Irrigatie

In grote delen van de wereld is landbouw zonder irrigatie onmogelijk. Ook in Nederland is de landbouw voor verschillende gebieden gedurende bepaalde perioden erg afhankelijk van kunstmatige wateraanvoer.

De uitdaging

Zestig procent van alle tarwe in de wereld wordt verbouwd op geïrrigeerde landbouwgronden. Zonder irrigatie zou de wereldvoedselsituatie dan ook veel lager zijn. Tegelijkertijd kan irrigatie ook negatieve gevolgen met zich meebrengen zoals overconsumptie van water, tekorten voor andere sectoren, sociale gevolgen door stuwdammen en verzouting.

De aanpak

FutureWater onderzoekt en adviseert hoe irrigatie zo duurzaam mogelijk toegepast zou moeten worden, waarbij de positieve effecten afwegen tegen de mogelijk negatieve consequenties. Gebruik makend van modellen zoals SWAP, eventueel gekoppeld aan satellietwaarnemingen, kunnen veel water en zout gerelateerde irrigatievraagstukken worden beantwoord.

Enkele voorbeeldprojecten: