Nieuws in 2007

NWO-Casimir beurs voor moesson onderzoek

Dr. Walter Immerzeel is een Casimir beurs toegekend door NWO. In nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht zal hij de moesson dynamiek gaan onderzoeken in de Himalayas en een systeem ontwikkelen om overstromingen te voorspellen.

Lees meer

Gebruik van regenradar in het waterbeheer

FutureWater heeft de bruikbaarheid van regenradargegevens onderzocht voor het waterschap Rivierenland. Meer informatie kan hier gevonden worden.

Lees meer

FutureWater brengt wateroverlast en klimaatverandering in kaart

FutureWater ondersteunt de VU en het Waterloopkundig Laboratorium bij het in kaart brengen van wateroverlast met behulp van een innovatieve methode. Meer details kunnen hierworden gevonden.

Lees meer

Uitbreiding China activiteiten

FutureWater is recent gestart met een project dat zich richt op de ontwikkeling van een grondwater management pakket in China. Meer details kunnen gevonden worden op de GMEP website.

Lees meer

FutureWater brengt kennisprojecten adaptatie en klimaat in kaart

FutureWater heeft kennisprojecten met betrekking tot adaptatie aan klimaatverandering en ruimtelijke ordening in kaart gebracht en de resultaten van deze inventarisatie kunnen bekeken worden op de website.

Lees meer

Klimaatverandering in de Himalaya

FutureWater heeft recent een studie afgerond naar de effecten van klimaatverandering in het stroomgebied van de Brahmaputra in de Himalaya. De resulten zijn samengevat in een recente uitgave van het mountain forum bulletin.

Lees meer

Margje Soet versterkt FutureWater in China

Sinds 1 april versterkt Margje Soet FutureWater. Vanuit Beijing zal zij alle FutureWater activiteiten in China ondersteunen.

Lees meer

KlimaatScan

Een snelle analyse om de klimaatbestendigheid van watersystemen te testen Het klimaat is aan het veranderen en de uitdaging voor waterbeheerders is om te anticiperen op deze veranderingen. De meeste plannen voor klimaatbestendigheid zijn gebaseerd op de WB21 scenario’s, maar door nieuwe inzichten zijn deze WB21 scenario’s recent geactualiseerd en vervangen door de KNMI’06 scenario’s. […]

Lees meer

FutureWater organiseert klimaatcursus

Ons klimaat is aan het veranderen. Nieuwe inzichten hebben geleid tot nieuwe klimaatscenario’s: drogere zomers, nattere winters, meer extremen, grotere rivierafvoeren en zeespiegelstijging. Waterbeheerders moeten hier op inspelen, maar hebben te maken met vragen als: hoe zeker zijn deze scenario’s, is er een groot verschil tussen de “oude” en “nieuwe” KNMI scenario’s, hoe kunnen neerslagreeksen […]

Lees meer

FutureWater introduceert innovatieve model kalibratie

In 2006 en een deel van 2007 heeft FutureWater samen met het International Water Management Institute (IWMI) gewerkt aan een gezamenlijk project in India.Het project werd deels gesubsidieerd door het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR)in het kader van hun gebruikers ondersteuning programma. Het project heeft een innvatieve methode geintroduceerd, welke door satelliet gemeten […]

Lees meer

Klimaatverandering te zien op Google Earth

Het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat vandaag in Parijs zijn nieuwe rapport over het broeikaseffect presenteert, laat zien dat de temperatuur op aarde deze eeuw nog stijgt met zeker 1,1 tot mogelijk 6,4 graden. Deze temperatuurstijging en ook veranderingen in neerslag kunnen lokaal echter aanzienlijk verschillen. Deze lokale verschillen in klimaatverandering heeft FutureWater vanaf […]

Lees meer