In Nederland spelen drones al een belangrijke rol in de landbouw: vanuit de lucht kunnen zij zeer precies de groei van gewassen monitoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige sensoren en relatief dure drones. Dankzij deze sensoren kan met speciale software precies worden berekend welke verzorging (bv. water, kunstmest of gewasbeschermingsmiddelen) is vereist. “Een fantastische technologie”, aldus Martijn de Klerk, onderzoeker bij FutureWater in Wageningen. “Maar, doordat de hoogwaardige sensoren en drones relatief duur zijn en er ook nog eens gebruik wordt gemaakt van dure software, is deze technologie alleen geschikt voor de Westerse boeren”.

Om de technologie óók toegankelijk te maken voor kleinschalige boeren in Afrika, hebben onderzoekers van FutureWater samen met drone-bedrijf HiView een manier gevonden om een sensor, die vroegtijdig gewasstress kan detecteren, te integreren in een relatief goedkope, maar duurzame drone (flying sensor). “Deze combinatie én het gebruik van vrij-beschikbare software zorgt ervoor dat de drone-technologie ook zeer interessant wordt voor de Afrikaanse markt, waar veel van de groente en fruit die we hier in de supermarkt vinden wordt verbouwd.”

De innovatieve flying sensor, ontwikkeld door FutureWater en HiView, die bij het ThirdEye project wordt gebruikt.

Drie jaar geleden hebben FutureWater en HiView de innovatie, ThirdEye genaamd, met behulp van financiering door de Amerikaanse, Nederlandse en Zweedse overheid voor het eerst getest in Mozambique. En met succes: in drie jaar tijd zijn 14 lokale mensen getraind om de technologie te gebruiken bij het advies aan kleinschalige en commerciële boeren. Hierbij hebben tot nu toe al ruim 3.500 boeren gebruik gemaakt van de dienst. “Dankzij deze financiële impuls konden we de technologie verder ontwikkelen en uitbreiden. Er is een lokaal bedrijf opgericht die deze service nu zonder externe financiering levert aan boeren, voor nog geen 2 euro per hectare, een stuk goedkoper dan hier in Nederland.”

Sinds eind 2017 is het project uitgebreid naar Kenia. Hier zijn in december de eerste vijf flying sensor piloten getraind, allemaal met een landbouwopleiding als achtergrond. Dit is van belang bij het advieswerk aan de boeren. Martijn en collega Jan van Til van HiView zijn net weer terug uit het land waar de piloten sinds februari jl. vluchten uitvoeren voor honderden boeren. Dit aantal wordt de komende maanden uitgebreid naar enkele duizenden.

Het advies helpt boeren om water te besparen en hun oogst te vergroten. “Door de actuele droogte in Kaapstad en het westen van Kenia wordt het duidelijk dat waterbesparing in de landbouw, verreweg de grootste waterverbruiker, van enorm belang is. Onze technologie verhoogt de waterproductiviteit, waardoor het water zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. Cruciaal, zeker met het oog op klimaatverandering”, aldus Martijn.