Nieuws in 2008

Ondersteuning van het Nile Basin Initative in verschillende projecten

Sinds eind 2008 heeft FutureWater verschillende activiteiten voor het Nile Basin Initative uitgevoerd. Er werd een training gegeven in het gebruik van remote sensing en modellen en daarnaast werd ook de geschiktheid van een aantal gebieden voor het intensiveren van geiirigeerde landbouw beoordeeld. Meer details via: Mogelijkheden voor irrigatie rond Victoria Meer, Tanzania [in het…

Droogte effecten van nieuwe klimaatscenarios in noord Nederland dramatisch

In 2006 heeft het KNMI nieuwe klimaatscenarios gepubliceerd. Aan de hand van deze scenarios heeft FutureWater een update uitgevoerd van een droogtestudie naar de effecten van klimaatverandering op de landbouw. De voornaamste conclusie van deze update is dat de effecten van droogte op de landbouw in noord Nederland dramatisch zijn en veel ernstiger dan op…

FutureWater neemt deel aan groot EU onderzoeksproject in Tibet

FutureWater is partner in een internationaal samenwerkingsproject tussen Europa en Azie. Het project richt zich op het vergoten van de kennis van de hydrologie en meteorologie van het Tibetaanse plateau en de invloed op het klimaat, de moesson en extreme gebeurtenissen. Dit project borduurt verder op 10 jaar ervaring in experimenteel onderzoek en modelstudies. Het…

Water management en remote sensing

FutureWater is recent gestart met een project dat aanbevelingen voor toekomstige satellietmissies van de ESA voor water management in kaart brengt. Het project richt zich op het integreren van een aantal remote sensing producten (GRACE, SEBAL, TRMM) met een hydrologisch simulatiemodel. Meer details kunnen hier gevonden worden.