesteld via een webservice en app.