Nieuws in 2006

Green Water Credits

FutureWater is betrokken bij de introductie van een nieuw innovatief concept: Green Water Credits (GWC). GWC is een mechanisme dat de beschikbaarheid van schoon water vergroot bij de bron door de landbouw bevolking financieel te compenseren om bepaalde water management activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten wordt op dit moment niet als dusdaning erkend. Groen…

Klimaatverandering en het Nederlandse bos

Klimaatverandering zal tot een verschuiving van de geo-spreiding van bossen en boshabitattypen leiden. Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor beslissingen die, gezien de lange ontwikkelingstijd van bossen (meer dan 100 jaar), grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Het is voor bosbeheerders daarom van belang om meer inzicht te hebben in de gevoeligheid van bossen voor klimaatverandering. Weinig…

WatManSup: Integrated Water Management Support Methodologies

Het komende jaar gaat FutureWater werken aan een nieuw Partners voor Water project. Samen met onze partners in dit project, het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de VU Amsterdam en het waterschap Hunze en Aa's, zullen we organisaties in Kenia en Turkije bijstaan in hun verandering naar een meer proactief waterbeheer. Het WatManSup-project heeft als…

Waterbeheer en de nieuwe KNMI klimaatscenario’s

Het KNMI heeft op 30 mei 2006 de nieuwe klimaatscenario’s aangeboden aan Staatssecretaris Schultz van Haegen. Een uitgebreide promotiecampagne, inclusief Gerrit Hiemstra die een fictieve weersverwachting voor 2040 presenteerde, moet het gebruik van deze nieuwe scenario’s stimuleren. De grote vraag voor waterbeheerders is niet zozeer in hoeverre deze scenario’s afwijken van de oude WB21 scenario’s,…

De hydrologische cyclus van het stroomgebied van de Krishna (India)

FutureWater is recentelijk een subsidie toegekend door het Nederlandse Instituut voor Vliegtuig ontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) voor het uitvoeren van een onderzoeksproject in het stroomgebied van de Krishna rivier in India. In samenwerking met het International Water Management Institute (IWMI) is FutureWater begonnen aan het opzetten van een systematische koppeling tussen informatie verkregen met behulp…

Samenwerking met Tterra, Portugal

Tterra e FutureWater trabalham em parceria, reunindo o conhecimento local com os métodos mais modernos de avaliação de disponibilidade de água. A parceria Tterra-FutureWater tem como interlocutor uma engenheira da FutureWater que trabalha em estreita ligação com a Tterra, em Portugal. Para actividades a concretizar em Portugal, técnicos especialistas da FutureWater permanecerão por um período…

Droogte- en natschade onder wijzigende afvoernormen

Opdrachtgever: Waterschap Hunze en Aa’s FutureWater onderzoekt landbouwschade door: Verminderde gewasgroei als gevolg van te natte bodem Verminderde gewasgroei als gevolg van te droge bodem Natschade door slechte berijdbaarheid en bewerkbaarheid tijdens poten en oogsten. Deze drie aspecten zijn vergeleken bij drie verschillende afvoercapaciteiten (Huidig, Overgedimensioneerd, NBW). Meer informatie: Droogers, P. en Besten, J. den….

Hydrologische analyse van de Rio Bravo in Mexico.

FutureWater heeft in opdracht van de Wereld Bank de hydrologische eigenschappen van het stroomgebied van de Rio Bravo in Mexico in kaart gebracht. Het stroomgebied beslaat een oppervlakte van meer dan 600000 km2, waarvan 50% zich in Mexico bevindt. Er zijn in het stroomgebied grote water tekorten ten gevolge van jarenlang niet duurzaam gebruik van…

Positieve en negatieve effecten van drainage in Fryslân

Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân Als gevolg van ontwikkelingen in de landbouw en klimaatverandering is het te verwachten dat er wijzigingen zullen optreden in de hoeveelheid en intensiteit van buisdrainage. Het is niet duidelijk hoe deze wijzigingen zullen doorwerken op de afvoeren van landbouwgebieden op de Friese boezem. FutureWater heeft de invloed van veranderende buisdrainage in Fryslân…