De afgelopen jaren hebben in Nederland verschillende grote natuurbranden plaatsgevonden. Ondanks dat de aangetaste arealen klein zijn in vergelijking met het buitenland, is het maatschappelijk risico groot vanwege de intensieve gebruiksfunctie van de natuur door recreatie, toerisme, houtproductie, militaire oefenterreinen, etc. Daarnaast grenst risicovolle vegetatie vaak aan snelwegen, spoorwegen, installaties voor drinkwatervoorziening en stedelijke bebouwing. Het Natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) van het IFV speelt een belangrijke rol in de beheersing van natuurbranden. Het model geeft een prognose van de uitbreiding in de tijd van een brand en wordt gebruikt zowel voor risicoanalyse in de voorbereidende fase, als om tijdens een natuurbrand de besluitvorming te ondersteunen.

Ondanks dat het NBVM sterk afhankelijk is van ruimtelijke informatie, wordt op dit moment alleen gebruikt gemaakt van de TOP 10NL kaart in combinatie met weersgegevens. Het project Satellietdatagebruik bij Natuurbrandbeheersing zal een product opleveren waarmee een significante verbetering gerealiseerd wordt in de ruimtelijke representatie van omgevingsfactoren die relevant zijn voor het NBVM. De Wildfire module van het product SVIPE (Satellite-based Vegetation Information PackagE) zal dynamische kaartlagen bevatten die als invoer kunnen worden gebruikt. Generieke, actuele kaartlagen van een groot aantal belangrijke factoren in een natuurbrandproces zullen beschikbaar komen voor alle natuurgebieden in heel Nederland. Op basis van deze informatie zullen de prestaties van het NBVM verbeteren, zowel voor het analyseren van risico’s op het ontstaan van branden als voor het simuleren van verspreidingsgedrag. Wanneer zowel brandweer als natuurbeheerders gebruik maken van het product zal dit ten goede komen aan het gezamenlijk beheersen van risico’s en bestrijden van incidenten.

Na een succesvolle eerste fase waarin de technische en economische haalbaarheid van SVIPE-W is aangetoond, is nu een tweede fase van start gegaan om een volwaardig prototype te ontwikkelen. De methodiek zal in deze fase volledig worden geautomatiseerd en gestandaardiseerd, en dankzij veldwerk zullen de gebruikte algoritmen verder worden getraind en gevalideerd. Het eindresultaat van dit project is een product dat op operationele basis vlakdekkende informatie biedt over brandstoftype, biomassadichtheid, en vochtgehalte.

Gerelateerde publicaties

  • 2016 - FutureWater Report 159Simons, G.W.H., F. Heuff, P. Droogers, F. Witte. 2016. Ontwikkeling en demonstratie van een prototype informatieproduct voor natuurbrandbeheersing (SVIPE-W). FutureWater Report 159.X

    Ontwikkeling en demonstratie van een prototype informatieproduct voor natuurbrandbeheersing (SVIPE-W)

    Simons, G.W.H., F. Heuff, P. Droogers, F. Witte

  • 2016 - FutureWater Report 153Simons, G.W.H., F. Witte, P. Droogers. 2016. Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing: haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van SWIPE. FutureWater Report 153.X

    Satellietdatagebruik bij natuurbrandbeheersing: haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van SWIPE

    Simons, G.W.H., F. Witte, P. Droogers